Uczyńcie co wam mówi Syn.pdf

(125 KB) Pobierz
33841165 UNPDF
Uczyńcie co wam mówi Syn
s!.ks. S. Szmidt
m. ks. Z. Malinowski
! " # # $
e C
H
$ '
$ $ $ $ $
e
%
$ '
(
$ $ $ $
$
"
$
%
1. U-s!ysz Bo - "ej
Mat - ki g!os,
któ - ra wzy - wa
dzi - siaj nas,
! "
$ $ $ $
H 7
$ $ $ $
e H 7
E
*
)" " " "
$ $ $ $
'
$
Ref. U - - -
chce u Sy-na
znów wy-pro-si#
cud prze-mia - ny
serc.
! " " " " % % $
+
E H
E
$ %
$ $ $ $
$ %
$ $ $ $
$ $
$
$ '
$ $ $ $
, $ %
$ '
, $ %
$ '
$ '
czy$- cie, co wam
mó-wi Syn,
przy - o - blecz-cie
wia-r% w czyn,
! " " " "
$ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $
E
H 7
$ $ $ $ 1 %
' 2 - E
E
% %
$ $ $ $
'
%
$
-
niech si% S!o-wo
Bo-"e sta-nie
cia - !em w ka"-dym
z nas. U-
z nas.
2. Serce ludzkie dr%czy g!ód, ci&gle szuka, gdzie jest Bóg,
Naucz, Matko, jak powtórzy# betlejemsk& noc.
3. Bóg ukocha! w Synu 'wiat, chce zamieszka# w ka"dym z nas,
Naucz, Matko, jak zbudowa# Bogu w sercu dom.
+
UWAGA: G!os dolny jest g!osem podstawowym
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: ks. Stanisław Sierla „Pan moją mocą i pieśnią”, str. 28
Księgarnia św. Jacka - Katowice 1989
a
E a
fis
A Cis 7
$
H 7
$ $ $ $
33841165.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin