Chrystus się narodził.pdf

(21 KB) Pobierz
39015257 UNPDF
CHRYSTUS SIĘ NARODZIŁ
Żywo
sł. i muz.: autor nieznany
&4 2
C
G
C
G
C
G
C
G
œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Chrys
tus
się
na
ro dził,
przy
jął
czło
wie
czeńs
two,
5 œ œ
C
G
C
F
C
G
C
F
œ œ œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
by
nas
o
swo
bo
dził,
znisz
czył
od
szcze
pień
stwo!
9
C
C
G
C
C
G
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
Chrześ
ci
ja
nie,
wko
ło
śpie
waj
my
we
so
ło:
13 œ œ
C
F
C
G
C
œ
œ
˙
˙
œ
Œ
Chwa
ła
To
bie,
o
Bo
że!
39015257.001.png 39015257.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin