Agnieszka Burcan-Krawczyk - Jak opanowac dowolny jezyk obcy.pdf

(592 KB) Pobierz
17052198 UNPDF
17052198.002.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Nikt
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 28.01.2008
Tytuł: Jak opanować dowolny język obcy? (fragment utworu)
Autor: Agnieszka Burcan-Krawczyk
Wydanie I
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
17052198.003.png
SPIS TREŚCI
DEDYKACJA
....................................................................................
4
1.
DLACZEGO WIELU LUDZI
NIE OPANOWUJE JĘZYKA OBCEGO
6
Dlaczego jest tak, że jednym się udaje,
a innym nie?
.......................................7
Brak orientacji co do poziomów
opanowania języka
....................................7
Brak wystarczająco silnej motywacji
............................................................
7
Nieznajomość siebie
......................................................................................
8
Strach i niska samoocena
..............................................................................
8
Brak wytrwałości i odkładanie na później
....................................................
8
Nieodpowiedzialność
...................................................................................
10
Dlaczego wielu ludzi opanowuje język obcy
i jak zostać jednym z nich?
11
2.
MOTYWACJA, CZYLI PO CO CI JĘZYK OBCY
.............................
12
Czego chcą inni?
...............................................................................................
14
Czego chcesz Ty?
..............................................................................................
16
CZYLI SPOSOBY UCZENIA SIĘ
TWOJE MOCNE STRONY,
OPTYMALNE DLA CIEBIE
............
21
Jaki typ osobowości reprezentujesz
i co z tego wynika?
................................
22
Test 1
............................................................................................................
23
Test 2
............................................................................................................
25
Test 3
............................................................................................................
27
Test 4
...........................................................................................................
29
Test 5
............................................................................................................
31
Jakie możliwości stwarza
Twój temperament?
..............................................
33
Jak przyswajasz wiadomości?
.........................................................................
38
Czym się interesujesz?
.....................................................................................
43
Internet
........................................................................................................
44
Słuchanie muzyki
........................................................................................
44
Oglądanie filmów
........................................................................................
44
Spotkania ze znajomymi
.............................................................................
45
4.
WYTRWAŁOŚĆ I INNE SKŁADNIKI SUKCESU
..........................
47
„Głąb językowy”
...............................................................................................
47
O nadrabianiu zaległości
.................................................................................
50
Popełnianie błędów
..........................................................................................
52
„Słomiany zapał”
..............................................................................................
54
Jak sobie z tym poradzić?
............................................................................
55
Jak wykorzystać fakt, że masz nauczyciela?
...................................................
56
Systematyczność
..............................................................................................
58
5.
NAJSZYBSZY SPOSÓB UTRWALENIA
I UPORZĄDKOWANIA
60
DODATEK
.......................................................................................
63
Europejski System Opisu
Kształcenia Językowego
........................................
63
........
3.
. .
JAK OPANOWAĆ DOWOLNY JĘZYK OBCY? darmowy fragment - kliknij po więcej
Agnieszka Burcan-Krawczyk
str. 4
Dedykacja
Dawno, dawno temu, na miesiąc przed egzaminami wstępnymi na
anglistykę, spotkałam w tramwaju moją nauczycielkę fizyki z liceum.
Po kurtuazyjnym powitaniu pani ta zadała mi równie kurtuazyjne
pytanie: „Co słychać?”.
„Zdaję na anglistykę” — odpowiedziałam.
Normalny, dobrze wychowany człowiek odpowiedziałby coś w rodza-
ju: „Życzę powodzenia”. Z ust pani od fizyki popłynęły jednak nieco
inne słowa: „Na pewno ci się nie uda. Nie tacy jak ty próbowali. Tam
jest pięciu kandydatów na jedno miejsce. Dzieci moich znajomych
będą w tym roku próbowały dostać się po raz trzeci”.
Lekko mnie zamurowało. Wprawdzie, łagodnie rzecz ujmując, nigdy
nie byłam ulubienicą tej pani, nie należałam też do orłów w dziedzi-
nie fizyki... Ale po paru latach, na miesiąc przed ważnym dla mnie
egzaminem, mogła zdobyć się na wielkoduszność i nie poczęstować
mnie jadem. Wtedy, w tramwaju, z perspektywy kilku lat, w czasie
których miałam szczęście nie spotykać się z panią od fizyki, uświado-
miłam sobie, że oto stoję oko w oko z babą, której bałam się przez
dwa lata, a która nic mi już nie może zrobić. Byłam poza zasięgiem
tej żałosnej kobiety, a jednak nadal próbowała mi dokuczyć, sprawić,
bym poczuła się malutka wobec autorytetu, który oświadcza mi, że
to, co zamierzam, na pewno się nie uda. I za co to wszystko? Nie by-
łam pyskatą, niegrzeczną uczennicą. Jedynym moim przewinieniem
było to, że fizyka nie szła mi najlepiej. Według pani od fizyki nie mo-
głam wobec tego osiągnąć niczego w jakiejkolwiek innej dziedzinie.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Agnieszka Burcan-Krawczyk
17052198.004.png
 
JAK OPANOWAĆ DOWOLNY JĘZYK OBCY? darmowy fragment - kliknij po więcej
Agnieszka Burcan-Krawczyk
str. 5
Stałam twarzą w twarz z kimś, kto nie lubi ludzi. Z kimś, kto nie ma
i nigdy nie miał klasy i kto w ogóle nie powinien był zostać nauczy-
cielem.
Powiedziałam: „Być może są osoby, które kilkakrotnie nie mogły się
zdać na anglistykę, ale ja zamierzam się tam dostać w tym roku. Do
widzenia”.
Na anglistykę dostałam się w świetnym stylu, za pierwszym podej-
ściem, w ścisłej czołówce. Byłam jedną z trzech osób, którym na in-
auguracji roku akademickiego rektor osobiście wręczył indeksy. Zo-
stałam studentką, później nauczycielką języka angielskiego, praco-
wałam w przedszkolu, z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, z mło-
dzieżą (od gimnazjum po studentów), z dorosłymi (od studentów po
osoby w wieku moich rodziców). Tysiące twarzy, tysiące nazwisk,
różne charaktery, osobowości, problemy dotyczące nauki języka ob-
cego. Praca z tymi wszystkimi ludźmi utwierdziła mnie w przekona-
niu, że określenie „antytalent językowy” jest wymysłem osób o men-
talności mojej pani od fizyki, które — na nieszczęście swoich uczniów
— zostały „paniami od języka obcego”.
Książkę tę dedykuję wszystkim, którzy choć raz w życiu usłyszeli od
swojego nauczyciela, że nic z nich nie będzie albo że są zbyt głupi/tę-
pi/mało zdolni (niepotrzebne skreślić), żeby osiągnąć coś, na czym
im zależy.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Agnieszka Burcan-Krawczyk
17052198.001.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin