sieci_3.pdf

(251 KB) Pobierz
723058087 UNPDF
Protokoły
723058087.002.png
Protokół IP
• III warstwa modelu OSI (sieciowa)
• Pakowanie i adresowanie przesyłanych danych
• RFC 791
• Pakiet składa się z:
– Adresu źródłowego
– Adresu docelowego
• W sieciach opartych o Ethernet protokół IP
wykorzystuje protokół ARP do odwzorowania
adresów IP w odpowiednie MAC adresy.
723058087.003.png
Podstawy – sposób działania
• Sprawdzenie czy podany adres jest lokalny czy zdalny
(odległy)
• Jeśli adres jest lokalny za pomocą ARP odnajdywany
jest (sieci Ethernet) adres MAC komputera docelowego i
tam dane są wysyłane
• Jeśli adres jest zdalny wówczas sprawdzana jest tablica
routingu i dane wstępnie przesyłane są do
odpowiedniego węzła, skąd przesyłane są dalej. Z
tablicy routingu odczytywany jest adres IP węzła oraz za
pomocą ARP adres MAC węzła.
• Po dotarciu do węzła następuje trasowanie
znajdywanie optymalnej (w pewnym sensie) trasy jaką
pakiet będzie podróżował do komputera docelowego.
723058087.004.png
Adresy IP
• Adres IP składa się z 4 oktetów (czterech liczb 8 bitowych)
rozdzielonych kropkami:
192.168.0.2
• Liczby mogą przyjmować wartości od 0 do 255 ponieważ liczby są 8
bitowe (1 bajt)
192.263.201.1 – błędny adres!!!
• Sieć Internet – zbiór różnych podsieci porozrzucanych po całym
świecie, każda sieć składa się z komputerów (hostów)
• Każdy adres IP składa się z dwóch składników „ID sieci” oraz „ID
hosta”
– „ID sieci” – unikatowy na skalę światową identyfikator wskazujący
określoną sieć
– „ID hosta” – unikatowy w ramach danej sieci adres pojedynczego
komputera
Przykład – książki w bibliotece odnajdywane są wg. Szafa > Półka >
Tytuł książki, identycznie jest z Internetem Szafa i półka to konkretny
adres ID sieci, natomiast ID host odpowiada tytułowi książki
723058087.005.png
Adres IP cd.
W każdej sieci dwa unikatowe adresy:
1. Adres rozgłoszeniowy – adres hosta
składający się z samych 1 (w zapisie
binarnym) – służy wysyłaniu informacji
do wszystkich komputerów znajdujących
się w danej sieci
2. Adres sieci lokalnej – adres hosta
składający się z samych 0 – identyfikuje
on lokalną podsieć
723058087.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin