Królowa Jasnej Góry.pdf

(136 KB) Pobierz
33841138 UNPDF
Królowa Jasnej Góry
! " " " " # #
%&'()
s!. Stefania Binioszek
m. ks. Witold Wolny
+
+
+ +
+
+
+
(E)
$ $
E
" $
+
+ +
-
"
-
"
-
*
+
$
+
+ + + + +
BAS
1. Ja -
Z ca -
snej
!ej
Gó -
Pol -
ry
ski
Ty
lud
je-
ste" Kró-
do
lo-
Cie-
w#,
bie
"pie-
szy
! " " " " + + +
fis
+
+
* .
H 7
+
+
+ +
+
+
+
$
+
-
"
+ + +
-
"
-
"
-
"
z!o-
kl$-
t#
ka
sza -
u
t$
Twych
masz.
stóp.
Wo-
Wszy-
kó!
scy
Cie-
wiel-
bie
bi#
blask
Ci$,
dro-
ho!d
gich
Ci
klej-
od -
no-
da-
tów,
j#,
! " " " "
+
+
+
+
+ +
+
1 / H 7
$ $
0 +
E 7
+ 1 + 1 + 1 + 1 +
a
jed -
na
nak
twa-
smu-
rzy
tna
bó -
Two -
lu
ja
znak.
twarz.
Ref. Chc$ roz-ja"-ni% Twe o -
! " " " " $ $ 1 +
A
+ $
*
0 + +
+
+
$
+ + +
+ +
0
bli - cze,
chc$ o - be-trze%
z o - czu !zy,
! " " " " 0
+ $
+
+ + + $
H 7
0
+
+
+
+
+
+
+ +
+
wci#& pow-ta-rza%:
ko-cham Cie - bie,
dar naj-wi$k-szy -sie-bie
! " " " "
1
+ + + + + 0
E
0 + + 1 + 1 + 1 + 1 +
$ $
+ + + + *
E
C 7
2
+ + + +
od-da% Ci.
Chc$ roz-ja"-ni% Twe o -
od-da% Ci.
BAS
2. Czekasz Matko mnie w ka&dej godzinie, dzielisz ze mn# l$k.
Dobre d!onie Twe ci#gle wyci#gasz, a na twarzy bólu znak.
Pe!en troski wzrok ku mnie kierujesz, pragniesz wszystko da%.
Syna swego dar nam ofiarowa%, jednak smutna moja twarz.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: „Fantastyczne Śpiewanie” śpiewnik autorski W. Wolnego str 17
Editiones Socientatis Christi - Poznań 1988
country
E
2
E
fis
2
E 7
33841138.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin