MEGA DANCE - Powiedz czemu trudno tak.pdf

(108 KB) Pobierz
mega dance - powiedz czemu trudno tak
Mega Dance - POWIEDZ CZEMU TRUDNO TAK
www.gramsam.pl -GRAM JUŻ SAM- opr.dmp
C
D
L 4
4
a
G
G
G
G G
G
G
G
G
G G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Bm
Em
C
H
5
L
H
H
[
Z
G G G G G
G G G G G
a
G
G
G
G G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
D
Bm
H
Em H
G Z
L
G G [
H
Z
H
H
G G G G
G G G G G
a
G G G G G
G
G
G
G
C
H
D
Em
H
G Z
10
L
H
H
H
H
Z
G G [
G G [
G G G G G
G G G G G
a
G
G
G
G
G
H
G [
Am
H
G [
D
H
L
H
H
/
G
[
[
[
G
G
G
G
G
a
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Tak
spo-
koj-
nie
mo-
wisz
ze,
To
co
by-
lo
dzi-
siaj
15
G
H
C
H
Am
L
H
[
[
H
[ H
[
[
G
G
G
a
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
juz
nie
li-
czy
sie.
O-
bo-
je-
tnie
rzu-
casz
mi,
G
G
Bm
Em
20
L
H
G
G
G
G
G
G
[
Z
Z
a
G G
G
G
G
G
G
G.
G
L
G
G
ni G
Spra-
wy
na-
szych
wspol-
spe-
dzo-
nych
dni.
Nie
wiem
skad
jest
wto-
bie
L
Am
G
G
G
H
D H
G
G
G
G
G
G
[
[
G
a
G
G
dzis
ty-
le
zla?
Je-
szcze
wczo-
raj
ca-
ly
www.gramsam.pl
81751759.004.png 81751759.005.png 81751759.006.png 81751759.007.png
G
Em
H
Am
25
L
H
H
G
G
G
G
[
[
G .
G G
[
G
G
G
G
G
G
G
a
G
G
G
G
swiat
dwo-
il
nas.
Te-
raz
na-
wet
nie
chcesz
spoj-
rzec
mi
w twarz,
Bm
H
Em
G .
Em
L
G
G
G
G
G
G G
G
G
G
G
G
[
Z
Z
G
G
G
G
a
L
G
Za
co
na-
gle
ty-
le
bo-
lu
chcesz
dac?
Po-
wiedz
cze-
mu
tru-
dno
C
D
Bm
G 30
L
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
a
J
ni J
tak?
Cze-
mu
w ser-
cu
glu-
pi
za-
l?
Cze-
mu
je-
szcze
ko-
chac
chce,
Sko-
ro
ma
cie?
Em
C
G
L
Z
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
a
Cze-
mu
wciaz
o-
dwra-
cam
sie?
Cze-
mu
je-
stes w
kaz-
dym
D
Bm
35
L
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
a
J
J
snie-
?
Cze-
mu
wciaz
na-
dzie-
je
mam?
Cze-
mu
tru-
dno
tak?
Em
C
G
D
L
Z
G
G
G
G
G
G
G
Z
G
G
G
G
G
G
G
G
G
a
J
J
Po-
wiedz
cze-
mu
tru-
dno
tak?
Ha
ha
ha
ha...
Cze-
mu
se-
rcu
glu-
pi
Bm
Em
C
G 40
L
G
G
G
[
Z
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
a
J
J
J
zal?
Ha
ha
ha
ha...
Cze-
mu
je-
szcze
ko-
chac
chce?
Ha
ha
ha
ha...
D
Em
G
L
G
G
G
G
G
G
Z
G
[ Y /
a
J
Po-
wiedz
cze-
mu
tru-
dno
ta-
k?
www.gramsam.pl
81751759.001.png 81751759.002.png 81751759.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin