Krotki-kurs-kosztorysowania.pdf

(85 KB) Pobierz
Krotki-kurs-kosztorysowania
Jak kosztorysować roboty budowlane ?
Michał Harasymów właściciel
przedstawia:
Jak kosztorysować roboty budowlane ?
... krótki przewodnik dla początkujących
Do swobodnego bezpłatnego kopiowania i rozpowszechniania.
Zabraniam pobierania opłat za rozpowszechnianie opracowania.
Zabraniam przekształcania, publikowania we fragmentach lub innej niż elektroniczna formie
bez mojej pisemnej zgody.
Kraków 6.12.2006
Budhelp Consulting s.c
Opracował: mgr inż. Michał Harasymów, mgr inż. Sławomir Tuleja
1
170318680.004.png
 
Jak kosztorysować roboty budowlane ?
Opracował: mgr inż. Michał Harasymów, mgr inż. Sławomir Tuleja
2
170318680.005.png
 
Jak kosztorysować roboty budowlane ?
SPIS TREŚCI
1. Po co tworzymy kosztorysy budowlane ? _________________________________ 4
2. Na czym opieramy się tworząc kosztorys ? _______________________________ 6
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
6
7
9
3. Co wchodzi w skład ceny kosztorysowej ? ______________________________ 10
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
10
10
11
11
4. Jakie stosuje się metody kosztorysowania ? ____________________________ 12
Metody szczegółowe sposób I
Metody szczegółowe sposób II
Metoda uproszczona
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
12
12
13
5. Kolejne kroki przy tworzeniu kosztorysu ? ______________________________ 14
Opracował: mgr inż. Michał Harasymów, mgr inż. Sławomir Tuleja
3
Podstawy prawne
Podstawy techniczne
Podstawy finansowe (ekonomiczne)
Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie
Zysk
Cena końcowa
170318680.001.png
 
Jak kosztorysować roboty budowlane ?
1. Po co tworzymy
kosztorysy budowlane ?
Kosztorys podobnie jak projekt budowlany nieodzownie łączy sie z procesem budowlanym (procesem
inwestycyjnym w budownictwie).
Tworzony jest on zarówno przez inwestora jak i wykonawcę - dlaczego?
» Przez inwestora ( kosztorys inwestorski ) w celu określenie kosztów, zbadania możliwości i opłacalności
realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń
finansowych, ustawowo przy zamówieniach publicznych
» Przez wykonawcę ( kosztorys ofertowy ) w celu określenia kosztów i złożenia oferty inwestorowi,
prowadzenia rozliczeń w trakcie realizacji, planowania ilości materiałów, sprzętu i ludzi, sporządzenia
harmonogramu prac
» W celu prowadzenia rozliczeń finansowych między zleceniodawcą czyli inwestorem, a zleceniobiorcą -
wykonawcą, a także pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami.
» Rozstrzygania sporów, w celach dowodowych, przy zamówieniach publicznych
Przy różnych metodach rozliczania się za roboty budowlane stosujemy różnego typu kosztorysy:
» wynagrodzenie ryczałtowe - niezmienne i opierające się na ofercie -> kosztorysie ofertowym
» wynagrodzenie kosztorysowe dopuszczające zmiany ceny np. przy zmiennej ilości robót ->
kosztorys zamienny lub gdy umowa nie przewidywała pewnych robót -> kosztorys dodatkowy
» wynagrodzenie przez wskazanie podstaw do jego ustalenia stosuje się tam gdzie nie da się od razu
ustalić ilości robót, podaje się zazwyczaj ceny jednostkowe, a po wykonaniu prac i inwentaryzacji
budowy tworzy się kosztorys powykonawczy
Opracował: mgr inż. Michał Harasymów, mgr inż. Sławomir Tuleja
4
170318680.002.png
 
Jak kosztorysować roboty budowlane ?
Zastosowanie poszczególnych kosztorysów w procesie inwestycyjnym:
» Prace projektowe -> kosztorys inwestorski
» Pozyskiwanie wykonawcy -> kosztorysy ofertowe wykonawców
» Realizacja robót -> kosztorysy zamienne, dodatkowe
» Zakończenie robót -> kosztorysy powykonawcze
Opracował: mgr inż. Michał Harasymów, mgr inż. Sławomir Tuleja
5
170318680.003.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin