Paulo Coelho - Szatan organizuje wyprzedaż.pdf

(24 KB) Pobierz
(13245 \227 Notatnik)
13245
Paolo Coelho
Szatan organizuje wyprzedaŜ.
Świadomy, iŜ trzeba iść z duchem czasu, Szatan postanowił urządzić wyprzedaŜ
sporej części zapasów
pokus. Zamieścił ogłoszenie w gazecie i cały następny dzień uwijał się ,
obsługując klientów w swoim sklepie.
Na sprzedaŜ wystawione były róŜne niesamowite przedmioty: kamienie, na których
mogą się potknąć cnotliwi,
lustra zwiększające poczucie własnej wartości oraz okulary pomniejszające
znaczenie innych. Na ścianie
wisiało tez kilka cennych przedmiotów, takich jak: sztylet o zakrzywionym ostrzu
słuŜący do dźgania ludzi w
plecy oraz sprzęt nagrywający plotki i kłamstwa.
Nie przejmuj się ceną! – wykrzykiwał stary Szatan do wszystkich
potencjalnych klientów. – Dzisiaj juŜ
bierz ze sobą to, co chcesz, a zapłacisz mi, kiedy będziesz mógł.
Jeden z kupujących zauwaŜył dwa bardzo zuŜyte narzędzia zepchnięte do kąta. Nie
wyglądały one jakoś
nadzwyczajnie, ale były bardzo drogie. Zaciekawiony tym spytał o nie Szatana:
Te narzędzia są juŜ bardzo zuŜyte, poniewaŜ korzystam z nich najczęściej –
odrzekł Szatan ze śmiechem. –
Nie chciałbym, Ŝeby zbytnio rzucały się w oczy, poniewaŜ wówczas ludzie
wiedzieliby, jak się przed nimi
chronić. Ale obydwa są warte swojej ceny: pierwszym jest wątpliwość, a drugim
poczucie NiŜszości. Kiedy
wszystkie inne zawiodą, te działają zawsze.
Strona 1
Zgłoś jeśli naruszono regulamin