Część 5 Dobre praktyki kierowcy.pdf

(555 KB) Pobierz
Część-5
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Cz 5:
Dobre praktyki kierowcy
Cz ta opisuje w jaki sposób wykonywa najpopularniejsze manewry
bezpiecznie i biorc pod uwag innych uytkowników dróg. Skupilimy si
na:
ruszaniu z miejsca
ustawieniu na drodze,
zmianie pasa,
wyprzedzaniu,
cofaniu,
zawracaniu,
zwalnianiu i zatrzymywaniu si,
holowaniu,
wiatach nawigacyjnych uywanych w cigu dnia,
jedzie noc, oraz
uywaniu klaksona.
Ruszanie zmiejsca
Zanim wczysz silnik, sprawd czy:
• lusterka s czyste i odpowiednio ustawione,
• wszystkie drzwi, maska i baganik s zamknite,
• wszystkie pasy bezpieczestwa (Twoje i Twoich pasaerów z
przodu i z tyu) s zapite, oraz
• Twoje siedzenie i zagówek s odpowiednio ustawione.
Kiedy jeste gotowy do ruszenia z miejsca, zasygnalizuj swój zamiar
wczenia si do ruchu.
40
325842206.013.png 325842206.014.png 325842206.015.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Ruszajc z krawnika musisz ustpi pierwszestwa innym
samochodom i pieszym.
Kiedy droga jest wolna, wcz si do ruchu i dostosuj swoj prdko
do normalnego strumienia ruchu drogowego.
Zawsze patrz w lusterka, ale pamitaj o martwych punktach, wic
take odwracaj si przez rami. Samochody i piesi mog przejeda
lub przechodzi za Twoim pojazdem. Ruszajc z miejsca, sprawd
martwe punkty obracajc si naokoo.
Twoje ustawienie na drodze
Upewnij si, e jedziesz wystarczajco blisko lewej strony, aby inne
samochody mogy bezpieczne omini lub wymin Ci z prawej strony, ale
te nie zbyt blisko lewej, aby nie wjeda na ciek rowerow ani nie
blokowa lub naraa rowerzystów lub pieszych.
41
325842206.016.png 325842206.001.png 325842206.002.png 325842206.003.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Co zrobi gdy musisz zmieni swoje ustawienie na drodze
Jeeli wyprzedzasz, skrcasz w prawo lub mijasz pieszych,
rowerzystów, jedców konnych, innych uytkowników drogi lub
zaparkowane pojazdy, upewnij si, e wykonanie takiego manewru
jest bezpieczne.
Zawsze sprawdzaj w lusterku czy z prawej strony nie nadjedaj
adne pojazdy lub czy nikt nie wyprzedza Ci z tyu. Nie zapomnij
sprawdzi martwych punktów.
Wcz kierunkowskaz, aby w por powiadomi innych uytkowników o
swoim zamiarze i kontynuuj manewr.
Ostrono w pobliu autobusów i pieszych
Powiniene pozwoli autobuom z powrotem wczy si do ruchu po tym jak
wysiedli i wsiedli do niego pasaerowie. Szczególnie uwaaj na
wsiadajcych i wysiadajcych z autobusu pasaerów, dzeci w pobliu
szkoy, a przejedajc koo szkoy zawsze bd przygotowany na to, aby
si zatrzyma.
Ostrono w pobliu rowerzystów
Jeeli znajdujesz si na skrzyowaniu, na którym linia stopu dla
rowerzystów znajduje si przed lini dla samochodów, powiniene pozwoli
rowerzycie na przejechanie przed Twój pojazd.
Podczas skrtu w lewo, wszyscy kierowcy, a w szczególnoci kierowcy
ciarówek musz uwaa na jadcych prosto lub skrcajcych
rowerzystów i motocyklistów.
42
325842206.004.png 325842206.005.png 325842206.006.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Podczas skrtu w lewo, uwaaj na rowerzystów i motorowerzystów jadcych
blisko krawnika przed Tob lub nadjedajcych z Twojej lewej strony. Nie
wyprzedzaj rowerzysty zbliajc si do skrzyowania jeeli skrcasz w lewo
- rowerzysta moe kontynuowa jazd prosto.
Powiniene zachowa wiksz odlego wyprzedzajc rowerzyst,
poniewa moe si zdarzy, e bdzie on musia omin nierówn
nawierzchni lub przeszkod. Jest to szczególnie wane w deszczow i
wietrzn pogod.
Zmiana pasa
Nie zmieniaj pasa bez dobrego powodu ku temu.
Musisz ustpi pierwszestwa pojazdom, które ju znajduj si na pasie, na
który chcesz wjecha.
43
325842206.007.png 325842206.008.png 325842206.009.png 325842206.010.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Jak bezpiecznie zmienia pas
Jeeli masz dobry powód, aby zmieni pas, skorzystaj z lusterek i
sprawd duo wczeniej czy droga jest wolna. Aby sprawdzi martwe
punkty, gdy jedziesz z du prdkoci, szybko rozejrzyj si na boki,
aby sprawdzi ustawienie pojazdu, który móg ju znikn Ci z
lusterka.
Zasygnalizuj swój zamiar i zmie pas, gdy droga jest wolna, a
wykonanie takiego manewru bezpieczne.
Kiedy jedziesz danym pasem i zbliasz si do skrzyowania,
przestrzegaj znaków drogowych lub oznakowania drogi (zwykle
strzaki), które wskazuje kierunek, w jakim musz jecha pojazdy z
danego pasa.
Wyprzedzanie
Wyprzedzaj tylko gdy jest to bezpieczene dla Ciebie i innych. Zwracaj
szczególn ostrono na elementy, które mog utrudnia widoczno drogi
przed Tob, takie jak pagórki, pochylenia terenu, zakrty, mosty, zwenia
dróg lub przejcia dla pieszych. Zwracaj uwag na przepisy okrelone na
znakach drogowych i oznakowaniu dróg (biaa linia ciga, przerywana,
pojedyncza, podwójna), które zostay opisane w czci 6.
Jak bezpiecznie wyprzedza
Upewnij si, e droga przed Tob jest wolna na tyle, aby mia
wystarczajc odlego, która pozwoli Ci na wyprzedzenie oraz
powrót na swoj stron drogi bez potrzeby zmuszania innych
uytkowników drogi do zjechania na bok, aby Ci omin.
Nigdy nie jed bezporednio za pojazdem, który wyprzedza.
Ustp pierwszestwa szybszym pojazdom, które zaczy Ci ju
wyprzedza z tyu.
Przed manewrem wyprzedzania, sprawd czy droga jest wolna,
sprawd lusterka i martwe punkty, aby upewni si, e inny pojazd nie
zblia si z tyu. Wcz kierunkowskaz z wyprzedzeniem, przejed na
drugi pas kiedy bdzie to bezpieczne, przyspiesz i bezzwocznie
wyprzed drugi pojazd.
Kiedy ju oddalisz si od wymijanego pojazdu, spójrz w lusterko,
wcz kierunkowskaz i stopniowo zjed na swój pas upewniajc si,
e nie zajedasz drogi pojazdowi, który wanie mine.
44
325842206.011.png 325842206.012.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin