Mapologia.pdf

(2158 KB) Pobierz
108820256 UNPDF
108820256.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej
przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany
w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy.
Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 30.04.2009
Tytuł: Mapologia. Nauka efektywnego notowania — fragment utworu
Autor: Katarzyna Szafranowska
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja i korekta: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Marcin Górniakowski
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
108820256.002.png
SPIS TREŚCI
Jak stworzyć prostą mapę myśli? . ...................................................................................6
Krok 1. Stwórz centrum . ..............................................................................................6
Krok 2. Dodaj odgałęzienia . ........................................................................................7
Krok 3. Dodaj tekst i rysunki . .....................................................................................9
JAK STWORZYĆ ROZBUDOWANĄ MAPĘ MYŚLI? . .........................11
POZNAJ KLUCZE DO TWOJEGO UMYSŁU . .....................................14
Czym są słowa
. .................................................................17
URUCHOM POTĘGĘ PRAWEJ PÓŁKULI TERAZ! . ..........................24
Dlaczego warto dodawać rysunki do map? . ..................................................................25
Jak stworzyć proste rysunki? . ........................................................................................28
Właściwie co i gdzie na mapie mam rysować? . .............................................................29
kluczy?
............................................................................................34
Jak tworzyć efektywne notatki z książek? . ....................................................................47
CHECKLISTA MAPOWANIA KSIĄŻEK ............................................54
SPOTKAŃ, WYKŁADÓW I PREZENTACJI . ......................................55
Klucz 1. Zacznij od małych kroków . ...............................................................................56
Klucz 2. Ustal cel . ............................................................................................................57
Klucz 3. Naszkicuj główne odgałęzienia . .......................................................................58
Klucz 4. Podejmij wyzwanie . ..........................................................................................59
Klucz 5. Trening czyni mistrza . ......................................................................................59
CHECKLISTA MAPY DYNAMICZNE . ...............................................61
O AUTORCE . ....................................................................................62
. ...................................................................................................14
Jakie są korzyści zapisywania słów
-
klucze?
-
MAPOLOGIA darmowy fragment – kliknij po więcej
Katarzyna Szafranowska
str. 4
Poznaj klucze do Twojego umysłu
Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób myślisz?
Obrazami? Słowami? Łańcuchami skojarzeń? Może wszystkim po
trochu?
Jedno jest pewne. Nie myślisz pełnymi zdaniami, nie mówiąc już
o akapitach. Jednak w ten sposób większość osób notuje i dziwi się
niską efektywnością.
Mózg nie kieruje się gramatyką ani stylistyką. Ma swoje własne
ścieżki. Jedno skojarzenie pobudza kolejne, słowa przechodzą w ob-
razy, a te w odczucia, znowu w słowa i tak w nieskończoność. Trady-
cyjne linearne notatki nie uwzględniają naturalnego sposobu działa-
nia mózgu. Myślenie sobie, a notatka sobie.
Założę się, że znasz taką sytuację: podczas zastanawiania się nad gra-
matyką tego, co chciałeś zanotować, uciekła Ci kolejna myśl lub idea.
To częste doświadczenie zniknie, gdy już na dobre przesiądziesz się
do Porsche notowania, czyli Mapologii.
Jak pewnie zauważyłeś, mapy myśli różnią się od notatek tradycyj-
nych nie tylko kolorami, wykorzystaniem przestrzeni i dodaniem ry-
sunków. Sposób zapisywania informacji jest także zupełnie inny.
Czym są słowa-klucze?
Zamiast pełnych zdań czy akapitów na odgałęzieniach umieszczasz
pojedyncze słowa. Najczęściej jest to jedno słowo, choć czasem zda-
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Katarzyna Szafranowska
108820256.003.png
MAPOLOGIA darmowy fragment – kliknij po więcej
Katarzyna Szafranowska
str. 5
rza się wyrażenie dwu lub trzywyrazowe. Są to słowa, które niosą
najwięcej treści, budują obrazy i stymulują skojarzenia . To
tak zwane słowa-klucze .
Badania nad tekstami pisanymi wykazały, że tylko 4-11% słów za-
wiera w sobie informacje kluczowe dla pełnego zrozumienia tekstu.
Uogólniając, mógłbyś pominąć średnio 95% słów, a i tak Twoje zro-
zumienie pozostanie na wysokim poziomie.
Tworząc mapę myśli, zapisujesz tylko te słowa, które mają znaczenie
dla zrozumienia i zapamiętania. Resztę, czyli pozostałe struktury sty-
listyczno-gramatyczne, pomijasz. Pozwala to oszczędzić 50-90% cza-
su podczas samego notowania oraz co najmniej 90% czasu podczas
późniejszego czytania mapy (np. podczas powtórki do egzaminu czy
prezentacji).
Robiąc notatki tradycyjne, także wyszukujesz słowa-klucze. Przypo-
mnij sobie, ile razy podczas nauki czytałeś notatkę i podkreślałeś to,
co najważniejsze? Ja zawsze tak robiłam. Zamiast od razu zapisywać
tylko kluczowe informacje, przepisywałam całe akapity na żywca
z książki, potem podkreślałam słowa-klucze i w końcu uczyłam się
tylko ich.
Teraz możesz z czystym sumieniem zacząć zapisywać tylko to, co jest
najważniejsze i dzięki temu oszczędzić czas i energię.
Ćwiczenie
Przeczytaj poniższy tekst i wypisz lub zaznacz słowa-klucze.
Tomasz Edison, znany wynalazca i naukowiec, urodził się
11 lutego 1847 roku. W czasach gdy żył, elektryczność
była jedynie mrzonką. Po jego śmierci w 1931 całe miasta
były oświetlone i zaopatrzone w prąd. Edison opatento-
wał ponad 1000 wynalazków. Jego najsłynniejszym od-
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Katarzyna Szafranowska
108820256.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin