Miasteczko Halloween - Nightmare before Christmas 1993 napisy.txt

(36 KB) Pobierz
{200}{300}Synchro do:|The.Nightmare.Before.Christmas.DVDRip.XViD.INTERNAL-TDF
{691}{786}Dawno, dawno temu,|dawniej ni� si� zdaje...
{787}{858}w miejscu, gdzie by� mo�e|bywasz w swoich snach.
{859}{930}Jest historia, kt�ra b�dzie ci opowiedziana...
{931}{1002}m�wi�ca o miejscu w �wiecie starych �wi�t.
{1003}{1098}Zastanawiasz si� pewnie|sk�d �wi�ta si� wzi�y.
{1099}{1204}Je�li nie|najwy�sza ju� pora by� zacz��!
{1530}{1577}Ch�opcy, dziewczynki|wiek nie liczy si�
{1577}{1648}Chcieliby�cie ujrze�|co� dziwnego
{1649}{1737}Chod�cie z nami|a zobaczycie
{1745}{1816}To miasteczko Halloween
{1817}{1888}Oto Halloween|Oto Halloween
{1889}{1960}Dynie krzycz�|po�r�d nocy
{1961}{2008}Oto Halloween|Ka�dy z nas sw�j pokaz ma
{2009}{2104}Ciasteczko lub psikus a�|s�siedzi ze strachu padn�
{2105}{2152}To nasz dom|Ka�dy wrzeszczy w g�os
{2153}{2200}W tym miasteczku Halloween
{2201}{2272}Oto ja|pod twym ��kiem tkwi�
{2273}{2344}Ostre k�y|czerwone �lepia
{2345}{2415}Pod schodami|zawsze spotkasz mnie
{2416}{2487}palce jak w�e|i paj�ki we w�osach
{2488}{2559}Oto Halloween|Oto Halloween
{2560}{2655}Halloween, Halloween|Halloween, Halloween
{2656}{2727}W mie�cie tym,|kt�re zwiemy domem
{2728}{2799}Hymnem jest|dyniowa pie��
{2800}{2847}W mie�cie tym|Czy� nie kochasz go?
{2848}{2941}Ka�dego czeka|Niespodzianek moc
{2944}{3015}Tu� za rogiem, stary|Chowa si� w �mietniku
{3016}{3087}- Co� tam czyha by zaskoczy� ci�|- Krzycz!
{3088}{3159}- Oto Halloween|- Czerwie�, czer� i zgni�a ziele�
{3160}{3231}- Przera�ony?|- O to chodzi!
{3232}{3279}Powiedz raz, powt�rz dwa|Szans� masz, kostk� rzu�
{3280}{3351}Dosi�d� ksi�yca|w ciemn� noc
{3352}{3422}Ka�dy wrzeszczy w g�os|Ka�dy wrzeszczy w g�os
{3423}{3470}W naszym mie�cie Halloween
{3471}{3542}To ja clown,|lecz gdzie moja twarz?
{3543}{3614}By�a tu,|lecz znik�a gdzie�
{3615}{3686}Jam jest, "Kto"|gdy wo�asz "Kto tam?"
{3687}{3758}Jam jest wiatr,|gwi�dz�cy w twoich w�osach
{3759}{3806}Jam jest cie�|na ksi�ycu w nocy
{3807}{3878}Nape�niam twe sny|strachem po kres
{3879}{3950}Oto Halloween|Oto Halloween
{3951}{4058}Halloween, Halloween|Halloween, Halloween
{4095}{4166}Psotne strachy gdzie nie ruszysz si�
{4167}{4238}Co to za �ycie,|gdy nie boisz si�?
{4239}{4286}- To nasz fach|- C� pocz��, wi�c?
{4287}{4358}W naszym mie�cie Halloween
{4359}{4429}W mie�cie tym|Czy� nie kochasz go?
{4430}{4501}Ka�dego czeka|niespodzianek moc
{4502}{4573}Ko�ciotrup Jack|z�apie ci� za kark
{4574}{4645}wrza�nie jak upi�r|a� ze sk�ry wyskoczysz
{4646}{4717}Oto Halloween|Wszyscy krzycz� w g�os
{4718}{4789}Czy mog� prosi� o przej�cie|dla wyj�tkowego go�cia?
{4790}{4861}Nasz druh Jack kr�lem jest|na dyniowym polu
{4862}{4933}Pozdrawiamy Kr�la Dy�
{4934}{5005}Oto Halloween|Oto Halloween
{5006}{5101}Halloween, Halloween|Halloween, Halloween
{5102}{5173}W mie�cie tym|to nasz dom
{5174}{5255}Ka�dy �piewa|dyni pie��
{5821}{5892}- Ju� po wszystkim!|- Uda�o si�!
{5893}{5988}- Czy� nie by�o wspaniale?|- Co za noc!
{5989}{6036}�wietne Halloween!
{6037}{6132}Najstraszniejsze jak dot�d, jak s�dz�.|Dzi�kuj� wszystkim!
{6133}{6180}Nie! My tobie dzi�kujemy, Jack.
{6181}{6252}Bez twojego|doskona�ego przyw�dztwa...
{6253}{6324}- Ale� sk�d, Burmistrzu!|- Ale z ciebie wrzask, Jack.
{6325}{6443}- Jeste� snem ka�dej wied�my.|- Kruszysz mury, Jack.
{6444}{6560}Kruszy mury? Sprawiasz,|�e g�ry si� wal�, Jack.
{6564}{6683}- Cie� �mierci, kt�rym mnie uraczy�a� przesta� dzia�a�, Sally.|- Puszczaj!
{6684}{6779}- Nie jeste� gotowa na takie prze�ycia.|- Owszem, jestem!
{6780}{6868}- Idziesz ze mn�!|- Nie id�!
{6948}{7019}Wracaj, g�upia...
{7020}{7092}Oh! Oh! Oh-oh-oh.
{7116}{7187}Och, Jack, dzi�ki tobie|rany krwawi�, a cia�o dr�y!
{7188}{7283}Dzi�kuje. Dzi�kuj�!|Dzi�kuj� bardzo!
{7284}{7397}Chwileczk�.|Nie przyznali�my jeszcze nagr�d.
{7427}{7498}Pierwsz� nagrod�|otrzymuj� wampiry...
{7499}{7570}za najwi�cej wyssanej krwi|podczas jednego wieczoru.
{7571}{7642}Drugie, jak�e|zaszczytne miejsce...
{7643}{7753}zajmuje niezwyk�y|potw�r z Mrocznej Laguny!
{7883}{7954}Dobra robota, Bone Daddy.
{7955}{8026}Taaa...|Tak jak i rok temu...
{8027}{8122}i rok wcze�niej,|i rok wcze�niej.
{9082}{9198}Kt� zaprzeczy� by m�g�,|�e najlepszy jestem tu
{9202}{9297}Me talenty znane s�|jak �wiat szeroki
{9298}{9403}Kiedy trzeba zaskakiwa�|w ksi�ycow� noc
{9417}{9488}Bior� si� do tego zaraz bez rozgrzewki
{9489}{9560}Kiedy tylko mi si� zechce|by wysili� sw�j
{9561}{9629}upiorny wdzi�k
{9633}{9704}To doros�y cz�ek z piskiem zmywa si�
{9705}{9802}Jeden gest d�oni mej|i dobrany j�k
{9825}{9920}Najodwa�niejszemu da� we znaki si�
{9921}{9992}Jednak rok po roku
{9993}{10063}Ta rutyna wci��
{10065}{10176}I znu�ony jestem ju�|d�wi�kiem wrzask�w tych
{10185}{10260}I ja, Jack|Kr�l Dy�
{10305}{10400}Do�� ju� mam dzi�|tych samych r�l
{10520}{10591}Lecz w g��bi gdzie�
{10592}{10663}Z �rodka mych ko�ci
{10664}{10729}Jaka� pustka
{10736}{10806}Zal�g�a si� tam
{10808}{10872}Daleko st�d
{10880}{10948}Daleko od domu
{10952}{11017}T�sknota, co
{11024}{11092}Nie zna�em jej
{11192}{11239}Strachu ze mnie mistrz
{11240}{11310}I demon �wiat�a
{11312}{11382}I wystrasz� ci�,|�e z but�w wyskoczysz
{11383}{11488}Dla kmiota z Kentucky|jestem Mr. Unlucky
{11503}{11597}Zna mnie dobrze|Anglia i Francja
{11599}{11704}Odk�d martwy jestem|G�ow� sw� zdj�� mog�
{11719}{11814}By wyrecytowa� z Szekspira kwestie
{11815}{11935}Zwierz� �adne, ni cz�owiek|wy� tak jak ja nie mo�e
{11935}{12006}Ani r�wna� si� z sza�em mej ekspresji
{12007}{12066}Lecz kto
{12079}{12150}Zrozumie� by m�g�
{12151}{12252}�e Dyniowy Kr�l|wyszczerzony szkielet
{12271}{12374}zm�czy� si� koron�|Gdyby zrozumieli...
{12390}{12461}Odda�by wszystko
{12462}{12533}Gdyby tylko m�g�
{12606}{12680}Jest puste miejsce
{12702}{12773}Po�r�d ko�ci mych
{12774}{12821}Co wzywa wci��
{12822}{12890}Nieznanego co�
{12894}{12965}S�awa ma i pozycja
{12966}{13037}Przychodzi rok po roku
{13038}{13109}Lecz nie osuszy, nie
{13110}{13181}Tych pustych �ez
{13397}{13444}Jack.
{13445}{13517}Wiem, co czujesz.
{14045}{14102}Sally!
{14117}{14178}Wr�ci�a�.
{14213}{14290}- Musia�am.|- Po to!
{14309}{14384}- Tak.|- Pozwolisz?
{14716}{14835}Ju� drugi raz w tym miesi�cu wsypa�a� mi Cie� �mierci|do herbaty i uciek�a�!
{14836}{14931}- Trzeci raz.|- Wiesz, �e nale�ysz do mnie!
{14932}{15003}To ja ci� stworzy�em,|w�asnymi r�kami.
{15004}{15075}Mo�esz stworzy�, wi�c co innego.
{15076}{15147}Czuj� niepok�j.|Nic nie poradz�.
{15148}{15219}To chwilowe, moja droga. To minie.
{15220}{15314}Trzeba nam cierpliwo�ci, ot co.
{15316}{15407}Ale ja nie chc� by� cierpliwa.
{15435}{15506}Nie, Zero, nie teraz.
{15507}{15579}Nie mam nastroju.
{15603}{15665}No dobrze.
{16203}{16273}Witam, panowie!
{16754}{16832}Jack, jeste� w domu??
{17018}{17128}Jack, mam plany|co do przysz�ego Halloween.
{17138}{17233}Musisz je przejrze� ze mn�,|�eby�my mogli zaczyna�.
{17234}{17329}Jack, prosz�! Jestem tu|z woli wyborc�w.
{17330}{17418}Nie mog� sam podj�� decyzji.
{17425}{17499}Jack, odezwij si�!
{17593}{17658}- Nie ma go.
{17665}{17773}- Gdzie jest zatem?|- Nie by�o go ca�� noc
{18001}{18071}Gdzie jeste�my?
{18193}{18261}To co� nowego!
{18432}{18489}Co to?
{20830}{20901}Co to?|Kolor�w wsz�dzie moc
{20902}{20973}Co to?|Co� bia�ego w powietrzu
{20974}{21021}Co to, nie wierz� w�asnym oczom|Chyba �ni�
{21022}{21117}Zbud� si�, Jack, to nie fair.|Co to?
{21118}{21189}Co to, co to?|Co� nie w porz�dku jest
{21190}{21261}Co to, t�um ludzi|�piewa piosenki, co to
{21262}{21333}Ulice pe�ne ma�ych,|�miej�cych si� stworzonek
{21334}{21416}Chyba zwariowa�em.|Co to?
{21501}{21572}Dzieci rzucaj� �nie�ki,|to �nie�ki zamiast g��w?
{21573}{21644}Buduj� wci�� zabawki|i martwy nie jest nikt
{21645}{21716}Jest mr�z na ka�dej szybie|Nie wierz� oczom mym
{21717}{21788}I w ko�ciach moich|czuj� ciep�o
{21789}{21860}P�yn�ce z g��bi mnie
{21861}{21932}Och, sp�jrz, a c� to|Wieszaj� jemio��
{21933}{22004}Ca�uj� si�, czemu to|wygl�da tak wyj�tkowo
{22005}{22076}Zbieraj� si� doko�a|by s�ucha� opowie�ci
{22077}{22148}Orzechy strzelaj� w kominku|Co to?
{22149}{22244}A tu, co?|Malutkie drzewko maj� tam
{22245}{22316}I kto pomy�la�by|No kto
{22317}{22387}�e ozdabiaj� je|ma�ymi przedmiotami
{22388}{22459}�wiate�ka maj� te� na pr�d,|na buzi u�miech ka�dy ma
{22460}{22531}Poprawcie mnie, gdy myl� si�|To cieszy ich, szcz�liwi s�
{22532}{22603}Czy mo�e by�? Marzenie me!|Co to?
{22604}{22675}A tu, co tu?|Dzieciaki s�odko �pi�
{22676}{22747}Lecz sp�jrz|Pod ��kiem nie ma nic
{22748}{22843}Ni duch, ni upi�r nie tkwi tam,|by swoim wrzaskiem budzi� strach
{22844}{22967}Tylko przer�ne drobiazgi, by bezpiecznie mogli spa�
{22988}{23045}Co to?
{23084}{23155}Maszkary poznika�y,|koszmary posz�y precz
{23156}{23227}I wszyscy chyba tu|wspaniale czuj� si�
{23228}{23299}Zamiast wrzask�w, mog� przysi�c,|wsz�dzie tu muzyka brzmi
{23300}{23410}A zapach pysznych ciast|dociera w ka�dy k�t
{23443}{23514}Widoki, d�wi�ki|wsz�dzie tu tak samo jest
{23515}{23586}Nie czu�em nigdy si� jak dzi�
{23587}{23658}Ta pustka we mnie wype�niona,|i jeszcze wi�cej, wi�cej chc�!
{23659}{23730}Chc� tego, chc� tego,|dla siebie tego chc�
{23731}{23864}I wiedzie� musz�, musz� wiedzie�|co to za miejsce tu i tam
{23995}{24075}Gwiazdkowe miasteczko?
{24307}{24401}- To si� nigdy nie zdarza�o!|- Zaskakuj�ce.
{24402}{24449}- Wstrz�saj�ce.|- Przera�aj�ce.
{24450}{24524}Na bok. Przej�cie.
{24666}{24713}Musimy odnale�� Jacka!
{24714}{24828}Zosta�o tylko 365 dni|do nast�pnego Halloween!
{24834}{24881}364!
{24882}{24953}Czy mogli�my co� przeoczy�?
{24954}{25025}Szuka�am w ka�dym grobowcu.
{25026}{25073}Otworzyli�my sarkofagi!
{25074}{25145}Przejrza�em te� zagony dy�.
{25146}{25217}Zajrza�em za cyklopa oko.
{25218}{25265}A tak! Lecz nie by�o go tam.
{25266}{25344}Czas obwie�ci� alarm!
{26033}{26127}�abi oddech|Przy�mi ka�dy smr�d.
{26297}{26361}Za gorzkie!
{26368}{26481}Brodawka d�d�ownicy. Ale,|...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin