Ach, ubogi żłobie.pdf

(39 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Ach, ubogi ¿³obie]
Ach, ubogi Ŝłobie
Soprano
Alto
&
a a
3
¾
¾ ¾ ¾
¾
é ¾
¾
¾ ¾ ¾
é ¾
¾ ¾ ¾
1. Ach,
2. Zba -
3. Czy -
¾
u -
wi -
Ŝeś
¾
bo -
cie -
nie
gi
lu
mógl
Ŝło -
dro -
so -
bie,
gi,
bie
cóŜ
tak -
w naj -
ja
Ŝeś
więk -
¾
wi -
to
szej
dzę
u -
oz -
w to -
bo -
do -
bie?
gi!
bie.
¾
?
a a
3
¾
¾ ¾ ¾
¾ ¾
é ¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾
é ¾
¾ ¾ ¾
Tenor
Bass
5
a a
¾
¾ ¾ ¾
¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
¾
S
A
&
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
é ¾
DroŜ -
O -
O -
¾
szy
puś -
brać
¾ ¾ ¾
wi -
ci -
pa -
dok
łeś
ła -
niŜ
ślicz -
cu
¾
ma
ne
dro -
¾ ¾
nie -
nie -
gie -
bo,
bo,
go,
w ma -
o -
nie
leń -
bra -
w tym
¾ ¾
kiej
łeś
le -
o -
bar -
Ŝeć
so -
ło -
Ŝło -
bie.
gi.
bie?
?
a a
¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾
¾ ¾
l
¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
T
B
9
a a
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾
é ¾
S
A
&
¾
¾ ¾ ¾
a ¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
# ¾
DroŜ -
O -
O -
szy
puś -
brać
wi -
ci -
pa -
dok
łeś
ła -
niŜ
ślicz -
cu
ma
ne
dro -
nie -
nie -
gie -
bo,
bo,
go
w ma -
o -
nie
leń -
bra -
w tym
¾ ¾
kiej
łeś
le -
o -
bar -
Ŝeć
so -
ło -
Ŝło -
bie.
gi.
bie?
?
a a
¾
l ¾ ¾
a
¾ ¾
¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾
l ¾
¾
¾ ¾
é ¾
T
B
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾
é ¾
¾
¾
¾
¾
é
¾
¾
é ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
376483716.003.png 376483716.004.png 376483716.005.png 376483716.006.png 376483716.001.png 376483716.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin