z_zycia_szkoly.pdf

(553 KB) Pobierz
Microsoft Word - ark2.doc
Poło enie szkoły
Dobra
1 : 25 000
1. Z przystanku autobusowego przy ulicy Długiej do szkoły trzeba i w kierunku:
A. północnym,
B. południowym,
C. wschodnim,
D. zachodnim.
2. Rzeczywista odległo midzy szkoł a poczt wynosi:
A. 25 m
B. 250 m
C. 500 m
D. 625 m
3. Ulic prostopadł do Wskiej jest ulica:
A. Łkowa,
B. Główna,
C. Kasztanowa,
D. Lena.
4. Najkrótsza droga z parkingu do szpitala prowadzi ulicami:
A. Główn, Kasztanow, Dobr,
B. Wsk, Główn, Dług,
C. Len, Główn, Dług,
D. Len, Łkow, Wsk.
20229167.019.png
Dzie Wiosny
Podczas akademii z okazji Szkolnego Dnia Wiosny jedna z dziewczt recytowała
wiersz:
Tam, gdzie zielona ciele si dolina
I droga, traw zarosła na poły,
Przez gaj dbowy, co kwitn zaczyna,
Wracały dzieci do domu ze szkoły.
W piórniku, który na wskos si otwiera,
Chroboc kredki wród okruchów bułki
I grosz miedziany, który kade zbiera
Na powitanie wiosennej kukułki.
Berecik siostry i czapeczka brata
Migaj midzy puszyst krzewin.
Sójka skrzekoczc po gałziach lata
I długie chmury nad drzewami płyn.
Ju dach czerwony wida za zakrtem.
Przed domem ojciec, wsparty na motyce,
Schyla si, trca listki rozwinite
I z grzdki cał widzi okolic.
Czesław Miłosz „Droga”
5. Nastrój wiersza jest:
A. pogodny,
B. smutny,
C. tajemniczy,
D. grony.
6. Przenoni w wierszu jest:
A. przed domem ojciec,
B. wracały dzieci do domu,
C. droga traw zarosła,
D. zielona ciele si dolina.
7. Dzieci nie niosły w piórniku:
A. kredek,
B. miedzianych groszy,
C. cyrkla,
D. okruchów bułki.
8. Przykładem wyrazu dwikonaladowczego w wierszu jest:
A. chroboc,
B. ciele si,
C. migaj,
D. trca.
20229167.020.png
9. W sali, w której odbywała si akademia szkolna, były cztery rzdy krzeseł po
20 krzeseł w rzdzie i pi rzdów po 15 krzeseł w rzdzie. Które wyraenie
przedstawia liczb krzeseł stojcych w sali?
A. 4 + 20 + 5 + 15
B. 4 × (20 + 15) × 5
C. (4 + 5) × (20 + 15)
D. 4 × 20 + 5 × 15
10. Akademia rozpoczła si o godzinie 12 40 , a zakoczyła o godzinie 14 25 . Ile czasu
trwała?
A. 1 godzin 15 minut,
B. 1 godzin 45 minut,
C. 2 godziny 15 minut,
D. 2 godziny 45 minut.
11. Z okazji Szkolnego Dnia Wiosny uczniowie sadzili ywopłot. Informacje
o zasadach sadzenia znaleli w ksice „Zakładamy ogród” w rozdziale:
A. Kwiaty jednoroczne, dwuletnie i byliny;
B. Krzewy ozdobne;
C. Drzewa owocowe;
D. Trawnik w miejscu wypoczynku.
12. Podczas sadzenia ywopłotu uczniowie sprztnli teren wokół szkoły. Z podanych
niej rysunków wybierz ten, który pokazuje przykład właciwego korzystania
z zasobów rodowiska.
A.
B.
C.
D.
Dzie Sportu
Tabele przedstawiaj wyniki półfinałowyc h bi egów chłopców na dystansie 60 m.
I bieg
II bieg
Zawodnik
Czas (w sekundach)
Zawodnik
Czas (w sekundach)
Karol
8,9
Bartek
8,6
Maciek
9,0
Paweł
9,1
Przemek
8,6
Szymon
8,8
Wojtek
8,7
Zbyszek
8,5
13. Jaki czas miał zwycizca I biegu?
A. 8,5 s
B. 8,6 s
C. 8,9 s
D. 9,0 s
20229167.021.png 20229167.022.png 20229167.001.png 20229167.002.png 20229167.003.png
14. Który zawodnik miał najsłabszy czas w półfinałach?
A. Przemek,
B. Paweł,
C. Maciek,
D. Zbyszek.
15. O ile sekund Karol wyprzedził Pawła?
A. 1,8
B. 0,8
C. 1,2
D. 0,2
16. Jedn z konkurencji zawodów sportowych był slalom. Dwadziecia tyczek
ustawiono w linii prostej co 2,15 m. Jaka była odległo midzy pierwsz
a ostatni tyczk?
A. 40,300 m
B. 40,85 m
C. 43 m
D. 48,5 m
Dzie Patrona
Fragmenty kroniki szkoły:
(...)W 1973 roku, uchwał
Rady Miasta, powstała Szkoła
Podstawowa w Zalesiu.
Na dyrektora placówki powołano
pana Kazimierza Lewandowskiego.
W dniu 26 marca 1984 roku,
uchwał Rady Miasta, nadano
Szkole Podstawowej imi Janusza
Korczaka (1879 - 1942) – wielkiego
przyjaciela dzieci, lekarza, autora
znanych ksi ek.
Rada Miasta, z okazji nadania
szkole imienia Janusza Korczaka,
przekazała szkolnej bibliotece ksi ki
patrona, w tym: „Kajtu Czarodziej,
„Król Maciu Pierwszy”, „Dziecko
salonu”, „Bankructwo małego D eka”.
17. Od ilu lat istnieje szkoła w Zalesiu?
A. 18
B. 29
C. 19
D. 23
20229167.004.png 20229167.005.png 20229167.006.png 20229167.007.png 20229167.008.png 20229167.009.png 20229167.010.png 20229167.011.png 20229167.012.png 20229167.013.png 20229167.014.png 20229167.015.png 20229167.016.png 20229167.017.png
18. Patron szkoły był:
A. naukowcem,
B. królem,
C. lekarzem,
D. czarodziejem.
19. Janusz Korczak urodził si w:
A. drugiej połowie XVIII wieku,
B. pierwszej połowie XIX wieku,
C. drugiej połowie XIX wieku,
D. pierwszej połowie XX wieku.
20. W katalogu alfabetycznym tytuły ksiek Janusza Korczaka ułoono w kolejnoci:
A. „Bankructwo małego Deka”, „Dziecko salonu”, „Król Maciu Pierwszy”,
„Kajtu Czarodziej”,
B. „Bankructwo małego Deka”, „Kajtu Czarodziej”, „Dziecko salonu”,
„Król Maciu Pierwszy”,
C. „Dziecko salonu”, „Bankructwo małego Deka”, „Kajtu Czarodziej”,
„Król Maciu Pierwszy”,
D. „Bankructwo małego Deka”, „Dziecko salonu”, „Kajtu Czarodziej”,
„Król Maciu Pierwszy”.
21. Napisz zaproszenie dla przedstawicieli Rady Miasta na akademi z okazji Dnia
Patrona, która odbdzie si w auli szkolnej 26 marca 2002 roku o godzinie 16 30 .
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.
22. W drodze ze szkoły na przystanek autobusowy, naley przej przez jezdni.
Wymie dwie zasady, których musisz przestrzega, aby bezpiecznie przedosta
si na drug stron ulicy.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
20229167.018.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin