Coaching.pdf

(468 KB) Pobierz
36831142 UNPDF
36831142.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 1.09.2008
Tytuł: Coaching
Autor: Wanda Szulc
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna
Skład: Teresa Kopp
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
36831142.002.png
SPIS TREŚCI
...............................................................................................
5
.....................................................................................
7
..................................................................
8
........................................................................
9
Definicja coachingu w biznesie
.........................................................................
10
Rola coacha
.........................................................................................................
11
PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE POMIĘDZY COACHINGIEM,
DORADZTWEM A TERAPIĄ
............................................................
12
Różnica pomiędzy coachingiem a
doradztwem
................................................
13
Różnica pomiędzy coachingiem a terapią
.........................................................
14
STANDARDY ZAWODOWE
..............................................................
19
Standardy pracy z klientem
..............................................................................
20
Poufność/prywatność
........................................................................................
21
Konflikt interesów
.............................................................................................
22
COACHING PERSONALNY
.............................................................
23
COACHING KARIERY
......................................................................
24
COACHING W FIRMIE
.....................................................................
27
Dla kogo coaching?
............................................................................................
27
Korzyści z coachingu
.........................................................................................
28
Kiedy stosować coaching, a kiedy nie
...............................................................
29
COACHING KADRY MENEDŻERSKIEJ
...........................................
32
................................................................
34
...................................................................
34
.....................................................................
3 5
Komunikacja w coachingu
................................................................................
36
Techniki nawiązywania i potwierdzania kontaktu
...........................................
36
Wzorce myślenia
...............................................................................................
38
STRUKTURA COACHINGU
..............................................................
43
.....................................................................................
46
.........................................................................................
50
METAFORY
......................................................................................
53
RÓŻNE TYPY KLIENTÓW I JAK Z NIMI PRACOWAĆ
......................
57
MARKETING DLA COACHÓW
.........................................................
77
.....................................
91
Model GROW
.....................................................................................................
91
Ustalanie i osiąganie celu
..................................................................................
92
Goal — generowanie celów / generalny cel
......................................................
93
Reality — rzeczywistość
.....................................................................................
94
Options — szukanie opcji
..................................................................................
95
Will — wola
.......................................................................................................
96
Arkusz: Przygotowanie do sesji
........................................................................
97
.........................
98
Analiza wzorców myślenia
..........................................................................
103
Analiza straty czasu
.........................................................................................
104
Lista „pożeraczy czasu”
....................................................................................
107
Zmiana przekonań
...........................................................................................
109
Zmartwienia
.....................................................................................................
110
Nowa wiedza
.....................................................................................................
111
20 sposobów na rozwiązanie problemu
..........................................................
112
Dziennik
............................................................................................................
113
Zalety dziennika
...........................................................................................
113
Techniki pisania dziennika
..........................................................................
114
BIBLIOGRAFIA
..............................................................................
116
COACHING – darmowy fragment – kliknij po więcej
Wanda Szulc
str. 5
Wstęp
Coach jest kimś, kto mówi ci, czego nie chcesz słyszeć, który widzi
to, czego nie chcesz widzieć — po to, żebyś był kimś, kim zawsze
chciałeś by ć.
Tom Landry
Jeżeli zaintrygował Cię tytuł tej publikacji, być może to oznacza, że
już spotkałeś się gdzieś z coachingiem. Być może w prasie, być może
w Internecie lub też słyszałeś, że Twój prezes ma swojego coacha
i przed podjęciem strategicznej dla firmy decyzji zamyka się z nim
w gabinecie na kilka godzin, gdzie spędza czas na długiej rozmowie.
Obojętne, gdzie zapoznałeś się tym pojęciem po raz pierwszy, istotne
jest, że zainteresowała Cię ta książka i być może chciałbyś znaleźć
kilka odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, ponieważ pracujesz np.
jako coach lub jesteś klientem coacha albo zastanawiasz się, czy roz-
począć swoją przygodę życia z coachingiem.
Coaching jest w ostatnich latach jedną z najbardziej dynamicznie
rozwijających się dziedzin na świecie. Jego popularność wynika
z faktu, że przynosi nadzwyczajne efekty i pomaga osiągać ludziom
sukcesy w życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Najwięk-
szym sekretem popularności coachingu jest to, że nie ma w nim żad-
nych sekretów. Proces coachingu oparty jest na zaangażowaniu
dwóch osób: coacha (trenera) oraz klienta. Gdy zabraknie tego nie-
zwykle ważnego elementu, coaching może zakończyć się rozczarowa-
niem po obu stronach.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Wanda Szulc
36831142.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin