córka doskonała. jak wychować mądrą i szczęśliwą kobietę. poradnik bez kantów ebook.pdf

(6554 KB) Pobierz
CÓRKA DOSKONAŁA.
JAK WYCHOWAĆ MĄDRĄ
I SZCZĘŚLIWĄ KOBIETĘ.
PORADNIK BEZ KANTÓW
Autor: Erika V. Shearin Karres, Rebecca Rutledge
Tłumaczenie: Wojciech Białas
ISBN: 978-83-246-2441-6
Guide to Raising Girls
Format: 180 ×  235, stron: 320
Spis treści
Przykładowy rozdział
Katalog online
Zamów drukowany
katalog
CENNIK I INFORMACJE:
Cud dziewczyna, miód, malina!
Wychowywanie dziewczynki — obowiązek wdzięczny niczym Twoja córeczka!
Zostać mamą lub tatą najmilszej istoty na œwiecie to cudowne doœwiadczenie, prawda?
Jest taka drobna, niewinna, bezbronna. Jak sprawić, by wyrosła na silną, niezależną
i realizującą swoje marzenia kobietę? W jaki sposób uchronić ją przed stereotypami
i dyskryminacją? A wczeœniej — jak przetrwać bunt dwuletniej terrorystki?
Dla każdego dziecka można by napisać podobny poradnik. Jednak płeć Waszej
pociechy determinuje niektóre jej cechy i zachowania. Dziewczynka to dziecko
obdarzone nieograniczonym potencjałem dawania, tworzenia i realizowania swoich
zamierzeń. Jeżeli dobrze wymieszasz to z własną miłoœcią, cierpliwoœcią i zdrowym
rozsądkiem, doczekasz się córki odważnej, zadowolonej z siebie i swojego życia.
Dzisiejszy œwiat stawia przed dziewczynkami i ich rodzicami inne wymagania,
niż bywało to wczeœniej. Jednak bez względu na to, jaką rolę społeczną i zawodową
będzie kiedyœ pełnić Twoja córka, przez kilkanaœcie najbliższych lat czeka Cię jej
wychowywanie i kształtowanie, aby wyrosła na szczęœliwą, spełnioną kobietę.
Nie zapomnij przy tym o przysłowiu ludowym: „Jaka rodzina, taka dziewczyna!”.
• Różnice w wychowywaniu i przygotowywaniu do dorosłego życia chłopców
i dziewcząt.
• Zdrowe, szczęœliwe i bezpieczne dzieciństwo Twojej córeczki.
• Radzenie sobie z napadami histerii, humorami i utrzymywaniem higieny
osobistej.
• Kształtowanie niezależnego umysłu, samodzielnoœci i pewnoœci siebie
nastolatki.
• Umiejętne podejœcie do procesu dojrzewania, menstruacji i buntu.
• Skuteczne egzekwowanie zasad i utrzymywanie dyscypliny.
• Rozwijanie œwiadomej, odnoszącej sukcesy młodej kobiety.
• Budowanie z córką bliskiej relacji, która przetrwa całe życie.
Zamów informacje
o nowościach
Zamów cennik
CZYTELNIA:
Fragmenty książek
online
do przechowalni
do koszyka
Wydawnictwo Helion
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: septem@septem.pl
redakcja: redakcjawww@septem.pl
informacje: o księgarni septem.pl
754865109.044.png 754865109.045.png 754865109.046.png 754865109.047.png 754865109.001.png
 
Spistreści
Wprowadzenie
13
Rozdział1.
WiekniemowlęcyTwojejcórki
17
Czynnikiwarunkującerozwój............................................................................................. 18
ŚwiatTwojegodziecka........................................................................................................... 21
Wprowadzajregularnezajęcia............................................................................................ 23
PotrzebyTwojejcórki............................................................................................................. 25
Grymaśnedziecko................................................................................................................... 27
Szukajoparciawkręgurodzinyiznajomych................................................................. 29
Rozdział2.
Twojacórkawewczesnymdzieciństwie
33
Kontaktyzrówieśnikamiizabawki................................................................................... 34
Strasznedwulatki..................................................................................................................... 36
Twojacórkauczysięsłuchać............................................................................................... 40
Napadyhisteriiichwileodosobnienia............................................................................... 42
Naukakorzystaniaznocnika............................................................................................... 45
Złóżeczkadołóżka................................................................................................................. 47
Upamiętniajjejiswojesukcesy.......................................................................................... 48
Rozdział3.
Twojacórkawwiekuprzedszkolnym
51
Czynnikirozwoju..................................................................................................................... 52
Jejzabawkiihobby................................................................................................................. 54
Kontaktytowarzyskie............................................................................................................. 56
Rozwijaniezdrowychnawyków......................................................................................... 60
Nauka,jakbyćszczęśliwym.................................................................................................. 62
Przygotowaniedorozpoczęcianaukiwszkole............................................................ 63
Rozdział4.
Zasadyikonsekwencje
67
Stylepostępowania................................................................................................................ 68
Rozmowaopostępowaniuiprzeprosiny........................................................................ 70
Naukaodroczonejgratykacji............................................................................................ 72
Szacunek.................................................................................................................................... 74
Kształtowaniedobrychmanier........................................................................................... 76
Uprzejmośćiwłaściwyjęzyk............................................................................................... 78
7
754865109.002.png
 
754865109.003.png 754865109.004.png 754865109.005.png 754865109.006.png 754865109.007.png 754865109.008.png 754865109.009.png 754865109.010.png 754865109.011.png 754865109.012.png 754865109.013.png
Spistreści
Rozdział5.
Lataszkolne
81
Umiejętnośćobcowaniazinnymiludźmi...................................................................... 82
Dziewczynkiikulturaszkolna............................................................................................ 85
Nauczycielejakomentorzy................................................................................................. 87
Dlaczegodziewczętadoskonalesobieradzą…albozawodzą.............................. 88
Perfekcjonizmjestprzereklamowany............................................................................. 89
Zajęciapozaszkolne............................................................................................................... 90
Rozdział6.
RozwijaniezdolnościTwojejcórki
93
Dajcórcespróbowaćwieluróżnychzajęć..................................................................... 94
Chłopczycaalbotwardadziewczyna.............................................................................. 97
Balerinaczyłyżwiarka........................................................................................................... 99
Sportsmenka..........................................................................................................................101
Artystka....................................................................................................................................103
Prywatnelekcje.....................................................................................................................104
Rozdział7.
Dziewczynkiwdomu
107
Odpowiedzialnośćzadomizarodzinę........................................................................108
Pomocwwykonywaniupracdomowych....................................................................109
Zajmowaniesięjejwłasnymirzeczami.........................................................................111
Dziewczynkiiichzwierzaki...............................................................................................113
Relacjezrodzeństwem.......................................................................................................114
Obowiązki................................................................................................................................115
Naukaobchodzeniasięzpieniędzmi............................................................................117
Naukadzieleniasięitroski................................................................................................120
Rozdział8.
Edukacjaiosiągnięcia
125
Budowaniepozytywnegonastawienia........................................................................126
Pomocprzyzadaniachdomowych................................................................................129
Nawiązywaniekontaktuznauczycielamiitrenerami.............................................132
Korepetycje.............................................................................................................................134
Matematykainaukiścisłe..................................................................................................135
Dobrestopniezapowiadająkarierę...............................................................................139
8
754865109.014.png
 
754865109.015.png 754865109.016.png 754865109.017.png 754865109.018.png 754865109.019.png 754865109.020.png 754865109.021.png 754865109.022.png 754865109.023.png
Spistreści
Rozdział9.
Problemyzrówieśnikami
141
Wrednedziewczyny.............................................................................................................142
Znajdowaniedobrychprzyjaciół....................................................................................148
Ryzykownekliki.....................................................................................................................151
Niebezpieczniprzyjaciele..................................................................................................153
Presjamarki.............................................................................................................................154
Zastraszanie:oaraczyprześladowca?........................................................................155
Rozdział10.
Zrozumiećswojedzieckowokresiedorastania
157
Pokwitanieimiesiączka...................................................................................................... 158
Rozkwitającaseksualnośćizadurzenia......................................................................... 161
Zawirowaniaemocjonalne................................................................................................ 165
Hormonyiwahanianastroju............................................................................................ 165
Buntisekrety.......................................................................................................................... 167
Skłanianiecórkidorozmowy........................................................................................... 169
Rozdział11.
Światnastolatki
171
Nauczjąmądregoobchodzeniasięzmediami......................................................... 172
Podstawybezpiecznejobsługikomputera................................................................. 176
ObsesjanapunkciemuzykiiHollywood..................................................................... 179
Prawdziweżycieiżyciezceluloidu................................................................................ 181
Wspieraniezdrowegostosunkudorzeczywistości.................................................. 182
Rozumienieniezależności................................................................................................. 182
Rozdział12.
Córeczkatatusia
185
Czassamnasamztatą....................................................................................................... 186
Rolaojcawbudowaniupoczuciawłasnejwartości................................................. 190
Modelowanie:chłopcyTwojejcórki............................................................................... 192
Udziałwpasjachcórki......................................................................................................... 195
Inspiracjadowiększychaspiracji.................................................................................... 197
Kształtowaniesilnejwoliudziewczynki....................................................................... 199
9
754865109.024.png
 
754865109.025.png 754865109.026.png 754865109.027.png 754865109.028.png 754865109.029.png 754865109.030.png 754865109.031.png 754865109.032.png 754865109.033.png
Spistreści
Rozdział13.
Relacjamatka–córka
201
Starciaiwyzwania................................................................................................................202
Zadbajootwartośćkomunikacji.....................................................................................203
Przyjaciółkaczymatka?......................................................................................................205
Dlaczegomatkanigdyniemaracji................................................................................206
Bądźcierpliwawobecswojejcórki.................................................................................208
Zajęciabudującewięź.........................................................................................................210
Rozdział14.
Chodziopoczuciewłasnejwartości
215
Wizerunkikobietimedia...................................................................................................216
Czyjestempiękna?...............................................................................................................218
Popularność............................................................................................................................222
Przejściowemodyitrendy................................................................................................223
Ubranie,stylimakijaż.........................................................................................................224
Współczesnakultura............................................................................................................227
Rozdział15.
Zagrożeniaisygnałyostrzegawcze
229
Alkohol,papierosyinarkotyki..........................................................................................230
Złetraktowaniezestronychłopców..............................................................................237
Bezpiecznestrategiewobecpokus................................................................................238
Prywatnośćcórkiajejbezpieczeństwo........................................................................240
Pogarszającesięocenyiwagary.....................................................................................241
Internetowesygnałyostrzegawcze................................................................................244
Rozdział16.
Zdrowieidobresamopoczucie
247
Pierwszawizytauginekologa..........................................................................................248
Dziewczętaidepresja..........................................................................................................251
Sygnałyostrzegawczeprzedsamobójstwem............................................................255
Anoreksja,bulimiaiinnezaburzeniaodżywiania.....................................................258
Samookaleczanieiinterwencja.......................................................................................260
Sygnałyostrzegawczeprzeducieczkązdomu..........................................................262
10
754865109.034.png 754865109.035.png 754865109.036.png 754865109.037.png 754865109.038.png 754865109.039.png 754865109.040.png
 
754865109.041.png 754865109.042.png 754865109.043.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin