Maryjo Tyś Adwentu bramą.pdf

(251 KB) Pobierz
33841145 UNPDF
Maryjo Tyś Adwentu bramą
s#. Anna Maria Galliano
m. Daniele Semprini
t#. Piotr Roman Gryziec OFMConv.
Andante $
orch.
#
C
As 5+
F 9
f
!
%
& &
% &
$
( &
%
$
& &
"
#
'
)
'
*
'
)
'
5
- . $
coro
+
+
+
!
&
1. Ma -
7
5 $
& & &
C
fis 5-
F 6
G 7
&
$
/ &
!
%
( &
%
$
"
'
(
'
*
'
'
9
$ $
C
& & & & & &
G
a
d
e
/ &
& & & &
/ 0 &
!
& %
&
& %
ry - jo, Ty! jest Ad-wen-tu
bra-m", Ty!
jest mil-cze-nia
Pa-ni", Ty!
9
$ $
/ & &
!
& & & & & & &
& %
/ & &
& & & & & & & &
& & % %
"
$ $
% % %
% % %
' ' '
' ' '
' ' '
13
& & & &
F
&
d
G
& %
/
& & & &
. / &
!
& &
jas - na jak ju -
trzen - ka, w Twym
ser - cu S#o-wo
mie - szka. Szcz$-
13
& & & & & & & &
& &
. / & &
!
& &
% %
/
& & & & & & & &
& &
& &
"
' ' '
' ' '
' ' '
% % . / 0 & &
&
$ $
$ $
a
33841145.001.png 33841145.002.png
2
Maryjo, Ty! jest Adwentu bram"
17
a G
F G
a G
1, 2
F G
C G
$ $
& & 3
. / ,
&
& & 3
!
&
& & &
% $
&
& & &
%
%
%
!li - wa, bo u-wie -
17 & & & & 3
rzy - #a!. Szcz$ -
!li - wa, bo u-wie -
& & & & 3
rzy - -
#a!. Ma
& &
& & & & & &
% %
& &
$ $
& & & & & &
% %
% %
% %
. / &
$ $
!
& & & &
& & & & & &
3
% % $ $
& &
0 & &
& & & &
& & & & & &
3
% %
% %
% %
"
. .
$ $
22
3 % %
F G 7
' C
#a! ' '
C 5+
' F
f 6
' C
& . -
!
rzy - -
1 . -
22
3
% %
% %
' (
' '
' '
' '
& &
!
)
"
% % % %
'
'
' (
'
'
' '
'
'
&
& 2
. -
2. Maryjo, Ty jeste! drog" Pana,
Ty modlitw uczysz sama,
Dziewczyno, która czeka
Na przyj!cie Boga - Cz#owieka
Szcz$!liwa, bo uwierzy#a!./2x
3. Maryjo, Ty! Matk" jest Mesjasza,
Mieszkaniem Jego dla nas,
Ty! ark" jest Przymierza,
Ty Boga nam powierzasz
Szcz$!liwa, bo uwierzy#a!./2x
1, 2
$ $
$ $
33841145.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin