Opisy dosów.pdf

(493 KB) Pobierz
Opisy dosów
5HTP
(Średnie | 25 Minut)
Czy wiesz, Ŝe twój mózg wytwarza hormony szczęścia?
5HTP jest aminokwasem uŜywanym przez mózg w procesie tworzenia SEROTONINY, czyli
hormonu szczęścia. Zaprojektowaliśmy tego dose’ a, by wspomagał twój główny gruczoł
hormonalny- szyszynkę, odpowiedzialną za wytwarzanie melatoniny w nocy (w czasie snu) i
serotoniny za dnia. Kiedy równowaga tych hormonów zostanie zaburzona pojawia się depresja
i bezsenność, co z kolei jest przyczyną stresu. Pozwól, by 5HTP dose przywrócił wszystko do
normy.
Najlepiej słuchać nad ranem, zaraz po obudzeniu lub/i wieczorem, przed pójściem spać.
5HTP wyrówna poziom twoich hormonów i pomoŜe Ci znowu być szczęśliwym!
A-BOMB
(BARDZO SILNE | 30 Minut)
BOOM! W twój mózg właśnie uderzyła bomba atomowa! Wszystko zaczyna się powolnym
narastaniem zmysłowych uczuć, które będą zagłębiały się coraz bardziej w twój umysł. Wtedy
jeszcze nie będziesz czuł nic szczególnego. Następnie ten dose zaczyna powoli działać -
najpierw ogarnia cię delikatna euforia, na całym ciele pojawia się cienka warstwa zimnego
potu, która informuje cię o tym, Ŝe robi się coraz goręcej. Myślisz sobie "Do bani, ten dose
wcale nie jest taki mocny..." i wtedy nadchodzi uderzenie... A-BOMB rzuca cię w najgłębsze
otchłanie gdzie nie istnieje pojęcie rzeczywistości. Dlatego teŜ ten dose jest nazywany
niwetalorem rzeczywistości. A-BOMB jest mieszanką całej naszej wiedzy odnośnie tego jak
dose'y mogą wpływać na ciebie. Ciągle dostajemy e-maile, Ŝe to jest ulubiony dose duŜej
masy ludzi. Wszyscy mówią to samo: Rozwaliło mi mózg. Nie inaczej.
Absinthe
(BARDZO SILNE | 45 Minut)
8348100.010.png 8348100.011.png
Zielona WróŜka, Zielona Bogini, La Fee Verte. Nasi naukowcy sięgnęli do pierwszych podań o
absyncie pochodzących z połowy XIX wieku i podjęli próbę zasymulowania efektów działania
tego owianego mgiełką tajemnicy napoju. Czy na pewno im się udało? Nigdy nie będzie to
wiadome do końca, poniewaŜ spoŜywanie absyntu zostało dawno zakazane. Efekt
porównaliśmy do obecnych produktów zbliŜonych do absyntu i zgadzamy się, Ŝe coś jest w
tym dosie. Klarowność działania ujawnia się powoli w momencie kiedy twoja mowa staje się
wyraźna a wszystkie myśli przejrzyste - jesteś pijany, a zarazem nie. Wtedy zorientujesz się
czemu po ten środek sięgał Van Gogh, Baudelaire i Veralaine. Jest to dose, który spowoduje,
Ŝe twój mózg się otworzy, podkoloryzuje cały świat oraz wszystko uczyni prostym i
przejrzystym. W gruncie rzeczy ten dose jest niesamowity. Dlatego teŜ jest to Absinthe.
Acid
(Bardzo Silne | 30 Minut)
Acid (kwas) zapewnia psychoaktywne doświadczenia: ogólne zmiany w świadomości, kłopoty
ze skupieniem się, niecodzienne odczucia cielesne (rumieniec na twarzy, chłód, wzrost energii
witalnej), niecodzienne myśli i mowa, zmiany w postrzeganiu czasu, częste zmiany nastroju
(szczęście, lęk, zawrót głowy, niepokój, gniew, radość, rozdraŜnienie), lekki wzrost
temperatury ciała i uczucie harmonii. Ten dose jest bardzo silny, zaczyna się od wybuchu
niosącego za sobą strumień łagodności przechodzącej w błogość. Będzie to dla ciebie duŜym
wydarzeniem i sporym przeŜyciem, więc przygotuj się na największą przejaŜdŜkę swojego
Ŝycia.
Adrenochrome (Bardzo Silny | 30 Minut)
Adrenochrom jest produktem powstającym w procesie utleniania adrenaliny (epinefryna,
norepinefryna). Jest to środek psychoaktywny, przyjmowany doustnie, ktorego działanie urosło
do rangi mitu, dzięki filmowi Las Vegas Parano, H.S. Thompsona. Substancja wywołuje
8348100.012.png 8348100.013.png 8348100.001.png
dezorientację i halucynacje. UśYWASZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!
AfterMath
(BARDZO SILNE | 30 Minut)
To jest nowy designer dose, który uderza mocno. Tu nie ma lekkiego zachowania jakie ma
duŜo z naszych dose - ten zatrzęsie tobą i nie przestanie, dopóki się nie skończy. Przygotuj
się na uczucie pomyślności, oŜywienie i euforie, z potęŜnym wzrostem zwinności i energii,
kiedy zmęczenie zostanie wydarte z twojego ciała... właściwie przejdziesz przez taki podmuch,
Ŝe zostawi cię on zbombardowanym . To dlatego nazywamy ten designer dose
POZOSTAŁOŚĆ!
Alcohol
(Średnie | 35 Minut)
Likier. Wódka. Piwo. Wino. Alkohol jest jednym z najbardziej popularnego środków
psychoaktywnych uŜywanych przez ludzi. Ma długą historię i jego wyskokowe efekty są bardzo
dokładnie zbadane i udokumentowane: relaks, poprawa humoru, szczęście, zawroty głowy,
gadatliwość, obniŜone powstrzymywanie się i działanie przeciwbólowe. Nasz dose Alkohol jest
niczym wypicie pięciu szklanek mocnego dŜinu. Przychodzące efekty są silne, ale łagodnieją
szybko i uspokajają się do poziomu odpręŜającej fantazji i nadmiernego podniecenia.
Niektórzy nawet doświadczyli czystej nietrzeźwości od pojedynczej dawki. Najlepszy ze
wszystkich, Ŝadnego kaca.
Alpha
(n/d | 30 Minut)
Ten dose został zaprojektowany, byś był wybudzony i w pełni przytomny, ale ze świadomością
8348100.002.png 8348100.003.png 8348100.004.png
skupioną w środku, jakbyś starał się coś zapamiętać, albo miał zamknięte oczy. Dla amatorów
medytacji alpha jest doskonałym początkiem. Powoduje ona spowolnienie fal mózgowych, co
ułatwia rozwiązanie problemu, przyśpiesza naukę, poprawia nastrój, zmniejsza stres itd.
Oprócz tego dose daje nam większą inteligencję, motywację, inspirację, twórcze marzenia itd.
Jesteś zrelaksowany, ale czujny.
Anesthesia
(BARDZO Silne | 30 Minut)
Anesthesia postawi cię na głowie. NIE siadaj za kierownicą po dym dosie! O ile będziesz
mógł, od kiedy jedyną rzeczą jaką będziesz chciał zrobić to połoŜyć sie na podłodze i pozwolić
światu kręcić się dookoła ciebie. Testerzy nazwali go "krótko Ŝyjącym, ale powodującym
szalone odrętwienie doznaniem." MoŜesz go uŜyć przy jakiejś formie bólu (bólu zęba, bólu
głowy, itd..), spisuje się przy tym wspaniale, lub po prostu spróbować, aby mieć przykład co I-
Doser moŜe zrobić. Tylko upewnij się czy twoje łóŜko nie jest za daleko od twojego
komputera. Zaufaj nam.
Anti-Migraine
(Średnie | 20 Minut)
KaŜdy ma bóle głowy i wiąŜą się one zwykle z odgłosem wrzucanej do szklanki aspiryny.
Jednak czasami są one tak silne, Ŝe "nic" nie pomaga. To dlatego zaprojektowaliśmy Anti-
Migraine. Dla tych, który nie lubią lekarstw i nie mogą znaleźć czegoś, co pomoŜe na migrenę,
skupiskowe lub proste bóle głowy - ten dose zabierze cię z normalnego stanu alfa do
niszczącego migrenę poziomu .5hz. Z pewnością przyniesie ci uśmierzającą ból pomoc!
AntiSad
(Silne | 30 Minut)
8348100.005.png 8348100.006.png
AntiSad jest najsilniejszym antydepresantem najlepszym na te dni w które wszystko dzieje nie
tak jak powinno. Wszyscy miewamy złe dni. Wystarczy, Ŝe załoŜysz słuchawki i wsłuchasz się
w napływające z nich fale dźwiękowe, które sprowadzą Twój mózg z 30hz - 15hz do
normalnego poziomu alpha: 10hz, gdzie wszystkie nasze spotkania z depresją znikają w
odległej przeszłości. Do szczęścia nie potrzeba wiele, wystarczy je "wziać".
Astral Projection
(BARDZO SILNE | 30 Minut)
Astralna projekcja (lub astralna podróŜ) jest interpretacją doświadczeń poza ciałem (OOBE)
osiąganej zarówno gdy jest się obudzonym lub poprzez świadome sny, głęboką medytację lub
uŜycie psychotropów. Zwolennicy astralnej projekcji twierdzą, Ŝe ich świadomość lub dusza
przeniosły się do ciała astralnego (lub "podwójnie"), które porusza się razem z fizycznym
ciałem w równoległym świecie, znanym jako astralna płaszczyzna. Pojęcie astralnej projekcji
było znane od tysięcy lat, mając początek w staroŜytnych Chinach. Astralna projekcja jest
równieŜ znana jako "PodróŜ Duszy" .Weź ten dose w ciemnym pokoju, połóŜ się i poczuj jak
to jest, gdy twoja dusza opuszcza fizyczne ciało i udaje się na podróŜ.
Beta
(n/d | 30 Minut)
Są one zwykle generowane, gdy jesteś pobudzony, z uwagą skupioną na zewnątrz, zajmując
się zewnętrznym światem. Są równieŜ generowane, kiedy rozwiązujesz logiczne problemy,
takie jak arytmetyka. UwaŜne skupianie się, witalność, koncentracja na zadaniach. Beta
powoduje wzrost umysłowych zdolności, koncentracji i IQ.
Black Sunshine
(BARDZO SILNE | 35 Minut)
8348100.007.png 8348100.008.png 8348100.009.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin