Jak zostać poliglotą.pdf

(1504 KB) Pobierz
1029765734.004.png
Jak zostać
poliglotą
KRAJOWA AGENCJA WYDAWNICZA
WARSZAWA 1983
1029765734.005.png
 
1029765734.006.png
Jeżeli sądzisz , że książka ta
zaoferuje Ci jakąś cudowną meto­
dę opanowania perfekt i bardzo
szybko obcego języka - na przy­
kład w czasie snu - to lepiej ją od
razu odłóż i nie czytaj. Nic takiego
Ci ona nie zaproponuje - albo­
wiem cudów nie ma.
Co więcej, autorzy , którzy
napisali tę książkę -a są to wybitni
1029765734.001.png
znawcy przedmiotu o dużej zarów­
no wiedzy teoretycznej jak i prak­
tyce nauczania - zdają się nie pre­
ferować żadnej metody, a tylko
przedstawiają zalety i wady każdej
z nich, Tobie każąc wybierać to, co
najbardziej Ci potrzebne.
Cóż więc możesz skorzys­
tać czytając tę książkę?
Przede wszystkim budzi
ona nadzieję, przekonuje, że każ­
dy - choć jeden prędzej, drugi
wolniej - jeden łatwiej, drugi
z większym trudem -może opano­
wać rozmaite języki obce na tyle,
żeby nie zachowywać się jak głu­
choniemy wśród ludzi danym języ­
kiem mówiących.
I oto Hanna Komorowska
rozbija - być może i w Tobie zako-
1029765734.002.png
1029765734.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin