wiązki przewodów fl618.pdf

(197 KB) Pobierz
440369849 UNPDF
IMPACT 3.0
czwartek, 12 luty 2009
Identyfikator podwozia
Ścieżka
/Części//wiązki przewodów
Model
Identyfikator
FL6
VO-VCS0126003700100
wiązki przewodów (Identyfikator: VO-VCS0126003700100)
A: L.H.D;
B: R.H.D;
Poz. Nr części A B PS Opis
Notatki
1 6776600
1
splot przewodów; splot
przewodów kabina, dolna
CNU 1000. CH-422838
1 6794202
1
splot przewodów; splot
przewodów kabina, dolna
CNU 1000,
1
CH 422839-444877
1 6796762
1 OP splot przewodów; splot
przewodów kabina, dolna
CNU 1000,
1
CH 444878-462196
1 6799689
1
splot przewodów; splot
przewodów kabina, dolna
(6797792) CNU 1000,
1
CH 462197-493822,
1
CH 531003-.
1 3127338
1 OP splot przewodów; splot
przewodów kabina, dolna
(3126140), CNU 1000,
1
REPL 1 PCS 1071353-5.
1 1071353
1
splot przewodów; splot
przewodów kabina, dolna
CNU 1000, CHID B122471-
1 1070411
1 OP splot przewodów; splot
przewodów kabina, dolna
4X4 CNU 1000.
1
SPCL S-60675.
1 6792814
1
splot przewodów; splot
przewodów kabina, dolna
(6776602)
1
CNU 1000. CH-422838
1 6794203
1
splot przewodów; splot
przewodów kabina, dolna
CNU 1000,
1
CH 422839-444877
1 6796763
1
splot przewodów; splot
przewodów kabina, dolna
CNU 1000,
1
CH 444878-462196
1 3125187
1 OP splot przewodów; splot
przewodów kabina, dolna
(6799690) CNU 1000,
1
CH 462197-493822,
1
CH 531003-.
1 1072453
1
splot przewodów; splot
przewodów kabina, dolna
CNU 1000, TB,
1
CH 493823-495167.
1
CHID B100000-145426.
1
CHID B145427-.
1 3950440
1
splot przewodów; splot
przewodów kabina, dolna
CNU 1000.
1
CHID B151114-.
2 6776609
1 1 SP splot przewodów; splot
przewodów kabiny, górna
CNU 1006.
© Copyright Volvo Parts Corporation
Informacje, które zostały tutaj podane są aktualne w czasie pierwszej dystrybucji, jednak mogą ulec zmianie. Należy pamiętać, że kopie drukowane nie są kontrolowane.
1 / 6
440369849.005.png
 
IMPACT 3.0
czwartek, 12 luty 2009
Poz. Nr części A B PS Opis
Notatki
2 6794676
1 1
splot przewodów; splot
przewodów kabiny, górna
CNU 1006
2 6795147
1 1 splot przewodów
CNU 1006
2
reflektor roboczy
2 3953107
1 1
splot przewodów; splot
przewodów kabiny, górna
(1071904) CNU 1006.
3 6776605
1
splot przewodów; splot
przewodów silnik
CNU 1030. CH-422838
3
EXC VXL R1000
3 6794208
1
splot przewodów; splot
przewodów silnik
CNU 1030
3
EXC VXL R1000
3
CH 422839-432425
3 6796876
1
splot przewodów; splot
przewodów silnik
CNU 1030,EXC VXL R1000
3
CH 432426-460449
3 6797775
1 OP splot przewodów; splot
przewodów silnik
CNU 1030,EXC VXL R1000
3
CH 464050-462196
3 6797780
1
splot przewodów; splot
przewodów silnik
CNU 1030,EXC VXL R1000
3
CH 462197-,CH 531003-
3 6794210
1
splot przewodów; splot
przewodów silnik
CNU 1030. VXL R1000
3
CH-432425
3 6796871
1 OP splot przewodów; splot
przewodów silnik
CNU 1030. VXL R1000
3
CH 432426-460449
3 6797777
1 OP splot przewodów; splot
przewodów silnik
CNU 1030. VXL R1000
3
CH 460450-462196
3 6797782
1 OP splot przewodów; splot
przewodów silnik
CNU 1030, VXL R1000,
3
CH 462197-,CH 531003-
3 3123202
1 OP splot przewodów; splot
przewodów silnik
CNU 1030, FL618-619,
3
CH-493523.
3 3125368
1 SP splot przewodów; splot
przewodów silnik
3 6776606
1 OP splot przewodów; splot
przewodów silnik
CNU 1030. CH-422838
3
EXC VXL R1000
3 6794209
1
splot przewodów; splot
przewodów silnik
CNU 1030
3
EXC VXL R1000
3
CH 422839-432425
3 6796872
1
splot przewodów; splot
przewodów silnik
CNU 1030,EXC VXL R1000
3
CH 432426-460449
3 6797776
1 SP splot przewodów; splot
przewodów silnik
CNU 1030,EXC VXL R1000
3
CH 460450-462196,
3
REPL 1PCS 6797781,
© Copyright Volvo Parts Corporation
Informacje, które zostały tutaj podane są aktualne w czasie pierwszej dystrybucji, jednak mogą ulec zmianie. Należy pamiętać, że kopie drukowane nie są kontrolowane.
2 / 6
440369849.006.png
IMPACT 3.0
czwartek, 12 luty 2009
Poz. Nr części A B PS Opis
Notatki
3
1PCS 6797789.
3 6797781
1
splot przewodów; splot
przewodów silnik
CNU 1030,EXC VXL R1000
3
CH 462197-493523.
3 3125366
1 SP splot przewodów; splot
przewodów silnik
CH 493524-,CHID-B151113
3 6794211
1 OP splot przewodów; splot
przewodów silnik
CNU 1030. VXL R1000
3
CH-432425
3 6796873
1 OP splot przewodów; splot
przewodów silnik
CNU 1030. VXL R1000
3
CH 432426-460449
3 6799285
1 OP splot przewodów; splot
przewodów silnik
CNU 1030. VXL R1000
3
CH 460450-462196
3 6797783
1
splot przewodów; splot
przewodów silnik
CNU 1030, VXL R1000,
3
CH 462197-493523 ,
3
CH 531003-.
3 3126253
1 silnik
CNU 1030, VXL R1000,
3
CH 493524-.
3 3123203
1 OP splot przewodów; splot
przewodów silnik
CNU 1030, FL618-619,
3
CH-493523.
3 3125370
1 SP splot przewodów; splot
przewodów silnik
3 3126348
1 SP splot przewodów; splot
przewodów silnik
3 3952152
1 1
splot przewodów; splot
przewodów silnik
(1071426)
3
CNU 1030. ADR-FR.
3
3a 6797789
1 1 splot przewodów
CH 462197-
3a
lampy przednie
3b 6797572
1 1 wspornik
CH 462197-
3c 3124420
1 1 splot przewodów
3c
kierunkowskazy
4 6776612
1 1 lampa tylna
CNU 1042. L.H. RIGID.
4 6776613
1 1 NS splot przewodów; splot
przewodów lampa tylna
CNU 1042. R.H. RIGID.
4 6776611
1 1 NS splot przewodów; splot
przewodów lampa tylna
CNU 1042. L.H. SEMI.
4 6776614
1 1 NS splot przewodów; splot
przewodów lampa tylna
CNU 1042. R.H. SEMI.
4 1072102
1 1
splot przewodów; splot
przewodów lampa tylna
CNU 1042. L.H. ADR-FR.
4 3952535
1 1
splot przewodów; splot
przewodów lampa tylna
CNU 1042. R.H. ADR-FR.
4 968284
1 1 przewódelektryczny
5 6778899
1 1 splot przewodów
CNU 1073
5
reflektor glówny
6 6779418
1 1 NS splot przewodów
CNU 1035
© Copyright Volvo Parts Corporation
Informacje, które zostały tutaj podane są aktualne w czasie pierwszej dystrybucji, jednak mogą ulec zmianie. Należy pamiętać, że kopie drukowane nie są kontrolowane.
3 / 6
440369849.007.png 440369849.001.png 440369849.002.png
IMPACT 3.0
czwartek, 12 luty 2009
Poz. Nr części A B PS Opis
Notatki
6
blokada mechanizmu
róznicowego
7 6776617
1 1 splot przewodów
CNU 1031
7
automatyczna przekladnia
7
wybierak biegu
7 6792312
1 1 splot przewodów
MK SKMTH113
7
zawór magnetyczny
7
skrzynia biegów
7 1070553
1 1
splot przewodów; splot
przewodów kabina – skrzynia
biegów¦
(F)
8 6776621
1 1 splot przewodów
8
sprezarka
A.C
9 6778890
1 1 splot przewodów
CNU 1022,CH-462196
9
światła dodatkowe
9 3123441
1 1 splot przewodów
CNU 1022,
9
światła dodatkowe
CH 462197-,CH 531003-
10
1 1
wiązka przewodów ogranicznik
prędkości
11 6776622
1 1 splot przewodów
CNU 1070
11
elektryczne sterowanie
wyłączania silnika
12 3123440
1 1 splot przewodów
CNU 1045,
12
przystawka odbioru mocy MK SKMTH113, SKMT137,
13 6793551
1
splot przewodów; splot
przewodów hamulce ABS
CNU 1084, CH-487798
13
szafkaelektryczna
13 3125147
1 OP splot przewodów; splot
przewodów hamulce ABS
CNU 1084 ,
13
szafkaelektryczna
CH 487799-495167,
13
CH-101467.
13 3126167
1
splot przewodów; splot
przewodów hamulce ABS
CNU 1084, CH 101468-
13
szafkaelektryczna
13 6793580
1 NS splot przewodów; splot
przewodów hamulce ABS
CNU 1084, CH-495167,
13
szafkaelektryczna
CH-101467.
13 3950434
1
splot przewodów; splot
przewodów hamulce ABS
CNU 1084, CH 101468-.
13
szafkaelektryczna
13 3127615
1
splot przewodów; splot
przewodów hamulce ABS
CNU 1084 CH 107163-
13
el. zespół rozdzielczy
13 3953907
1 1
splot przewodów; splot
przewodów hamulce ABS
CNU 1084
13
el. zespół rozdzielczy
14 6793550
1 1 NS splot przewodów; splot
przewodów ABS – rama
CNU 1087
14 3125248
1
splot przewodów; splot
przewodów ABS – rama
CNU 1087.
14 1071201
1
splot przewodów; splot
przewodów ABS – rama
FL618. HB3400.
© Copyright Volvo Parts Corporation
Informacje, które zostały tutaj podane są aktualne w czasie pierwszej dystrybucji, jednak mogą ulec zmianie. Należy pamiętać, że kopie drukowane nie są kontrolowane.
4 / 6
440369849.003.png
IMPACT 3.0
czwartek, 12 luty 2009
Poz. Nr części A B PS Opis
Notatki
14 1071204
1
splot przewodów; splot
przewodów ABS – rama
FL618. HB5000.
14 1071348
1
splot przewodów; splot
przewodów ABS – rama
FL618. HB6500.
14 3127368
OP splot przewodów; splot
przewodów ABS – rama
CNU 1087. FL 618-619.
14
HB 6500.
14 3127611
1 OP splot przewodów; splot
przewodów ABS – rama
CNU 1087. FL 618-619
14
HB3000.
14 1071194
1
splot przewodów; splot
przewodów ABS – rama
FL618. HB3400.
14 1071197
1
splot przewodów; splot
przewodów ABS – rama
FL618. HB6000.
14 1071351
1
splot przewodów; splot
przewodów ABS – rama
FL618. HB6500.
14 1072117
1 splot przewodów
CNU 1057. ADR-FR. UKOB.
14 1072118
1 OP splot przewodów
CNU 1057. ADR-FR. KOB.
14
15 3953754
1 1 SP splot przewodów; splot
przewodów czujnik, tylny
(1071174)(6793555)
15
CNU 1088, L.H.
16 6793579
2 2 SP splot przewodów; splot
przewodów czujnik, przedni
CNU 1088
17 1609036
1 1 splot przewodów
KOBLAM
17
przełączniki dodatkowe
© Copyright Volvo Parts Corporation
Informacje, które zostały tutaj podane są aktualne w czasie pierwszej dystrybucji, jednak mogą ulec zmianie. Należy pamiętać, że kopie drukowane nie są kontrolowane.
5 / 6
440369849.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin