12-sekretow-sukcesu-w-biznesie full scan.pdf

(6151 KB) Pobierz
887751856.001.png
8
12 SEKRETÓW SUKCESU W BIZNESIE
8 Samokontrola
143
9 Odporność
161
10 Dążenie do bogactwa
183
11
Struktury wsparcia
211
12 Umysł człowieka sukcesu
237
Bibliografia
271
O autorach
273
1 Samodyscyplina
Samodyscyplina to gotowość, by zrezygnować z szybkiego zaspo-
kojenia swoich pragnień na rzecz czegoś lepszego. To odrzucenie
łatwej przyjemności i satysfakcji w zamian za lepsze możliwości
lub coś, co w przyszłości będzie stanowić znacznie bardziej
wartościową i znaczącą nagrodę. To umiejętność rygorystycznego
powtarzania danej czynności tak długo, aż nie przełoży się ona
na wzrost kompetencji i posiadanych umiejętności.
Samodyscyplina była niegdyś główną cechą Amerykanów. Było
tak przez 300 lat. Teraz jednak jest ona towarem deficytowym.
Utrata tej jednej cechy może zaważyć na losie człowieka lub na-
rodu.
Prawda wygląda tak, że większość ludzi nie posiada samody-
scypliny. Ludzie nie potrafią się zdyscyplinować nawet w obliczu
konieczności dokonania poważnych zmian lub podjęcia zdecy-
dowanego działania, którego konsekwencją, w przypadku braku
20
12 SEKRETÓW SUKCESU W BIZNESIE
dyscypliny, może być śmierć. Zjawisko to było wielokrotnie anali-
zowane, ale wnioski pozostają bez zmian. Nawet ludzie, którzy
muszą dokonać zasadniczych zmian w swoim życiu, bo w prze-
ciwnym razie czeka ich śmierć, często nie potrafią zrobić tego, co
konieczne. Doktor Edward Miller, dziekan akademii medycznej
i dyrektor szpitala przy Uniwersytecie Johna Hopkinsa, zauważył:
„Okazuje się, że 90 procent osób, które przeszły operację pomo-
stowania aortalno-wieńcowego, w dwa lata po jej zakończeniu
nie zmieniło swojego stylu życia” (Deutschman 2007). Nie ma żad-
nej przesady w stwierdzeniu, że jakość życia i stan zdrowia zależą
od samodyscypliny.
Realizacja marzeń i celów również zależy od umiejętności przy-
swojenia sobie owego kluczowego elementu sukcesu. Jeśli chcesz
się nauczyć, jak osiągać długofalowy sukces i móc go później
powtórzyć, musisz wyrobić w sobie samodyscyplinę. Oznacza to,
że musisz wielokrotnie powtarzać wszystko to, co trzeba zrobić,
żeby rozwinąć odpowiednie umiejętności i kompetencje oraz
osiągnąć rezultaty. Dopóki określone zachowania nie pojawią się
na stałe, musisz narzucić sobie (lub innym) dyscyplinę opartą na
celowym i wytężonym działaniu.
Czy byłeś w tym tygodniu w sklepie spożywczym, żeby kupić
coś do jedzenia?
Najprawdopodobniej któryś z członków Twojej rodziny chodzi
co tydzień na zakupy. Powiedzmy, że to Ty jesteś tą osobą. Jeśli
tak postępujesz, masz co jeść. Jeśli nie, musisz ponieść wiadome
konsekwencje. Zamiast oglądać telewizję, spać lub czytać komiksy,
idziesz na zakupy. Dlaczego? Po prostu idziesz.
I tak właśnie musi być. Jeśli chcesz jeść, ni e masz zbyt wielkie-
go wyboru, musisz zrobić zakupy. Z pełną świadomością wsta-
jesz, wsiadasz do samochodu i jedziesz do sklepu, aż zaczynasz
Samodyscyplina
21
robić to nawykowo i przestajesz w ogóle się nad tym zastanawiać.
Staje się to naturalnym elementem Twoich zajęć.
Samodyscyplina jest siłą napędową sukcesu. Musisz powtarzać
codziennie docelowe zachowanie bez względu na to, na czym ono
polega, aż wejdzie Ci w krew. Aż stanie się nawykowe. Automa-
tyczne. Zachowanie to pozwoli Ci odnieść sukces.
Co myśli zdyscyplinowana osoba? „To ja kontroluję moje za-
chowanie”. Samodyscyplina to postawa nastawiona na sukces.
„Robię to codziennie. Kontroluję swoje zachowanie. Decyduję
o tym, czego chcę od życia. Kieruję własnym życiem”. Jesteś
tym, jak się zachowujesz, a nie jakie masz intencje, dzięki temu
zaś stajesz się nie tylko lepszym człowiekiem, ale również możesz
więcej osiągnąć.
Samodyscyplina to jeden z najważniejszych elementów sukcesu,
o których będziemy mówić. To podstawowy składnik, nad którym
będziemy pracować. Z pewnością nie stanowi ona początku i końca
wszystkiego. Można być zdyscyplinowanym i ponieść porażkę.
Można starać się wyrobić w sobie większą samodyscyplinę, po-
nieważ brak Ci emocji lub głębszego zrozumienia, dlaczego ro-
bisz to, co robisz. Można być zdyscyplinowanym i nigdy nie zaj-
mować się niczym znaczącym. Wszystkie te sytuacje są możliwe.
Jednak bez samodyscypliny niewiele da się osiągnąć. Sukces
nie jest możliwy.
Bez samodyscypliny można wygrać mecz. Nie można jednak
wygrać mistrzostw ani pucharu świata.
Samodyscyplina zamyka się w jednym słowie: „dopóki”. Ro-
bisz po prostu to, co trzeba, dopóki nie zostanie to zrobione.
Wytrwałość i wznawianie działań to ważne elementy składowe
samodyscypliny.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin