S7-200 Nowości.pdf

(401 KB) Pobierz
43289896 UNPDF
Wydajniejszy. Bardziej komfortowy. Bardziej
uniwersalny.
Nowości z zakresu SIMATIC S7-200
43289896.001.png
Wydajniejsze jednostki centralne CPU
Przegląd nowości
Nowe CPU224 oraz CPU226
Nowe CPU224 oraz
CPU226
CPU224XP posiada:
40% szybsze
2AI Î dwa wejścia
analogowe
50% większa pamięć
programu
1AQ- jedno wyjście
analogowe, ktre można
wykorzystać do sterowania
prędkością napędw itp.
14/10 wej/wyj binarnych + max 7
modułw rozszerzeń=168 wej/wyj
Pamięć programu 8/12kb
Pamięć danych 8kb
60% większa pamięć
danych
nowa karta pamięci do
zarządzania recepturami,
logowaniem z
zabezpieczeniem
projektw Step7MicroWin
na karcie
2xPTO 100kHz Î dwa
wyjścia impulsowe do
sterowania np. sterownika
silnika krokowego (TTL-
24VDC)
1x100kHz (A/B) szybki
licznik HSC z wykrywaniem
kierunku
2x200kHz (TTL-24VDC)
dwa szybkie liczniki do
wspłpracy z enkoderami
inkrementalnymi
nowa funkcja PID Auto
Tune do strojenia
regulatora PID
14/10 wej/wyj binarnych + max 7
modułw rozszerzeń=168 wej/wyj
Pamięć programu 12/16kb
Pamięć danych 10kb
automatyczny przełącznik
lato/zima
Dla szczeglnie
wymagających aplikacji
nowe CPU224XP
Posiada dwa złącza
komunikacyjne RS485
pozwalające na wymianę
danych z urządzeniami
innych producentw oraz
komunikację z panelami
operatorskimi, napędami
Micromaster itd.
24/16 wej/wyj binarnych + max 7
modułw rozszezrzeń=248 wej/wyj
Pamięć programu 16/24kb
Pamięć danych 10kb
Nowe oprogramowanie :PC Access
PC Access umożliwia
wymianę danych
pomiędzy sterownikiem
SIMATIC S7-200 a
komputerem PC z
aplikacją wykorzystującą
komunikację poprzez
OPC server.
Dzięki temu możliwy jest:
WinCCflexible RT,WinCC,
WonderWare itd.
Wykonanie własnej
wizualizacji
Wykorzystanie do 8
połączeń z innymi
uczestnikami
Sterownik S7-200 można
połączyć z PC
poprzez:
odczyt/zapis danych z
S7-200 do MS-Excel
utworzenie połączenia
jako OPC klient dla
np. Protool/Pro
Kabel PPI
Modem (EM241)
Ethernet IT (CP243-1IT)
43289896.002.png
Nowość Step7MicroWin V4.0
Nowe panele operatorskie HMI
Nowa wersja oprogramowania posiada bardziej
komfortowy interfejs użytkownika jak rwnież zawiera
szereg nowych funkcji i wizardw takich jak:
TD200C
TD200 C
Wygląd zewnętrzny
panela dostosowany
do potrzeb klienta
PID regulator
PID Auto Tune Control Panel Î panel strojenia
regulatora PID
Możliwość własnego
definiowania koloru,
kształtu i ilości
przyciskw na panelu
czołowym
PTO Î wyjścia impulsowe
Data-Logging Î rejestracja danych
Receptury Î zarządzanie recepturami
OP73 micro
Max 20 przyciskw
swobodnie
konfigurowalnych
Możliwość integracji
własnego logo
Zintegrowane symbole
międzynarodowe
TP170Micro
OP73 micro
Rejestracja zmiennych
Panel operatorski z 3Ñ
graficznym intefejsem
użytkownika
Możliwość
komunikacji w
sieciach PPI oraz MPI
możliwość
komunikacji w
sieciach PPI,MPI
Możliwość
definiowania klas
meldunkw
możliwość
definiowania klas
meldunkw
Obsługa 5 językw w
trybiwe on-line
obsługa 5 językw
TP170Micro
programowanie za
pomocą
WinCCflexible micro
PID Auto
Panel dotykowy z 5,7Ñ
wyświetlaczem
Karta pamięci
W zależności od ilości wymaganych do
zabezpieczenia danych takich jak
dokumentacja projektu, receptury,
meldunki, dostępne są moduły pamięci
64kb oraz 256 kb.
Moduły pamięci mają zastosowanie do:
Zabezpieczenia projektu
Step7MicroWin, aktualnej
dokumentacji użytkownika
- Zarządzania recepturami
Definiowanie i wgrywanie receptur,
czyli danych produkcyjnych,
maszynowych
- Zabezpieczania dokumentacji
projektu
Lepsze wykorzystanie pamięci
danych sterownika poprzez
umieszczenie w danej chwili tylko
jednej receptury w pamięci danych
sterownika
Bitmapy z rozszerzeniem .bmp
Pliki Acrobat z rozszerzeniem .pdf
Pliki Word z rozszerzeniem .doc
43289896.003.png
Numery katalogowe
Nowe produkty
Produkt
Numer katalogowy
224 CPU DC/DC/DC
6ES72141AD230XB0
224 CPU AC/DC/ przekaźnik
6ES72141BD230XB0
224 XP CPU DC/DC/DC
6ES72142AD230XB0
224 XP CPUAC/DC/przekaźnik
6ES72142BD230XB0
226 CPU DC/DC/DC
6ES72162AD230XB0
226 CPU AC/DC/przekaźnik
6ES72162BD230XB0
Moduł, pamięci 256 Kbytes
6ES72918GH230XA0
Moduł pamięci 64Kbytes
6ES72918GF230XA0
Panel TD200C
6ES72721AA100YA0
Czyste płyty czołowe dla TD200C
6ES72721AF007AA0
Oprogramowanie WinCCflexible Micro dla
TP170 micro
6AV66100AA010AA0
Panel dotykowy TP170micro
Dokumentacja niemiecka
6AV66911DB010AA0
Panel dotykowy TP170micro
6AV66400CA010AX0
Pakiet startowy TP170 micro - panel
TP170mcro, oprogramowanie, dokumentacja
6AV66500CA010AA0
Panel operatorski OP73micro
6AV66400BA110AX0
Oprogramowanie Step7-Micro/Win V4.0 licencja
pojedyńcza
6ES78102CC030YX0
Oprogramowanie Step7-Micro/Win V4.0 upgrade 6ES78102CC030YX3
Oprogramowanie S7-200 PC Access V1.0 (OPC
Serwer ) licencja pojedyńcza
6ES78402CC010YX0
Oprogramowanie S7-200 PCAccess V1.0 (OPC
Server ) licencja wielostanowiskowa na 15
stanowisk
6ES78402CC010YX1
Informacje zawarte w tej broszurze dotyczą opisw
oglnych produktu lub cech jego wydajności, ktre w
konkretnych zastosowaniach nie muszą być spełnione lub
ktre w związku z rozwojem technicznym produktu będą
się zmieniały. Wymagane cechy wydajności będą tylko
wtedy zapewnione, gdy będą pisemnie określone na
etapie podpisywania umowy.
Siemens Sp. z o.o.
Automation &
Drives
Ul.Żupnicza 11
03-821 Warszawa
tel.022-870 98 62
fax. 022-870 98 68
Biuro Regionalne
w Gdyni
Ul.Batorego 28-32
91-366 Gdynia
tel.058-785 84 92
fax.058-785 84 99
Biuro Regionalne
w Katowicach
Ul.Gawronw 22
40-527 Katowice
tel.032-208 41 34
fax.032-208 41 39
Biuro Reginalne w
Krakowie
Ul.Kraszewskiego 36
30-110 Krakw
tel.012-422 77 89
fax.012-427 26 29
Biuro Regionalne
W Poznaniu
Ul.Ziębicka 35
60-164 Poznań
te.061-664 98 61
fax.061-664 98 64
Biuro Reginalne we
Wrocławiu
Ul.Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław
tel.071-364 70 14
fax.071-364 70 30
www.siemens.pl/simatic e-mail:simatic@siemens.pl e-mail:szkolenia@siemens.pl
43289896.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin