Jak negocjować wynagrodzenie.pdf

(136 KB) Pobierz
9259313 UNPDF
Jak negocjować wynagrodzenie?
Pracownika w momencie otrzymania oferty pracy zwykle ogarnia radość i duma z
propozycji, z jaką się do niego zwrócono. Często zgadza się wówczas na wszelkie
warunki, jakie proponuje mu przyszły pracodawca. Nie wie lub nie czuje się na
siłach, by spróbować wynegocjować korzystniejsze warunki pracy, szczególnie te
dotyczące wynagrodzenia. Takie podejście może dużo kosztować. Decydując się
na rozpoczęcie negocjacji, pracownik pokazuje przyszłemu pracodawcy, że zna
swoją wartość, że potrafi walczyć o swoje prawa.
Pracownika w momencie otrzymania oferty pracy zwykle ogarnia radość i duma z
propozycji, z jaką się do niego zwrócono. Często zgadza się wówczas na wszelkie
warunki, jakie proponuje mu przyszły pracodawca. Nie wie lub nie czuje się na
siłach, by spróbować wynegocjować korzystniejsze warunki pracy, szczególnie te
dotyczące wynagrodzenia. Takie podejście może dużo kosztować. Decydując się na
rozpoczęcie negocjacji, pracownik pokazuje przyszłemu pracodawcy, że zna swoją
wartość, że potrafi walczyć o swoje prawa. Takie cechy często, jeśli nie zawsze, są
pożądane na wielu stanowiskach, a szczególnie na stanowiskach kierowniczych.
Okres czasu od otrzymania propozycji pracy do momentu akceptacji
zaprezentowanych warunków to doskonała okazja do negocjacji. Poniżej znajduje się
szereg rad i wskazówek niezbędnych do przeprowadzenia skutecznych negocjacji,
których celem jest uzyskanie satysfakcjonującego wynagrodzenia. A odpowiednio
wysoka zapłata za wykonywaną pracę to klucz do sukcesu - nie tylko własnego, ale
również sukcesu firmy.
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia negocjacji jest wybranie najlepszego do tego
momentu. Dopiero po usłyszeniu od pracodawcy: "Jesteśmy gotowi zaproponować
Pani/u to stanowisko" lub po otrzymaniu oficjalnej propozycji pracy, najlepiej
pisemnej, można przystąpić do negocjacji. Najpierw powinno się otrzymać
propozycję pracy, "mieć ją w garści", a dopiero potem negocjować wszystkie
pozostałe warunki.
Kandydat, który po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej słyszy od pracodawcy, że
jego kandydatura spodobała się firmie, może rozpocząć negocjacje. Stwierdzenie:
"Jestem gotów(a) rozważyć proponowane przez Pana(ią) warunki" sugeruje, że
zaprezentowane przez pracodawcę warunki pracy mogą zostać zmienione.
Większość firm, choć posiada wcześniej ustalony profil danego stanowiska łącznie z
warunkami płacowymi, zwykle dopuszcza możliwość pewnych zmian. Pracodawcy
starają się być elastyczni w działaniu, zwłaszcza w odniesieniu do kandydatów na
których im zależy.
By wiedzieć, czy negocjacje przyniosą oczekiwany skutek, warto zorientować się, ile
tak naprawdę jesteśmy warci. Jak cennym pracownikiem możemy się w przyszłości
okazać. Każdy człowiek, by znaleźć odpowiednią dla siebie pracę, która w pełni
wykorzysta posiadane przez niego kwalifikacje, powinien zrobić przegląd
posiadanych cech i dokonać obiektywnej oceny własnej osoby.
Najważniejsze czynników które powinien wziąć pod uwagę pracownik poszukujący
pracy:
- wysokość dotychczasowych zarobków, kiedy ostatnio i jak często otrzymywał
podwyżki, czy często był chwalony przez poprzedniego szefa
- warunki poprzedniego miejsca zatrudnienia. Jeśli praca należała do
niebezpiecznych czy ryzykownych, w oczach przyszłego pracodawcy, kandydat
posiada większą wartość
- ocena dotychczasowego doświadczenia i zrealizowanych zadań. Im jest ich więcej,
tym wyższa wartość pracownika na rynku pracy
- liczba lat przepracowanych w danym zawodzie i na danym stanowisku
- jeśli w poprzednim zakładzie pracy przeprowadzane były oceny okresowe, jakie
wyniki osiągał pracownik
- liczba podległych mu ludzi - należy wziąć pod uwagę nie tylko bezpośrednich
podwładnych, ale również tych, którzy podlegali mu w jakimś okresie czasu lub w
związku z jakimś projektem
- ważne jest także wskazanie bezpośredniego przełożonego i jego stanowiska w
firmie
- wykształcenie i zdobyte certyfikaty, dyplomy itp. Nie bez znaczenia są również
ukończone szkoły
- uzyskane certyfikaty i przebyte szkolenia - należy porównać się do kolegów z tej
samej branży
Kolejnym krokiem ułatwiającym prowadzenie negocjacji dotyczących przyszłego
wynagrodzenia, jest analiza całego pakietu świadczeń proponowanych przez firmę.
Jeśli uznamy, że najważniejsza jest wysokość wynagrodzenia, ona powinna stać się
głównym przedmiotem rozważań. Przy rozpatrywaniu wysokości proponowanego
wynagrodzenia, warto zastanowić się czy podjęcie nowej pracy będzie wiązało się ze
zmianą miejsca zamieszkania. W zależności od tego, czy będzie to Warszawa,
Gdańsk czy inne miasto, koszty życia, wynajmu lub kupna mieszkania będą inne.
Całość pakietu wynagrodzeń najczęściej składa się z wynagrodzenia zasadniczego
oraz dodatkowych profitów, np. samochodu, telefonu służbowego, ubezpieczenia
zdrowotnego itp. Jednym z największych błędów popełnianych przez kandydatów
jest ocena propozycji pracy głównie przez pryzmat wysokości wynagrodzenia
zasadniczego. Wszystko poza tym wydaje się być czymś tak ezoterycznym, że
prawie nie istniejącym. Przekonania takie jak: "Nigdy nie będę chory, niezdolny do
pracy, nigdy nie umrę" są częstą, a jakże błędną wizją własnej przyszłości.
Jeśli w trakcie rozmów, przyszły pracodawca zaproponuje dodatkowe świadczenia,
warto zdobyć wszelkie możliwe informacje na ten temat. Być może, po dokładnym
ich przestudiowaniu, okaże się, że część z nich ma dla nas większą wartość niż
wynagrodzenie pieniężne. Oczywiście wiele zależy od potrzeb poszczególnych ludzi.
Dlatego warto dokładnie przyjrzeć się proponowanym dodatkom. Najczęściej
kojarzą się nam one z ubezpieczeniem zdrowotnym, ale dobrze zorganizowany plan
elastycznych wynagrodzeń, może zawierać wiele innych przywilejów i świadczeń,
które oferują konkretne korzyści.
Negocjując wartość świadczeń dodatkowych warto zwrócić uwagę na to jak często są
one przyznawane, czy korzystanie z nich nie zmniejszy wynagrodzenia
zasadniczego, kogo one dotyczą: czy tylko pracownika, czy też członków jego
rodziny, od kiedy można z nich korzystać (niektóre zaczynają się w pierwszym dniu
pracy, inne po 30 dniach, a jeszcze inne po roku od momentu zatrudnienia), które z
nich są opodatkowane. Jeśli w firmie stosowane są plany kafeteryjne warto
dowiedzieć się, czy w późniejszym okresie czasu będzie można zmieniać listę
dostępnych kafeterii tak, by lepiej dopasować je do oczekiwań pracownika.
Poniżej znajduje się lista najbardziej typowych świadczeń dodatkowych (tzw.
perków) wraz z sugestiami na co należy zwrócić uwagę przy ich ocenie:
- ubezpieczenie zdrowotne - kto jakie koszty ponosi, jakim procentem kosztów
obciążony jest pracownik, a jakim firma
- opieka dentystyczna - co obejmuje? - profilaktykę, opiekę chirurgiczną,
ortodontyczną itp. oraz w jakim zakresie
- opieka optyczna - nawet jeśli w danym momencie taka opieka nie wydaje się być
potrzebna, dla większości ludzi w późniejszym okresie życia będzie nieunikniona.
Ocenić należy jakie opłaty zostaną pokryte przez zakład pracy, ile wynoszą
potrącenia podatkowe, do którego roku życia opłaty będą ponoszone przez
pracodawcę. Niektóre firmy zapewniają regularne badania oczu, zakup okularów
czy soczewek kontaktowych
- polisa na życie - to świadczenie jest szczególnie potrzebne w obliczu wszelkich
tragedii i może okazać się niezwykle ważne dla rodziny pracownika
- polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków - jeśli ten rodzaj ubezpieczenia jest
oferowany za darmo, warto z niego skorzystać
- ubezpieczenie podczas podróży służbowych - podobnie jak z poprzednim
przykładem, jeśli oferowany jest za darmo, warto skorzystać
- ubezpieczenie od inwalidztwa - najczęściej nikt nie myśli o tego rodzaju
ubezpieczeniu, dopóki naprawdę nie jest ono potrzebne
- dni wolne od pracy - ile dni przysługuje pracownikowi w pierwszym roku pracy,
od kiedy mogą one być kumulowane, od kiedy można z nich korzystać i jaka jest ich
maksymalna ilość
- partycypacja finansowa (profit sharing) - może być doskonałym dodatkowym
wynagrodzeniem pod warunkiem, że firma przynosi zyski. Z pewnością warto
zapytać, jak wyglądała sytuacja przedsiębiorstwa w ciągu trzech ostatnich lat oraz
jaką część zysku otrzymują pracownicy na, podobnych do oferowanego,
stanowiskach. Nie należy wierzyć zapewnieniom, że firma planuje zwiększyć swe
udziały w rynku, trzeba opierać się na faktach
- opcje na akcje (stock options) - pracownik kupuje po obniżonej cenie akcje firmy
macierzystej i może je w odpowiednim momencie, kiedy ich wartość wzrośnie,
sprzedać. Warunkiem uzyskania konkretnych zysków finansowych jest dobra
pozycja firmy na rynku. Jeśli pozycja jest obiecująca, warto zainwestować pieniądze,
jeśli nie, może warto zastanowić się, dlaczego chcemy pracować w firmie, która nie
rokuje zbyt dobrze na przyszłość?
- zwrot poniesionych kosztów, np. zwrot pieniędzy za kupioną benzynę
wykorzystaną na podróże służbowe. Najczęściej firmy pokrywają tego rodzaju
koszty, jednak często w różnym stopniu
- zwrot pieniędzy za parking - z pozoru nieistotna korzyść, pod warunkiem, że
siedziba firmy znajduje się w miejscu, gdzie nie ma problemów z zaparkowaniem
samochodu. Gdy biuro znajduje się w centrum dużego miasta, można być
wdzięcznym firmie za takie udogodnienie.
Teraz przedstawimy kilka rad, które można wykorzystać negocjując wynagrodzenie
z przyszłym szefem.
Jak zaczynać czyli technika równowagi w podejmowaniu decyzji
Jeśli nie możemy zdecydować się czy proponowaną ofertę zaakceptować, czy też nie,
istnieje łatwa do zastosowania technika, która pomaga podjąć ostateczną decyzję.
Technika ta była stosowana przez Bena Franklina. Polega na wypisaniu argumentów
za i przeciw ofercie. Gdy wszystko mamy spisane na papierze łatwiej o właściwą
decyzję. Co ważne: nie wolno oceniać oferty w odniesieniu do tego, co chcemy
osiągnąć, ale w odniesieniu do naszej aktualnej sytuacji życiowej: do aktualnej pracy,
do innej oferty pracy czy do możliwości dalszego pozostawania na bezrobociu. Jeśli
posiadamy inną ofertę pracy, dużym niebezpieczeństwem w tej strategii jest
porównywanie rozpatrywanej oferty do nadziei związanej z tym, co może
zaoferować inny pracodawca.
Postępowanie gdy oferta jest nie do zaakceptowania
Po zapoznaniu się z przedstawioną ofertą, można przystąpić do negocjacji. Ważne są
wówczas nie tylko używane argumenty, ale również sposób ich wypowiadania, np.
w trakcie negocjacji nie powinno się stosować takich słów jak: "ale", "bo", ponieważ
wzmagają one opór i niechęć. Jeśli proponowana oferta nie jest satysfakcjonująca,
należy w sposób zdecydowany wyrazić swoje wątpliwości. Na przykład:
"Jestem nadal zainteresowany ofertą pracy w Państwa firmie, jednakże (nie należy
używać słowa "ale") w takiej formie, nie jestem w stanie jej zaakceptować z
następujących przyczyn: (przedstawienie swoich argumentów krótko i zwięźle). Jeśli
byliby Państwo skłonni (tu przedstawiamy proponowane rozwiązania), z chęcią
przyjąłbym tę propozycję. Czy zechcielibyście Państwo zmodyfikować swoją ofertę"
Przed podjęciem takiego kroku, warto zwrócić uwagę na kilka spraw. Po pierwsze,
dużo ryzykujemy prezentując własną wizję warunków pracy. Przedstawienie
kontroferty do wcześniej zaprezentowanej samo w sobie stanowi duże ryzyko. Po
drugie, należy dokładnie wyjaśnić, czego naszym zdaniem brakuje w ofercie:
ubezpieczenia, mało dni wolnych od pracy? Powody muszą być bardzo ściśle
wyartykułowane. Po trzecie, trzeba przedstawić konkretne propozycje rozwiązania
problemu. Muszą być one dokładne i precyzyjne, ponieważ jeśli pracodawca je
zrealizuje, powinniśmy niezwłocznie przyjąć propozycję pracy. Po czwarte, dobrze
jest odwołać się do pozycji i autorytetu pracodawcy. Zdanie: "Jeśli jest to w Państwa
mocy"? - jest pozytywnym odwołaniem się do pozycji i siły managera zajmującego
się rekrutacją. Większość managerów po prostu lubi pokazywać, jaką władzą
dysponują. Jeśli nowa oferta jest możliwa do przyjęcia, a firmie zależy na nas,
manager z pewnością postara się o zmianę dotychczasowych warunków.
Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że skoro firma złożyła ofertę
pracy to chce zatrudnić pracownika. Nie można jednak mieć 100% pewności, że
żądania pracownika zostaną spełnione. Jest kilka czynników, które powinny być
wzięte pod uwagę. Po pierwsze, wiele zależy od polityki firmy. Niektóre stosują
zasadę: "pierwsza oferta jest ofertą ostatnią". Poza tym, często praktykowana jest
Zgłoś jeśli naruszono regulamin