Fatek.pdf

(3755 KB) Pobierz
Microsoft Word - Instrukcaja szkoleniowa FATEK-a.doc
Fatek ® Automation Corporation
Sterowniki programowalne serii FBs
1
Dział Techniczny
Fatek ®
Materiały szkoleniowe z zakresu budowy, działanie i programowania
sterowników PLC firmy Fatek
1
310651725.020.png 310651725.021.png 310651725.022.png
Fatek ® Automation Corporation
Sterowniki programowalne FBs
2
Dział Techniczny
Sterowniki PLC
Û Gdzie stosuje si systemy sterowników PLC?
Û Jakie s wymagania klientów wobec naszych sterowników?
Û Dlaczego stosuje si sterowniki PLC?
Û Dlaczego opłaca si stosowanie sterowników PLC?
Û Jak programowa sterowniki PLC?
Fatek ® Automation Corporation
Sterowniki programowalne serii FBs
3
Dział Techniczny
Gdzie stosuje si systemy sterowników PLC?
Sterowniki PLC znalazły zastosowanie w ka dych systemach
z automatycznym sterowaniem, zmniejszaj c awaryjno i
poprawiaj c kontrol nad systemem.
2
310651725.023.png 310651725.001.png 310651725.002.png 310651725.003.png 310651725.004.png 310651725.005.png
Fatek ® Automation Corporation
Sterowniki programowalne serii FBs
4
Dział Techniczny
Gdzie stosuje si sterowniki PLC?
Û Mechanika
Û maszyny stosowane powszechnie oraz do zada
specjalnych
Û Automatyka
Û Sterowanie i regulacja systemów
Û Ochrona rodowiska
Û Oczyszczalnie cieków, utylizacja odpadów,
gospodarka wodna
Û Obsługa budynków
Û Ogrzewanie i klimatyzacja, systemy rozdziały i
oszcz dzania energii itd.
Fatek ® Automation Corporation
Sterowniki programowalne serii FBs
5
Dział Techniczny
Co powinien wiedzie ka dy klient?
Û Funkcjonalno
Û Jako
Û Opłacalno zastosowania
Û Niezawodno
Û Dost pno
Û Koszty
Û Łatwo obsługi
Û Serwis
3
310651725.006.png 310651725.007.png 310651725.008.png 310651725.009.png 310651725.010.png 310651725.011.png
Fatek ® Automation Corporation
Sterowniki programowalne serii FBs
6
Dział Techniczny
Dlaczego stosuje si sterowniki PLC?
Po dane cechy sterowników
Û Uniwersalno
Û Łatwo obsługi
Û Szybka dostawa
Û Prosta i szybka wymiana
Û Ekonomiczno nawet przy małych
zastosowaniach
Û Zawsze aktualny
Fatek ® Automation Corporation
Sterowniki programowalne serii FBs
7
Dział Techniczny
Dlaczego opłaca si stosowanie sterowników PLC?
Û Szybki czas tworzenia projektu
Û Mały pulpit steruj cy
Û Niski koszt okablowania
Û Niski koszt stworzenia dokumentacji
Û Niski koszt magazynowania
4
310651725.012.png 310651725.013.png 310651725.014.png 310651725.015.png 310651725.016.png 310651725.017.png
Fatek ® Automation Corporation
Sterowniki programowalne serii FBs
8
Dział Techniczny
Cechy technologii PLC
Û Wykorzystywana w produkcji seryjnej
Û Mo liwo stosowania w małych i du ych systemach
Û Szybka dostawa
Û Ekonomiczno nawet przy małych zastosowaniach
Û Zajmuje mało przestrzeni
Û Produkt mi dzynarodowy
Û Niski pobór mocy
Û Łatwo zastosowania
Û Mo liwo rozbudowy
Û Prosta modyfikacja
Û Niewra liwo na zu ycie
Û Przyjazna diagnostyka
Û Przemysłowe wykonanie
Û Elastyczno architektury (interfejsy)
5
310651725.018.png 310651725.019.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin