Dzwońże dzwoń.pdf

(72 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy6]
Dzwońże dzwoń
Melodia amerykańska
Umiarkowanie j
^
º
1.Już
2.Patrz,
3.Do º
º
º
º
º
Î
º
º
º
º
º
Î
º
Sopran
Alt
"
º
º
º
º
º
Î
º
º
º
º
º
º
Î
º
noc
Ma
żłób
º
o
ria
ka
kry
schy
te
º
wa
la
raz
º
świat,
się
śpiesz
na
nad
i
º
nie
dzie
wia
º
bie
ckiem
mi
pe
ży
º
lion
łnym
cie
º
gwiazd,
kras,
bierz
ta
a
z dzie
º
º
º
Tenor
Bas
;
^
º
º
º
º
º
Î
º
º
º
º
Î
º
º
º
Î
Î
3
º
º
º
º
Î
º
º
º
º
º
*
º
º
º
Î
º
º
º
º
"
S
A
º
º
º
º
º
Î
º
º
º
º
º
º
*
º
º
º
º
º
º
Î
º
jem
nio
ci
ny
łów
ny
świa
rze
sło
tła
sze
dkich
blask
jak
ten
co
łu
cud
to
na
o
wie
o
glą
czno
blał
dać
ścią
nas.
chcą.
lśnią.
To
Cu
Tak
nie
do
jak
bo
wny
pa
zbli
ża
się
do
z nią
z nie
ba
śpiew
do
rąk,
ste
rze
trzód
śpie
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
T
B
;
º
º
Î
º
º
º
º
º
º
*
º
º
º
º
º
º
Î
º
º
º
º
º
º
Î
*
Î
º
º
6
º
º
º
Î
º
º
º
º
º
º
*
º
º
º
º
º
Î
º
*
S
A
"
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
Î
º
º
º
º
º
*
º
*
Î
zie
mi
w chwi li
wa
kto
tej,
strzech
mógł
grze
ty
do
szni
sią
źró
ków
ce
dła,
tu
zło
co
o
tych
wy
bda
skrzy
try
rzyć
piec,
sło
chce,
harf
nam
do
o
u
nie
gła
sa
ba
sza
mych
wszy
ła
nie
stkich
ski
ba
zwie.
dar.
bram.
ziem
skich
spły
szy
li,
jak
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
;
º
º
º
Î º
º
º
*
º
º
º
º
º
º
º
º
*
Î
*
T
B
º
º
º
º
º
º
Î
A
º
9
º
º
º
º
º
º
º
¹
º
º
º
º
º
*
º
º
º
º
º
º
º
º
º
*
º
º
º
*
º
S
A
"
º
º
º
º
º
º
º
º
º
*
º
º
¹
º
º
º
º
*
º
º
º
º
º
º
º
ä
;
Dzwońże,dzwoń,głośno dzwoń,
º
º
º
º
º
º
º
głos swój wszędzie nieś
º
º
º
º
*
*
º
º
¹
i rozgłaszaj wszystkimludziom
º
º
º
]
º
º
*
*
º
º
º
tę radosną wieść,
º
º
º
º
º
ä
º
ä
T
B
º
¹
13
º
º
º
º
º
º
º
º
¹
º
º
º
º
º
*
º
º
º
º
º
º
º
S
A
"
º
º
º
º
º
º
º
º
*
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
*
º
¹
*
º
º
º
º
ä
;
że to Pan zszedł już dziś,
º
º
º
º
º
º
drogi Je zus Pan,
º
º
º
º
*
*
º
º
¹
ja ko ma łe dziecię w_żłobie,
º
º
º
]
º
º
*
*
º
º
º
Zbawca nam jest dan.
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
T
B
¹
W.B. Rzeszów 2009 r.
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
*
º
º
Î
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
259956771.021.png 259956771.022.png 259956771.023.png 259956771.024.png 259956771.001.png 259956771.002.png 259956771.003.png 259956771.004.png 259956771.005.png 259956771.006.png 259956771.007.png 259956771.008.png 259956771.009.png 259956771.010.png 259956771.011.png 259956771.012.png 259956771.013.png 259956771.014.png 259956771.015.png 259956771.016.png 259956771.017.png 259956771.018.png 259956771.019.png 259956771.020.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin