Akatyst ku czci Bogurodzicy.pdf

(73 KB) Pobierz
417314360 UNPDF
AKATYST KU CZCI BOGURODZICY
KONDAKION 1
O, Waleczna Hetmanko, zwycięską wdzięczności
pieśń, z niewoli wyswobodzeni, słudzy twoi, niesiem
Ci, Bogurodzico. Ty, która posiadasz moc
niezwyciężoną, od wszelkich nieszczęść wybaw nas,
byśmy do Ciebie wołali: Witaj, Oblubienico
Dziewicza.
STASIS PIERWSZA
IKOS 1
Archanioł z nieba posłan był, by "Witaj" Matce Boga
rzekł. A kiedy ujrzał, że na jego bezcielesny głos
bierzesz na siebie ciało, Panie, stanął w zachwycie
417314360.001.png 417314360.002.png
wołając do Niej:
Witaj, przez którą jaśnieje radość,
Witaj, dla której klątwa odpuszczona,
Witaj, która Adama podnosisz z upadku,
Witaj, która od łez uwalniasz Ewę.
Witaj, o wysokości, pojęciom ludzkim niedostępna,
Witaj, głębino nawet anielskim okiem niezbadana,
Witaj, bo jesteś tronem Króla,
Witaj, bo dźwigasz tego, co wszystkie dźwiga rzeczy.
Witaj, gwiazdo Słońce nam ukazująca,
Witaj, łono Boskiego wcielenia,
Witaj, przez którą stworzenie się odnawia,
Witaj, przez którą Stwórca dzieckiem się staje.
Witaj, Oblubienico Dziewicza.
KONDAKION 2
Bacząc Najświętsza Panna na swoje dziewictwo do
Gabriela śmiele rzecze: "Dziwne twej mowy
znaczenie i duszy mojej do pojęcia trudne. Poczęcie
bowiem bez męża udziału
i macierzyństwo głosisz mi wołając: Alleluja".
Alleluja, alleluja, alleluja.
IKOS 2
Czeka Dziewica z upragnieniem na poznanie
niepoznawalnego i rzecze Bożemu słudze: "Czyż
łono moje dziewicze może począć i porodzić Syna?
Powiedz mi."
 
A on w bojaźni i czci rzekł Jej wołając:
Witaj, wtajemniczona w niewymowną radę,
Witaj, pełna wiary w sprawy milczenia godne,
Witaj, któraś przedsmakiem cudów Chrystusowych,
Witaj, pełnio wszystkiego, co o Nim jest prawdą.
Witaj, drabino, po której sam Bóg z nieba zstąpił,
Witaj, moście wiodący z ziemi ku niebiosom,
Witaj, cudzie, o którym słów brak jest aniołom,
Witaj, rano bolesna zadana demonom.
Witaj, Światłość rodząca w sposób niewymowny,
Witaj, któraś nikomu nie wyjawiła "Jak" swej
tajemnicy,
Witaj, która przekraczasz wiedzę wszystkich
mędrców,
Witaj, która wierzącym rozjaśniasz umysły.
Witaj, Oblubienico Dziewicza.
KONDAKION 3
Dziewicę, co męża nie znała, Moc Najwyższego
okryła cieniem ku poczęciu; a Jej łono nietknięte
urodzajną uczyniła rolą dla wszystkich, którzy chcą
zbierać zbawienie tak oto śpiewając: Alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
IKOS 3
Elżbietę nawiedzić pobiegła Panna napełniona
Bogiem Dziecię w łonie Elżbiety zaraz rozpoznało Jej
pozdrowienie z radością i skokiem tylko zamiast
417314360.003.png
śpiewu wołało do Bogurodzicy:
Witaj, konarze pnia, co nie usycha,
Witaj, pole rodzące Owoc nieskalany,
Witaj, uprawiająca rolę Rolnika - ludzi przyjaciela,
Witaj, która nam rodzisz Rodziciela życia.
Witaj, niwo dająca obfitość zmiłowań,
Witaj, stole pełny bogactw pojednania,
Witaj, bo nam gotujesz łąkę słodkich rozkoszy,
Witaj, bo duszom przystań spokojną sposobisz.
Witaj, modlitwy kadzidło pachnące,
Witaj, całego świata ceno pojednania,
Witaj, dobroci Boża śmiertelnym życzliwa,
Witaj, któraś śmiertelnych śmiałym przystępem do
Boga.
Witaj, Oblubienico Dziewicza.
KONDAKION 4
Falami sprzecznych myśli szarpany jak burzą chwiał
się i gubił Józef. Patrząc na Ciebie, dotąd nietkniętą
od męża, snuł ciemny domysł o tajemnym związku o
Nienaganna. Lecz pouczony od Ducha Świętego o
tym poczęciu, zawołał: Alleluja. Alleluja, alleluja,
alleluja.
STASIS DRUGA
IKOS 4
Gdy usłyszeli pasterze aniołów śpiewanie o
 
przyjściu Chrystusa w ciele, pobiegli jak do Pasterza
- ujrzeli Go jak Baranka bez skazy, na łonie Maryi się
pasł, a oni hymn Jej śpiewali:
Witaj, Matko Baranka i Pasterza,
Witaj, zagrodo duchowych owieczek,
Witaj, obrono od wilków niewidzialnych,
Witaj, bramy raju nam otwierająca.
Witaj, bo z ziemią śpiewają radosne niebiosa,
Witaj, bo z niebem pląsa szczęśliwa ziemia,
Witaj, Ty, apostołów niemilknące usta,
Witaj, niezwyciężone męstwo zwycięstwa wieniec
noszących,
Witaj, podporo wiary naszej mocna,
Witaj, łaski dowodzie jasny,
Witaj, która piekło ogałacasz,
Witaj, która nas chwałą przyodziewasz.
Witaj, Oblubienico Dziewicza.
KONDAKION 5
Hen, ku Bogu lecącej gwiazdy blaskiem urzeczeni
poszli za nią Magowie, a trzymając się mocno
niebieskiej latarni znaleźli w jej ramionach
potężnego władcę, i dostępując do Niedostępnego
witali Go wołając: Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
IKOS 5
Gdy ujrzeli synowie Chaldie na rękach Dziewicy
Tego, co ludzi stworzył swą ręką, rozpoznali w Nim
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin