Efektywne przenoszenie dużych plików na pendrive.pdf

(45 KB) Pobierz
Efektywne przenoszenie dużych plików na pendrive Popularne pendrive'y mają coraz większą pojemność
Efektywne przenoszenie dużych plików na pendrive Popularne pendrive'y mają coraz
większą pojemność. Niestety, przenoszenie danych pomiędzy twardym dyskiem, a
zewnętrznym nośnikiem nie zawsze odbywa się bez przeszkód. Problem może stanowić
przeniesienie pliku o rozmiarze kilku GB za pomocą operacji Kopiuj/Wklej. Jeżeli system
wyświetla wówczas ostrzeżenie o niedostatecznej ilości miejsca na dysku, zmień w swoim
zewnętrznym nośniku system plików.
Przed wykonaniem poniższych czynności utwórz kopię zapasową swoich danych na
pendrive’ie. Aby zmienić system plików:
1. Otwórz folder Mój komputer i prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę dysku
wymiennego.
2. Z wyświetlonego menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości .
3. W oknie dialogowym uaktywnij zakładkę Sprzęt .
4. Na liście napędów zaznacz swój pendrive i kliknij Właściwości .
5. Przejdź do zakładki Zasady , uaktywnij opcję Optymalizacja wydajności i zatwierdź
OK .
6. Wróć do folderu Mój komputer i ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy dysk
wymienny.
7. Z menu kontekstowego wybierz Formatuj .
8. W wyświetlonym oknie dialogowym rozwiń listę System plików i wskaż NTFS .
9. Uruchom formatowanie.
Rys. Dostosuj ustawienia swojego zewnętrznego nośnika
117204424.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin