Matko Odkupiciela 1.pdf

(88 KB) Pobierz
33841150 UNPDF
Matko Odkupiciela
s#.: Hermanus Contractus, XI w.
m.: ks. R. Rak
! " # #
# #
#
#
# %
# # #
#
1. Ma
Gwiaz
tko
do
Od
Mor
ku
ska
pi
do
cie
nie
la,
ba,
#
z nie
!cie"
wiast
ko
naj
naj
s#aw
pro
#
!
% %
& &
#
&
' # #
% %
bra m$
niej
!ciej
sza,
sza.
Ty! jest prze chod ni$
#
! #
# # #
#
# %
# #
# #
do ra ju wie
czne go,
Ty! je dy n$ na
! #
#
%
# # # #
% %
dzie
j$
cz#o wie ka grze
szne go.
2. Racz pod%wign$&, prosimy, lud upadaj$cy,
W grzechach swych uwik#any, powsta& z nich pragn$cy,
Ty! cudownie zrodzi#a !wiatu Zbawiciela,
Ty! sama wykarmi#a Twego Stworzyciela.
3. Panno przedtem i potem, z !wiata podziwieniem
Uczczona Gabriela wdzi'cznym pozdrowieniem,
Racz si' wstawi&, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj si' s#ugami Twoimi.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Żródło: „Exsultate Deo” nr 400. Wyd 9
Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004
33841150.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin