Humanoidy z głębiny 1980 DVDRip napisy pl.txt

(35 KB) Pobierz
{24}{743}movie info: DIV3  512x384 23.976fps 700.4 MB
{744}{1319}"Humanoidy z g��bin"
{1320}{1894}W rolach g��wnych:
{1895}{2218}Zdj�cia:
{2219}{2540}Muzyka:
{2541}{2841}Koproducent:
{2842}{3140}Scenariusz:
{3141}{3188}Taraz ju� prawie nikt tu nie przychodzi.
{3189}{3261}Wiesz,sieci na �ososie praktycznie ju� znik�y.
{3262}{3284}Tak.
{3285}{3333}By�bym zadowolony.
{3334}{3381}To dobre dla ryb.
{3382}{3430}�oso�.
{3431}{3476}Ha,ha!
{3477}{3547}Je�li co� innego nie przep�asza ryb,
{3548}{3596}to na pewno by je odstraszy�o. Co nie, Tommy?
{3597}{3643}Jak tam broda, Deke?
{3644}{3692}Zaczyna naprawd� dobrze sw�dzie�, Tommy.
{3693}{3739}B�dzie naprawd� dobry po��w.
{3740}{3812}Tylko nie g�l tych kud��w|dop�ki nie wype�nimy ��dki rybami.
{3813}{3883}Jasne.
{3884}{3908}Witaj,Hank.
{3909}{3931}Hej,Jimbo.
{3932}{4004}Doskona�y dzie�, prawda?
{4005}{4027}C�...
{4028}{4124}przekl�ty,nie doskona�y.
{4125}{4147}Hej,Johnny.
{4148}{4196}Wyp�ywasz dzisiaj?
{4197}{4243}Jim,tam nie ma ryb.
{4244}{4304}Przyp�yn��em po benzyn�.
{4305}{4363}Po co ci ten zbiornik?
{4364}{4412}Za dwa-trzy lata nie b�dzie tu ju� w og�le ryb.
{4413}{4460}W czasach takich jak nasze,
{4461}{4508}ludzie zawsze czyni� post�py.
{4509}{4554}A post�p oznacza pieni�dze.
{4555}{4603}�eby� ty i twoi ludzie to zrozumieli,
{4604}{4626}powiem wam jedno:
{4627}{4674}nie wchod�cie nam w drog�.
{4675}{4723}To samo powiedzia� Custer, Slattery.
{4724}{4746}Wiem.
{4747}{4819}Wygra�e� bitw�, ale my wygramy wojn�.
{4820}{4856}Hej,ch�opaki.
{4857}{4890}Rusza� dupy.
{4891}{4963}Nie b�d� tu sta� ca�y dzie�.
{4964}{5064}Wyp�ywajmy.
{5205}{5348}Produkcja:
{5349}{5490}Rezyseria:
{5491}{5826}[sw�j udzia� w tym interesie mia� ROGER CORMAN]
{5827}{5897}Ok,Jackie. W��czaj.
{5898}{5994}No dalej, Jackie. Id� ju�.
{5995}{6065}Dobrze tato.
{6066}{6114}My�l�,�e z�apali�my co�, Harry.
{6115}{6151}Na to wygl�da.
{6152}{6185}Tak,mamy zdobycz!
{6186}{6353}Jezu,ca�kiem niez�� zdobycz!
{6354}{6665}Wygl�da na to, �e dosta�o|nam si� par� du�ych, Deke.
{6666}{6736}Cholera,co si� dzieje?
{6737}{6809}Sko�czy�a si� benzyna, tato.
{6810}{6856}Jak to?
{6857}{6904}Chcesz mi powiedzie�, �e by�e� tu ca�y dzie�
{6905}{6953}i nawet nie sprawdzi�e�, czy jest benzyna w zbiorniku?
{6954}{7000}Przepraszam,tato.
{7001}{7049}Przepraszam nie za�atwi sprawy, synu.
{7050}{7337}Nape�nij zbiornik, szybko.
{7338}{7408}Mady,zapal silnik.
{7409}{7624}Spr�bujmy z�apa� to tym hakiem, co ty na to?
{7625}{7673}Lepiej uruchomi� ten silnik.
{7674}{7720}Mady,co do cholery tam robisz?
{7721}{7767}Nie ma ci�nienia, Deke.
{7768}{7816}My�l�,�e jebana pompa w ko�cu si� zepsu�a.
{7817}{8079}Kurwa! Dlaczego ja???
{8080}{8127}Jezu,s�ysza�e� to? Zaraz p�knie.
{8128}{8200}Hej,zostaw to, Jackie i chod� nam pom�c.
{8201}{8343}Szybciej.
{8344}{8416}Jak teraz niby mamy to wci�gn��?
{8417}{8488}Dalej ch�opaki, pochylcie si� ni�ej.
{8489}{8608}Si�gnijcie i ci�gnijcie!
{8609}{8726}No dalej, Jackie, ci�gnij.
{8727}{8919}Musimy mie� ci�nienie w tej pompie!
{8920}{8990}Jackie!
{8991}{9086}Podaj mi hak.
{9087}{9135}Mayday,Mayday. Tu Buck-O, mamy k�opoty.
{9136}{9336}No Jackie, spr�buj si� utrzyma�.
{9495}{9542}Musz� uratowa� syna!!!
{9543}{9589}Nie id� tam.
{9590}{9674}Musz� go uratowa�!
{9675}{9753}Musz� spr�bowa�.
{9754}{9984}Pu�� mnie, aggghha.
{9985}{10124}Nic nie mo�esz zrobi�.
{10125}{10217}Nie widz� nikogo w wodzie.
{10219}{10310}Zadzwo� po stra� przybrze�n�.
{10311}{10431}No szybko.
{10717}{10788}HAHHA! Mam ci�!
{10789}{10884}��dki nie wybuchaj� bez powodu, Jim.
{10885}{10945}Z Bucka-O olej ciek� jak z durszlaka, Hank.
{10946}{11005}My�lisz,�e to takie �atwe spowodowa� eksplozj�?
{11006}{11066}Ludzie nie chc� osiedla� si� w miejscu,
{11067}{11124}gdzie wci�� zdarzaj� si� takie rzeczy.
{11125}{11173}A s� tu tacy, kt�rzy nie chc� przyjezdnych.
{11174}{11244}Co masz na my�li, Hank?
{11245}{11317}My�lisz,�e John ma z tym co� wsp�lnego?
{11318}{11366}Co� go przestraszy�o.
{11367}{11412}Nie by�o �adnego strza�u
{11413}{11461}i nie by�a to wina Johnny'iego Eagle.
{11462}{11507}Wi�c co si� sta�o?
{11508}{11628}Co si� sta�o? Gdzie idziesz?
{11629}{11725}Baron,chod� tu.
{11726}{11819}Baron,noga.
{11820}{11868}My�lisz,�e wszystko dobrze?
{11869}{11989}Na to wygl�da.
{12733}{13199}Chod�,Baron.
{13201}{13666}Chod�,piesku.
{13667}{13737}Baron?
{13738}{13834}Baron,gdzie jeste�?
{13835}{14001}Chod�,Baron.
{14002}{14385}Baron,co si� sta�o?
{14386}{14517}Jim,chod� tutaj na chwil�.
{14519}{14649}My�lisz,�e co to jest?
{14650}{14696}Nie wiem.
{14697}{14793}Nigdy wcze�niej czego� takiego nie widzia�em.
{14794}{14841}�lad idzie w tamt� stron�.
{14842}{14961}Chod�my ze tym.
{14962}{15058}Jep...
{15059}{15118}Baron!
{15119}{15176}Hej!
{15177}{15297}Chod�,Baron. Chod�,piesku.
{15298}{15370}Baron!
{15371}{15440}Baron!
{15441}{15511}No chod�, Baron.
{15512}{15584}Gdzie jeste�, piesku?
{15585}{15705}Baron! No chod�!
{16016}{16063}Deke,gdzie s� najlepsze laski?
{16064}{16112}Potrzeba nam jakiej� "prywatnej" imprezki.
{16113}{16160}Wszystkie te laski robi�ce szalone numery
{16161}{16207}i sk�po ubrane!
{16208}{16280}Mo�e nauczy�by� si� u�ywa�|swojego ty�ka do �apania �ososia?
{16281}{16327}Taa,najpierw ryby musia�yby wyj�� na I�d.
{16328}{16376}Przestaniecie pierdoli�. Moja stara m�wi, �e skopie mi ty�ek
{16377}{16425}je�li tym razem nic nie przynios�.
{16426}{16471}Wi�c dlatego sta�e� si� taki pomocny.
{16472}{16615}No wy�adujmy to wreszcie, l�d w zamra�arce si� topi.
{16616}{16662}Baron!
{16663}{16735}Chod� tu, piesku.
{16736}{16856}Baron!
{17073}{17193}Baron!
{17325}{17425}O bo�e.
{17619}{17719}Hej,dupki.
{17910}{17933}Bardzo zabawne.
{17934}{18198}Jedyny pies, kt�ry prze�y� jest india�ski.
{18199}{18329}Chyba mamy problem.
{20740}{20810}Halo?
{20811}{20930}Oh. Cze��,Linda.
{20931}{20979}Nie,nic. Po prostu troch� si� przestraszy�am.
{20980}{21028}S�ysz� jakie� ha�asy.
{21029}{21100}Tak,jestem gotowa.
{21101}{21172}Kiedy przychodzisz?
{21173}{21243}Dobrze,do zobaczenia.
{21244}{21334}Pa pa.
{22274}{22322}Co ty robisz, do cholery?
{22323}{22345}Ty dupku.
{22346}{22394}Tylne drzwi by�y zamkni�te.|Pomy�la�em, �e wejd� bocznymi.
{22395}{22466}Wiesz,mog�am ci� d�gn��.
{22467}{22586}C�,je�li by� to zrobi�a..
{22587}{22705}ja nie m�g�bym zrobi� tego.
{22706}{22752}Hmmm..
{22753}{22837}Wiesz,my�l�,�e jestem troch� za bardzo przestraszona.
{22838}{22921}Poza tym, Tom i Linda mog� przyj�� w ka�dej chwili.
{22922}{23138}Wiesz,co mam na my�li.
{23139}{23270}Jest kto� w �rodku?
{23271}{23360}Cze��,Jim. Carol.
{23361}{23448}Mi�o was widzie�.
{23449}{23496}Wreszcie przyszli�cie.
{23497}{23543}Zgubili�my psa.
{23544}{23592}Oh,przepraszam. Gdzie tw�j m��?
{23593}{23615}Diabli wiedza.
{23616}{23880}Wyjecha� z ch�opakami 20 minut temu.
{23881}{23952}Hej.. Hej... Hej, Jim.
{23953}{23975}Pi�e�?
{23976}{24119}Oczywi�cie,�e pi�em.
{24120}{24168}Szybciej,nie zd��ymy na ta�ce.
{24169}{24263}I piwo.
{24264}{24312}Do diab�a z piwem.
{24313}{24360}Co to jest - gin?
{24361}{24636}Tak.
{24637}{24727}Super.
{24911}{24958}Dzi�kujemy wszystkim. Dzi�kujemy.
{24959}{25031}A teraz, zanim Jo Williams|i Whitewater Boys zn�w zagraj�
{25032}{25079}chc� wam przedstawi� bardzo wa�nych go�ci
{25080}{25150}tegorocznego festiwalu.
{25151}{25342}Szef Canco Inc. , pan Charles Borden.
{25343}{25415}Jego specjalny asystent, pan James Edwards.
{25416}{25630}Oraz ich wsp�lnik, dr Susan Drake.
{25631}{25678}Dzi�kuj� wszystkim. Naprawd�.
{25679}{25725}Nadchodzi mowa.
{25726}{25750}Zanim zacznie si� zabawa,
{25751}{25773}chc� tylko powiedzie�,
{25774}{25822}�e wszyscy w Canco popieramy was
{25823}{25893}i wasze miasto w 100%.
{25894}{25978}I przybyli�my tu dzisiaj, by obieca� wam,
{25979}{26062}�e nasze zbiorniki b�d� najlepsz� rzecz�,
{26063}{26135}jaka wydarzy�a si� w tym mie�cie
{26136}{26205}odk�d B�g stworzy� rzek� i ocean.
{26206}{26302}I skoro ju� o tym mowa,|z�o�� jeszcze jedn� obietnic�.
{26303}{26350}Stworzymy w Noyo nowe miejsca pracy.
{26351}{26397}I.. mo�ecie mi nie wierzy�... ale
{26398}{26470}naprawd� uda nam si� zwi�kszy� po�owy.
{26471}{26542}Obecna tu dr Susan Drake,
{26543}{26612}naprawd� wspania�y naukowiec,
{26613}{26661}przeprowadza�a badania w naszych laboratoriach
{26662}{26756}przez ostatnie 7 lat.
{26757}{26829}I m�wi, �e teraz ju� wiedz�...
{26830}{26902}jak sprawi� by �oso�...
{26903}{26973}osi�ga� wi�ksze rozmiary,
{26974}{27020}szybciej r�s�
{27021}{27093}i osi�ga� dwukrotnie wi�ksz� liczebno��.
{27094}{27165}W�a�nie takie wie�ci lubimy s�ysze�!
{27166}{27213}Jest pow�d do �wi�towania.
{27214}{27260}Wi�c,Jo,zacznij gra�.
{27261}{27309}Pota�czmy troch� i bawmy si� dobrze
{27310}{27430}na tegorocznym festiwalu.
{27909}{27931}Bardzo dzi�kuje.
{27932}{27980}Z tego co s�ysza�am,|to my powinni�my dzi�kowa� tobie
{27981}{28027}za prac�, kt�r� wykonujesz.
{28028}{28124}Jim m�wi, �e zabierze was na ryby.
{28125}{28173}Tak. My�l�,�e jutro.
{28174}{28219}To mi�e z twojej strony.
{28220}{28268}Hej,Jimbo. Co my�lisz o tej panience?
{28269}{28316}Robi wspania�e rzeczy, prawda?
{28317}{28364}Uwierz�,gdy zobacz�.
{28365}{28485}Zobaczysz.
{28627}{28675}Jerry,co to by�o?
{28676}{28698}Co?
{28699}{28723}Co�.. co� by�o na zewn�trz.
{28724}{28746}Co??!!
{28747}{28847}Ja nic nie s�ysz�.
{29048}{29346}Zn�w pies na molo.
{29347}{29395}Wszyskim ju� zdech�y psy,|tylko nie Johnny'iemu Eagle.
{29396}{29442}To samo m�wi� Slattery. Jakie� pomys�y?
{29443}{29514}Nie,nie doszed�em do �adnych wniosk�w, Chip.
{29515}{29635}Wydaje si�, �e Slattery doszed�.
{29756}{29994}Kto� zabi� mojego psa, Slattery.
{29995}{30031}Masz jakie� pomys�y?
{30032}{30065}To zbieg okoliczno�ci.
{30066}{30162}Kto� zabi� psa Sama ostatniej nocy w doku.
{30163}{30185}Masz jakie� pomys�y?
{30186}{30306}Ja nie zabijam ps�w, by dosta� to, co chc�.
{30307}{30426}Zako�cz� to.
{30427}{30544}Id� d...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin