Andrzej Banachowicz - Fundusze inwestycyjne.pdf

(1488 KB) Pobierz
110871978 UNPDF
110871978.002.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 9.09.2007
Tytuł: Fundusze inwestycyjne (fragment utworu)
Autor: Andrzej Banachowicz
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Lidia Kaźmierczak, Anna Popis-Witkowska
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
110871978.003.png
SPIS TREŚCI
OD AUTORA ....................................................................................5
CZĘŚĆ I
TEORIA
.............................................................................................
7
1.
CO TO JEST FUNDUSZ INWESTYCYJNY? ...................................8
2.
HISTORIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ..............................10
3.
CZY WARTO INWESTOWAĆ W FUNDUSZE?
..............................
14
Zalety
.................................................................................................................
14
Wady
..................................................................................................................
17
4.
JAKIE KORZYŚCI DAJĄ FUNDUSZE?
.........................................
19
5.
FUNDUSZ A LOKATA
..................................................................
21
6.
RODZAJE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
................................
24
Klasyfikacja prawna
.........................................................................................
24
Klasyfikacja ze względu na rodzaj instrumentów inwestycyjnych
.................
26
Klasyfikacja ze względu na
ryzyko
inwestycyjne
.............................................
29
Klasyfikacja ze względu na specjalizację
..........................................................
31
7.
FUNDUSZE HEDGINGOWE .......................................................32
8.
BEZPIECZEŃSTWO ...................................................................34
Doradca inwestycyjny .....................................................................................35
9.
DYWERSYFIKACJA ...................................................................37
10.
WŁASNY FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY
..................................
40
11.
STRATEGIE INWESTYCYJNE
....................................................
44
Strategia agresywna
..........................................................................................
44
Strategia agresywna z
dywersyfikacją
zagraniczną
.........................................
45
Strategia średniego ryzyka
...............................................................................
46
Strategia bezpieczna
.........................................................................................
46
Strategia aktywnej alokacji
...............................................................................
47
Strategia inwestowania na
rynkach
zagranicznych
.........................................
47
12.
PSO
............................................................................................
49
CZĘŚĆ
II
PRAKTYKA
......................................................................................
51
WPROWADZENIE
..........................................................................
52
1.
PODEJMUJEMY DECYZJĘ O
ZAKUPIE
FUNDUSZY
...................
53
Test: Jakim jesteś inwestorem?
.......................................................................
58
Wyniki testu
..................................................................................................
61
Wybór konkretnych funduszy
..........................................................................
62
Gra on-line
........................................................................................................
63
2.
GDZIE KUPOWAĆ FUNDUSZE
INWESTYCYJNE?
......................
65
3.
OPŁATY
.......................................................................................
70
4.
JAK ZARABIAĆ NA FUNDUSZACH?
...........................................
74
5.
SPRZEDAŻ JEDNOSTEK
.............................................................
77
6.
PODATEK OD ZYSKÓW
..............................................................
81
Agent transferowy ...........................................................................................35
 
CZĘŚĆ
III
DODATEK
INNE
FORMY
INWESTOWANIA
W FUNDUSZE INWESTYCYJNE
.....................................................
84
FUNDUSZE PARASOLOWE
.........................................................
85
Czy fundusze parasolowe są dla każdego?
......................................................
86
LOKATA Z FUNDUSZEM
.............................................................
87
Zalety
.................................................................................................................
89
Wady
.................................................................................................................
89
FUNDUSZE FUNDUSZY
..............................................................
91
UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM
...............................................
95
FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE (FIZ)
.......................
98
DORADCY FINANSOWI I ICH USŁUGI
.....................................
100
POSŁOWIE
....................................................................................
104
CZĘŚĆ
IV
SŁOWNIK POJĘĆ
..........................................................................
105
1.
2.
3.
4.
5.
6.
110871978.004.png
FUNDUSZE INWESTYCYJNE darmowy fragment - kliknij po więcej
Andrzej Banachowicz
● str. 5
Od autora
Fundusze inwestycyjne funkcjonują w naszym kraju już od kilkunas-
tu lat. Przez ten czas powstało wiele towarzystw funduszy inwesty-
cyjnych oraz rozszerzała się ich oferta. W chwili obecnej na polskim
rynku funkcjonują 22 towarzystwa, a liczba oferowanych przez nie
funduszy inwestycyjnych wynosi około 150. W Polsce około 3% spo-
łeczeństwa przeznacza środki na fundusze inwestycyjne, a w związku
ze świetnymi wynikami rośnie z dnia na dzień popularność funduszy
oraz liczba inwestorów.
Moją publikację postanowiłem stworzyć po tym, jak przeglądając fo-
ra internetowe traktujące o inwestowaniu, zobaczyłem, że prawie co-
dziennie pojawiają się nowe osoby, mające dość mizernego oprocen-
towania lokat i kont bankowych, które chcą zainwestować w fundu-
sze inwestycyjne. Zwykle ich posty mają podobną treść. Ludzie ci pi-
szą w nich, że mają określoną kwotę do zainwestowania, i pytają,
w co mają zainwestować. Często dodatkowo nie podają okresu, na ja-
ki przewidują ulokowanie pieniędzy w funduszach, oraz nie określają
tolerancji ryzyka. TAK. Przy inwestowaniu w fundusze można okreś-
lić swoją skłonność do ryzyka i wybrać te, które będą odpowiadały
poziomowi ryzyka, jakie jesteśmy gotowi podjąć. Oczywiście nie ma
gwarancji, że bardzo bezpieczna inwestycja przyniesie ogromne zys-
ki, ale można wybrać kilka różnych rodzajów funduszy, aby ryzyko
było akceptowalne, a zyski przyjemne dla oka i portfela.
W tej publikacji, Drogi Czytelniku, postaram się wyjaśnić Ci, co to są
fundusze inwestycyjne, jak one działają, jak wybierać zestaw fundu-
szy odpowiedni dla Twojego poziomu akceptacji ryzyka oraz jak za-
inwestować. Książkę tę podzieliłem na cztery główne części:
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Banachowicz
110871978.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin