Bądź pozdrowiona.pdf

(73 KB) Pobierz
Finale 2007c - [Badz pozdrowiona laski pelna.MUS]
Bądź pozdrowiona
Alicja Gołaszewska
& # 8 6
œ
œ
œ
œ œ œ œ
C
œ œ œ
œ
œ œ œ
.
A 7
œ .
.
œ
1. Bądź po zdro
-
-
wio na, łaski
-
peł na,
-
Ma
-
ry
-
jo,
Mat ko
-
& # .
D
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
.
œ
ma.
Przyj mij
dzię ki,
-
Mat ko
-
mo ja,
-
bo
wiel
-
ka
& #
œ
.
G
œ
œ J œ
. .
œ .
.
œ
œ
.
J œ J œ œ
œ
.
œ
.
do
-
broć
Twa. Ref. Mat ko,
-
ja
wiel
-
bię
Cię,
at ko, ja
-
& # .
œ .
œ
œ
.
J œ
œ
œ
œ œ œ
œ .
.
.
œ
ko
-
cham
Cię,
o, at ko,
-
spójrz,
po bło
-
-
go
-
sław
& #
1 œ
G
œ œ
œ
œ
.
G 7
œ
œ J œ
. .
2
G
œ .
.
œ
œ
wszy stkie dzie
-
-
ci
swe. Ref. Mat ko, ja
-
-
mnie.
2. Dziś do Ciebie przychodzimy,
Ty witasz dzieci swe;
Biednym, smutnym, zrozpaczonym
Ty dajesz łaski swe.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej nr 800,
Księgarnia w. Jacka Katowice 2000.
G
G
a
G 7
C
D
a
G
D 7
86373353.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin