Część 21 Znaki nakazu.pdf

(196 KB) Pobierz
Część-21
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Cz 21:
Znaki nakazu
Cz ta obejmuje znaki, które pokazuj, e na drodze obowizuje dany
przepis drogowy. Tych znaków trzeba przestrzega.
Znaki nakazu okrelaj w jakim kierunku powinien jecha kierowca oraz
jakie dziaania musz lub jakich nie mog podj. Znaki te s z reguy
okrge z czerwonym obramowaniem i czarnymi symbolami lub literami na
biaym tle. Obowizkowe znaki nakazu, które wskazuj w jakim kierunku
musz poda pojazdy na skrzyowaniach s niebiesko-biae.
Stop
Ustp
pierwszestwa
Ustp
pierwszestwa
Znakstopuopiekuna
drogowego
Zakazskrtuwlewo
Zakazwjazdu Zakazskrtuwprawo
Zakaz
parkowania
Zakazzatrzymywania
si
Ograniczenie
prdkocido30km/h
Ograniczenie
prdkocido50km/h
Ograniczenie
prdkocido60km/h
Ograniczenie
prdkocido80km/h
Ograniczenie
prdkocido100km/h
Ograniczenie
prdkocido120km/h
178
325842199.023.png 325842199.024.png 325842199.025.png 325842199.026.png 325842199.001.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Postójtaksówek
Zakazwjazdudla
duychpojazdów(w
zalenociodmasy)
Zakazzawracania Zakazwyprzedzania
Ograniczenie
wysokoci
Ulicazamknitadla
ruchukoowego
Parkowanie
dozwolone
Tabliczkadotyczca
dysków
uprawniajcychdo
parkowania
Ograniczeniestrefowe
-zakazparkowania
duychpojazdów
Koniecograniczenia
strefowego
Obowizkoweznakinaskrzyowaniach(biaeiniebieskie)
Nakazskrtuwlewo Nakazskrtuwprawo Nakazskrtuwlewo Nakazskrtuwprawo
Przejazdkadstron Nakazjazdyprosto
Trzymajsiwprawej
strony
Trzymajsiwlewej
strony
Znakiobsugiwanerczniepodczasrobótdrogowych
Pieszymnatory
wstpwzbroniony
Stop
Znak“jed”moebyuytywpostaciGolubTéigh
Zakazwjazdudla
pojazdów
dostawczych(na
podstawieliczbyosi)
179
325842199.002.png 325842199.003.png 325842199.004.png 325842199.005.png 325842199.006.png 325842199.007.png 325842199.008.png 325842199.009.png 325842199.010.png 325842199.011.png 325842199.012.png 325842199.013.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Pasdlaautobusówo
tymsamymkierunku
jazdy
Pasdlaautobusówo
tymsamymkierunku
jazdypoprawej
stronie
Pasdlaautobusówo
przeciwnymkierunku
jazdy
Pastramwajowypo
lewej
Pastramwajowypo
prawej
Pocztekcieki
rowerowej
Konieccieki
rowerowej
Elektronicznyznak
zmiennego
ograniczeniaprdkoci
(tylkowtunelu)
Wtunelupojazdydostawcze
niemogkorzystazprawego
pasa(napodstawieliczbyosi)
Elektronicznyznak
okresowego
ograniczenia
prdkoci
Elektronicznyznak
okresowego
ograniczenia
prdkociprzyszkole
Ulicatylkodla
tramwajów
Ulicatylkodla
tramwajówidojazdu
doposesji
Ulicatylkodla
autobusów
Znakikontrolujceposzczególnepasywtunelu
Jed(pasotwarty) Stop(paszamknity) Zjednalewypas Zjednaprawypas
180
325842199.014.png 325842199.015.png 325842199.016.png 325842199.017.png 325842199.018.png 325842199.019.png 325842199.020.png 325842199.021.png 325842199.022.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin