jak-uczyc-sie-do-egzaminow.pdf

(1345 KB) Pobierz
Jak uczyć się do egzaminów? :: Marcin Kijak
325963788.002.png
© Copyright for Polish edition by Wydawnictwo ZloteMysli.pl
Data: 08.04.2009
Darmowa publikacja , dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli .
Tytuł: Jak uczyć się do egzaminów
Autor: Marcin Kijak
Skład: Magda Wasilewska
Korekta: Magda Wasilewska
Dystrybucja w Internecie, za zgodą Autora
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
325963788.003.png
SPIS TREŚCI
..................................................................................6
Odpowiednie żywienie . .................................................................................................6
Woda . ............................................................................................................................8
Postawa . ........................................................................................................................8
............................................................................10
Pozytywne Nastawienie Umysłu (PNU) . .....................................................................10
Dobry humor . ..............................................................................................................12
Przekonania . ................................................................................................................12
EFT (Emotonal Freedom Technique) . ........................................................................13
Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) . .....................................................................15
Motywacja . ...................................................................................................................17
Techniki NLP w zwiększaniu motywacji . ....................................................................19
Kotwiczenie stanów emocjonalnych (kotwica punktowa) . .....................................19
Krąg doskonałości . ......................................................................................................21
Krąg doskonałości – Procedura w 10 prostych krokach . .......................................22
Core Transformation . .................................................................................................24
........................................................................25
.....................................................................27
Chunking . ....................................................................................................................27
Przerwy . ......................................................................................................................27
Powtórki . .....................................................................................................................28
Mnemotechniki . ..........................................................................................................30
Łańcuchowa Metoda Skojarzeń . ............................................................................30
Gdzie wykorzystać tą metodę? . ...............................................................................31
Główny System Pamięciowy – GSP . .......................................................................31
Gdzie wykorzystać tę technikę? . ............................................................................34
Metoda liczbowo
-
kształtowa
. .................................................................................34
. ...........................................................................34
Rzymski pokój . .......................................................................................................35
Zarys historii map myśli . ............................................................................................37
Jak tworzyć mapy myśli? . ......................................................................................38
skojarzeniowa
................................................................................46
.................................................47
Reframing – sposób na „złego egzaminatora” w
.........................47
Zwalczanie stresu – metoda neurokinestetyczna . ......................................................48
Ćwiczenie . ..............................................................................................................48
Wersja druga ćwiczenia . ........................................................................................49
Wersja trzecia (tylko dla dorosłych) . .....................................................................50
Podsumowanie . ...........................................................................................................50
4 prostych krokach
WSTĘP . ..............................................................................................4
Metoda liczbowo
-
Jak skutecznie się uczyć do egzaminów?
Marcin Kijak
str. 4
Wstęp
Jeśli jesteś studentem lub nim
byłeś, to wiesz, jak to jest, gdy
zbliża się nieubłaganie czas se-
sji egzaminacyjnej. Dla więk-
szości ludzi sesja kojarzy się
z samymi przykrościami: nie-
przespane noce, stres, znuże-
nie, zniechęcenie, konieczność
ślęczenia nad stertami mate-
riałów.
Wyobraź sobie teraz, że to wszytko jest tylko złym snem, koszmarem.
A Ty budzisz się rano, wstajesz i uśmiechasz do lustra, wiedząc, że
przychodzi czas jeszcze większego luzu i przyjemności!
Tak! Sesja może stać się Twoim ulubionym okresem w trakcie stu-
diowania!
Dla mnie tak właśnie było od połowy studiów, gdy
dowiedziałem się, że można inaczej – lepiej, szyb-
ciej, skuteczniej i z dużą ilością zabawy! Ty również
możesz zmienić sesje w czas dobrej zabawy, relaksu
i świetnego nastroju!
Aby to jednak zrobić, musisz zmienić pewne sposo-
by myślenia i postępowania na bardziej użyteczne
dla Ciebie. Gdy już to zrobisz i zastosujesz w praktyce, już po pierw-
szej sesji zdasz sobie sprawę, jak bardzo było to dla Ciebie korzystne!
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Kijak
325963788.004.png 325963788.005.png
Jak skutecznie się uczyć do egzaminów?
Marcin Kijak
str. 5
W niniejszym mini ebooku omówiłem w 6 punktach, co zmienić
w swoim myśleniu i postępowaniu, aby sesja stała się okresem pełne-
go luzu i komfortu. Jeśli wiedzę tę zastosujesz w praktyce – przeko-
nasz się, jakie to proste!
Nauczyciele otwierają drzwi, tylko Ty samemu możesz przez nie
przejść.
chińskie przysłowie
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Kijak
325963788.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin