Madonna.pdf

(121 KB) Pobierz
33841140 UNPDF
Madonna
m. ks. Stanis#aw Tujak
s#. Karol May
! " " " " # # $ & & & & & & &
E
& & '
$ & & & & & & &
E
)
(
(
'
1. Ju! "wiat-#o dzien-ne mrok prze-
s#a - nia,
z wol-na za-pa-da ci-cha
noc.
! " " " " $ &
cis
& &
&
& & &
fis
$ & & & & & & &
H 7
E
'
)
(
& & '
(
Gdy-by!, jak dzie$ ten od "wi -
ta - nia,
mo-g#a prze-mi-n%& cier-pie$
moc!
! " " " " $ & & & & & & &
E
cis
$ & & &
&
& & &
( )
'
& & '
(
Do Two-ich stóp "l' pro"-by
mo - je,
a Ty je nie" przed Bo-ga
tron.
! " " " " $ & & & * &
A
a
&
&
&
& & '
$ & & & & & & &
E
)
(
(
'
Ma-don-no, niech Ci' mod-#ów
zdro - je
i ich po-bo!-ny wi-ta
ton.
! " " " " ' ' + E
cis
'
$ &
fis
(
& & & &
(
+
A - - -
ve
Ma -
ry - - - -
ja,
! " " " "
H 7
$ &
H 7
+ E
ja.
' '
(
'
( & & & &
A - - -
ve
Ma -
ry - - - -
2. Madonno, niechaj ze mnie "wie!a
W staro"ci nawet ufno"& tchnie,
Strze! mojej harfy i psa#terza,
Ty" me zbawienie, "wiat#o me! Do Twoich stóp ...
3. Naraz blask !ycia mrok przys#ania,
Wszystko otula "mierci noc,
Dusza na skrzyd#ach dr!y rozstania -
- Musi pój"& w niezb#agan% noc.
Madonno, r'kom Twym powierz'
Ostatni b#aga$ trwo!ny sza#,
Upro", bym skona# w "wi'tej wierze,
I potem z martwych wiecznie wsta#. Ave...
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: ks. Stanisław Sierla „Pan moją mocą i pieśnią”, str. 181
Księgarnia św. Jacka - Katowice 1989
A
A
A
fis
fis H 7
E
33841140.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin