10 mitow pozycjonowania stron internetowych.pdf

(465 KB) Pobierz
134016085 UNPDF
134016085.001.png
© Copyright for Polish edition by Wydawnictwo ZloteMysli.pl
Data: 26.05.2009
Darmowa publikacja , dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli .
Tytuł: 10 mitów pozycjonowania stron internetowych
Autor: Arkadiusz Podlaski
Skład: Magda Wasilewska
Korekta: Magda Wasilewska
Dystrybucja w Internecie, za zgodą Autora
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
134016085.002.png
SPIS TREŚCI
zaprzątać tym tematem głowy . ........................................................................................4
2. Wyszukiwarki same znajdą moją stronę w
Internecie
pozycję? . ............................................................................................................................5
na stronie . .........................................................................................................................6
5. Metatagi są kluczowym czynnikiem, decydującym o pozycji strony
.................................................................................................................7
............................................................................................................8
...8
..............10
10. Konkurencja może przyczynić się do wykluczenia naszej strony z
wyszukiwarki
.....10
WSTĘP . ..............................................................................................4
134016085.003.png 134016085.004.png
 
10 MITÓW POZYCJONOWANIA — Arkadiusz Podlaski
Wstęp
str. 4
Wstęp
Już za chwilę poznasz jedne z najczęściej słyszanych mitów na temat
pozycjonowania stron internetowych. Możesz się spotkać z nimi
w różnych miejscach. Być może przeczytasz coś na forum lub usły-
szysz coś od znajomego. Czy to, co czytasz lub słyszysz z niespraw-
dzonych źródeł, na pewno jest prawdą? Czy są to fakty, czy może
plotki, które wymyślają pseudopozycjonerzy? W tym poradniku po-
dzielę się swoją wiedzą na temat 10 bardzo popularnych mitów SEO,
które sam zresztą wielokrotnie słyszałem.
1. Pozycjonowanie stron internetowych daje
mizerne rezultaty i nie warto sobie zaprzątać tym
tematem głowy
Pozycjonowanie stron internetowych daje wymierne rezultaty i war-
to zdobyć chociażby podstawową wiedzę na ten temat. Stopniowy,
długotrwały proces pozycjonowania strony internetowej może spra-
wić, że naszą stronę będzie odwiedzać cała rzesza internautów, któ-
rzy będą trafiali do nas z wyszukiwarek.
Można stosunkowo niskim nakładem kosztów skutecznie wypromo-
wać naszą stronę w wyszukiwarkach i cieszyć się nowymi użytkowni-
kami, a co za tym idzie – nowymi klientami naszych produktów.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Arkadiusz Podlaski
 
10 MITÓW POZYCJONOWANIA — Arkadiusz Podlaski
2. Wyszukiwarki same znajdą moją stronę w Internecie
str. 5
2. Wyszukiwarki same znajdą moją stronę
w Internecie
Wyszukiwarki same, ot tak, nie znajdą Twojej strony w Internecie.
Aby wyszukiwarka mogła w ogóle trafić na Twoją stronę i ją zaindek-
sować, to musi się znaleźć do Twojej strony jakikolwiek link w Inter-
necie (przy czym strona, która zawiera ten link, musi być już zain-
deksowana).
Jeden link może jednak nie wystarczyć, dlatego należy postarać się
o jak najwięcej linków, które prowadzą do Twojej strony. Są też spe-
cjalne formularze, za pomocą których można dodać swoją witrynę do
danej wyszukiwarki. Po zgłoszeniu robot wyszukiwarki odwiedza tę
stronę i najczęściej ją indeksuje, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań.
3. Po co marnować czas i pozycjonować stronę,
skoro można kupić sobie pierwszą pozycję?
Większość wyszukiwarek umożliwia wykupienie pierwszej pozycji na
daną frazę – to prawda. Wówczas Twoja strona będzie się pojawiać
w specjalnej ramce bądź jakoś specjalnie oznaczona, najczęściej jako
„link sponsorowany”. Czy warto płacić wyszukiwarce za umieszcze-
nie strony na pierwszej pozycji? To już musisz ocenić sam.
Cena, jaką zapłacisz za pierwszą pozycję, wiąże się z konkurencyjno-
ścią danej frazy. Im bardziej fraza jest konkurencyjna, tym więcej bę-
dziesz musiał wyłożyć pieniędzy. Jeżeli fraza będzie mało konkuren-
cyjna, wtedy zapłacisz odpowiednio mniej. Skoro jednak dana fraza
kluczowa nie ma konkurencji, to czy warto wykupywać pierwszą po-
zycję? Przy takich frazach najczęściej wystarczy dobra optymalizacja
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Arkadiusz Podlaski
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin