Przybieżeli do Betlejem (opr. W. Bednarczyk).pdf

(59 KB) Pobierz
(Finale 2009 - [przybie\277eli do betlejem])
Przybieżeli do Betlejem
h.: W. Bednarczyk
"
^
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
¹
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
¹
1.Przy
2.Od
3.A
bie
da
nioł
że
wa
Pań
li
li
ski
do
swe
sam
Be
u
o
tle
kło
gło
jem
ny
sił
Pa
w po
te
ste
ko
dzi
rze,
rze,
wy,
3
º
º
º
º
º
¹
º
º
º
º
º
º
"
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
¹
gra
To
któ
bie
rych
sko
z ser
o
cznie
ca
ni
dzie
o
nie
cią
chot
sły
te
ne
sze
czku
go,
li
na
o
jak
li
Bo
ży
że.
że!
wi.
5
*
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
*
"
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
ä
º
Chwa ła na wy so ko ści,
chwa ła na wy so ko ści,
a po kój
na zie mi.
9
*
º
º
º
º
º
¹
º
º
º
º
º
¹
º
º
Ø
*
"
º
º
º
º
º
¹
º
º
º
º
º
¹
º
º
º
ä
º º º
ä
Ø
Chwa ła, ach, chwała,
chwa ła, ach, chwała,
na wysoko
ści.
W.B. Rzeszów 2010 r.
º
º
º
º
ä
ä
º
º
ä
259956784.003.png 259956784.004.png 259956784.005.png 259956784.006.png 259956784.001.png 259956784.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin