kodeks_emerytalny2008.pdf

(1389 KB) Pobierz
13380830 UNPDF
emerytalny
Z komentarZem ekspertÓW
stan praWny na 1 lutego 2008 r.
kodeks
13380830.069.png 13380830.080.png 13380830.091.png 13380830.102.png 13380830.001.png 13380830.012.png 13380830.021.png 13380830.022.png 13380830.023.png 13380830.024.png 13380830.025.png 13380830.026.png 13380830.027.png 13380830.028.png 13380830.029.png 13380830.030.png 13380830.031.png 13380830.032.png 13380830.033.png 13380830.034.png 13380830.035.png 13380830.036.png 13380830.037.png 13380830.038.png 13380830.039.png 13380830.040.png 13380830.041.png 13380830.042.png 13380830.043.png 13380830.044.png 13380830.045.png 13380830.046.png 13380830.047.png 13380830.048.png 13380830.049.png 13380830.050.png 13380830.051.png 13380830.052.png 13380830.053.png 13380830.054.png 13380830.055.png 13380830.056.png 13380830.057.png 13380830.058.png 13380830.059.png 13380830.060.png 13380830.061.png 13380830.062.png 13380830.063.png 13380830.064.png 13380830.065.png 13380830.066.png 13380830.067.png 13380830.068.png
Gazeta Prawna
Kompetentnie o trendach w biznesie
Rzetelnie o gospodarce
Wnikliwie o podatkach i prawie pracy
Błyskawicznie o legislacji
Apolityczna, niezależna, obiektywna
www.gazetaprawna.pl
NajWięKszy dzieNNiK GospodaRczy
13380830.070.png 13380830.071.png 13380830.072.png 13380830.073.png 13380830.074.png 13380830.075.png 13380830.076.png 13380830.077.png 13380830.078.png 13380830.079.png 13380830.081.png 13380830.082.png 13380830.083.png 13380830.084.png 13380830.085.png 13380830.086.png 13380830.087.png 13380830.088.png 13380830.089.png 13380830.090.png 13380830.092.png 13380830.093.png 13380830.094.png 13380830.095.png 13380830.096.png 13380830.097.png 13380830.098.png 13380830.099.png 13380830.100.png 13380830.101.png 13380830.103.png 13380830.104.png 13380830.105.png 13380830.106.png 13380830.107.png 13380830.108.png 13380830.109.png 13380830.110.png 13380830.111.png 13380830.112.png 13380830.002.png 13380830.003.png 13380830.004.png 13380830.005.png 13380830.006.png 13380830.007.png 13380830.008.png 13380830.009.png 13380830.010.png 13380830.011.png 13380830.013.png 13380830.014.png 13380830.015.png
13380830.016.png 13380830.017.png
Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72,
tel. (0 22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl
Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Robert Lidke
Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Konrad Siuda
Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski
Redaktor merytoryczny: Małgorzata Jankowska, Anita Jackiewicz
DTP: Agnieszka Borek
Biuro Reklamy: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72
tel. (0 22) 530 44 44; e-mail: reklama@infor.pl
Biuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40,
tel. (0 22) 761 30 30, 0801 626 666, e-mail: bok@infor.pl
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne Koszalin
2
13380830.018.png 13380830.019.png
SPIS TREŚCI
OD REDAKCJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
KOMENTARZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Dla kogo emerytura ze starego systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Trzy grupy ubezpieczonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Dla kogo wcześniejsza emerytura pracownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Warunki dla urodzonych po 1948 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Wiek i staż emerytalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Okres składkowy i nieskładkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Ubezpieczenie pracownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Pozostawanie w stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Okres ubezpieczenia pracowniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Całkowita niezdolność do pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Wcześniejsza emerytura za pracę w szkodliwych warunkach . . . . . . . . .14
Nie tylko państwowa firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Okres zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Prawa wykonujących prace z wykazu A i B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Uprawnienia urodzonych po 1948 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Staż ogólny i szczególny na 1999 rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Emerytury dla górników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Emerytura na starych zasadach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Uwzględniane okresy pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Zasady obowiązujące od 2007 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Emerytura w obniżonym wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Praca w szczególnych warunkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Emerytury dla nauczycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Emerytura bez względu na wiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Rozwiązanie stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Praca w szczególnym charakterze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Długi staż w 1999 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Emerytury dla osób zatrudnionych na kolei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Urodzeni przed 1949 rokiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Kim jest pracownik kolejowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Urodzeni w latach 1949–1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Staż ogólny i szczególny w 1999 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Kto skorzysta z wcześniejszej emerytury po 2008 roku . . . . . . . . . . . . .30
Dla kogo emerytura z art. 184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Wymagany staż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
3
13380830.020.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin