9. Perm i orogeneza waryscyjska.pdf

(3189 KB) Pobierz
340493375 UNPDF
PERM
(299-251 mln lat temu)
Nazwa okresu pochodzi od miasta Perm położonego na południu obszaru przedu-
ralskiego (Rosja). Do literatury geologicznej wprowadził ją T.I. Murchison w 1841 r.
Utwory permskie były do niedawna dzielone na dwa oddziały i 7 pięter na
podstawie morskich profili tych utworów z obszaru przeduralskiego i stamtąd też
zostały zapożyczone nazwy pięter. Obecnie perm jest dzielony na trzy oddziały
i dziewięć pięter. W Europie zachodniej i środkowej podział utworów permskich
na jednostki chronostratygraficzne jest utrudniony z uwagi na lądowy bądź
salinarny typ osadów oraz na niewielką liczbę skamieniałości w osadach. Dlatego
w Europie zachodniej i środkowej perm jest dzielony na jednostki litostratygraficzne
(tab. 9).
Tabela 9. Podział systemu permskiego. U dołu podział tradycyjny
Okres/System
Epoka/Oddział
Piętro/Wiek
czangsing
loping
wucziaping
capitan
gwadelup
word
perm
road
kungur
cisural
artyńsk
sakmar
assel
Okres/System Epoka/Oddział
Wiek/Piętro
Jednostki litostratygraficzne
Europy zachodniej
późny/górny
tatar
cechsztyn
ohre
aller
leine
stassfurt
werra
Perm
kazań
ufa
sakson
czerwony
spągowiec
kungur
artińsk
sakmar
assel
wczesny/dolny
autun
Perm
123
loping
cisural
czerwony
spągowiec
340493375.002.png
Nazwy jednostek litos traty graficznych permu w Europie zachodniej i środkowej
pochodzą od nazw geograficznych lub regionów w Niemczech. Podział ten wynika
z faktu, iż skały czerwonego spągowca są lądowe, cechsztynu zaś morskie,
a w spągu cechsztynu, w łupku miedzionośnym, występują eksploatowane od
dawna osadowe rudy miedzi.
ŚWIAT ORGANICZNY
Świat organiczny permu stanowi kontynuację świata karbonu, jednakże jest
mniej różnorodny, z uwagi na warunki klimatyczne i sedymentacyjne.
Świat organiczny permu zachowany w skałach jest ubogi w porównaniu ze
światem organicznym w okresach wcześniejszych. Było to zapewne związane
z dużą powierzchnią obszarów lądowych o gorącym klimacie, często pustynnym,
oraz warunkami salinarnymi, panującymi w płytkich morzach istniejących na
blokach kontynentalnych półkuli północnej, a na kontynentach południowych
— ze znacznym udziałem lodowców.
Otwornice ( Fusulina, Pseudofusulina, Schwagerina, Neoschwagerina)
w osadach permu liczne, szeroko rozpowszechnione, szczególnie w ciepłych i otwartych
morzach, i są ważne stratygraficznie, jednak z końcem okresu przeżywają silny kryzys.
Koralowce wyraźnie tracą na znaczeniu. Koralowce czteropromienne są
reprezentowane przez Pleurophyllum, Hapsiphyllum. Denkowce to głównie Michelina
i Syringopora. Obie te grupy wymierają jednak z końcem permu, natomiast
pojawiają się koralowce sześciopromienne.
Mszywioty są najczęstszymi skamieniałościami w cechsztynie Europy, a wśród
nich Fenestella (ryc. 99), wchodząca w skład raf mszywiołowo-glonowych.
Pterospińfer
Horrdonia horrida
Ryc. 99. Mszywioły i ramienionogi permu
124
Perm
340493375.003.png
Ramienionogi są także liczne i niektóre mają duże znaczenie stratygraficzne.
Reprezentowane są przez te same grupy co w karbonie. Przewodnimi formami są
Productus, Horridonia, Spirifer (ryc. 99). Pod koniec permu ten typ zwierząt
przeżywa poważny kryzys.
Mięczaki (ryc. 100) mają zróżnicowane znaczenie, ale zazwyczaj znaczne.
Częstymi skamieniałościami są małże, zarówno morskie (np. Schizodus, Pseudo-
monotis), jak i słodkowodne ( Carbonicola, Najadites). Mają one znaczenie zarówno
stratygraficzne, jak i skałotwórcze. Liczne są także ślimaki ( Bellerophon, Naticopsis),
lecz nie mają one znaczenia stratygraficznego. Wśród permskich głowonogów
największe znaczenie stratygraficzne mają amonitowate — goniatyty ( Paragast-
rioceras, Medlicottia, Popanoceras ), choć ich liczba zmniejszyła się w porównaniu
Popanoceras
sobolevskyanum
Ryc. 100. Małże i głowonogi permu (wg M. Szulczewskiego)
Neoproteus indicus
Agetochorista tillyardi
Ryc. 101. Trylobity i owady permu (wg M. Szulczewskiego)
Świat organiczny
125
340493375.004.png
Palaeoniscus freislebenense
Moschops capensis
Dimetrodon milleri
Mesosaurus brasiliensis
Ryc. 102. Kręgowce permu (wg M. Szulczewskiego)
340493375.005.png
z karbonem. Pod koniec permu goniatyty wymierają, pojawiają się natomiast
ceratyty ( Araxoceras, Prototoceras). Łodzikowate stają się jeszcze mniej
zróżnicowane niż w karbonie.
Stawonogi (ryc. 101) rozwijają się w sposób zróżnicowany. Trylobity
(Neoproetus, Pseudophillipsia ) są coraz rzadsze, a z końcem permu definitywnie
wymierają. Pospolitymi morskimi stawonogami były natomiast małżoraczki
i liścionogi, na lądzie zaś królowały owady. W facjach słodkowodnych niekiedy
liczne są skorupiaki ( Uronectes).
Szkarłupnie były mniej liczne niż w karbonie, a w utworach permu najczęściej
spotyka się liliowce. Rzadziej blastoidy i jeżowce.
Znaczenie stratygraficzne mają w dalszym ciągu konodonty (np. Diognathodus).
Wśród ryb (ryc. 102) występowały znane już wcześniej chrzęstnoszkieletowe
i kostnoszkieletowe, a wśród nich promieniopłetwe (np. Palaeoniscus). Płazy
były liczne i zróżnicowane, a większość z nich to labiryntodonty. Były one
jednak stopniowo wypierane przez gady, m.in. przez drapieżne pelykozaury, a później
gady ssakokształtne (ryc. 102). W permie następowało intensywne różnicowanie
i modyfikacja gadów, a budowa ich ciała zmieniała się od form masywnych do form
o lżejszych szkieletach. Były to gady zarówno roślinożerne, jak i drapieżne, osiągające
wielkość nawet do 3 m. Większość z nich żyła w środowiskach lądowych.
Flora permska (ryc. 103) początkowo
podobna była do karbońskiej. Występowały
mszaki, widłaki jednozarodnikowe ( Lyco-
podites) i różnozarodnikowe (Lepidodend-
ron, Lepidophlois ), choć rzadziej niż w kar-
bonie. Widliczkowe reprezentowały Sela-
ginellites. Powszechne były skrzypowe
('Calamites, Sphenophyllum, Neocalamites,
Eąuisetites, Lilpopia ), a także paprociowe
OOdontopteris, Pecopteris, Taeniopteris,
Weissites) i paprocie nasienne ( Callipteris,
Gigantopteris, Glossopteris, Gangamop-
teńs, Neuropteris, Sphenopteris, Schuetzia).
Kordaity (Cordaites) występują rzadziej
niż w karbonie. W późnym permie, kiedy
nastąpiła zmiana klimatu na bardziej suchy,
skrzypowe i paprocie drzewiaste zostały
zepchnięte na dalszy plan, a główną rolę
odgrywały nagonasienne. Rozwijały się
obficie także rośliny szpilkowe ( Ernes-
tiodendron, Lebachia, Voltzia, Walchia, Ulmannia ), pojawiły się sagowce ( Pterop-
hyllum) i miłorzębowe ( Sphenobaiera ), będące zapowiedzią nowej flory, charak-
terystycznej dla mezozoiku. Na Gondwanie panowała specyficzna flora glossopterisowa.
Ryc. 103. Glossopteris — rekonstrukcja
rośliny i jej fragmenty (wg M. Szulczew-
skiego)
Paleogeografía i klimat
127
340493375.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin