Święta Panienka (opr. J. Maklakiewicz).pdf

(63 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy8]
Święta Panienka
Lento tranguillo
j
m.: J. Maklakiewicz
] ]
/
º
º
º
º
º
ä
º
º
Sopran
Alt
"
º
º
*
º
º
ä
º
º
º
ä
1.Świę
2.Śpi
ta
już
Pa
spo
nien
koj
ka
nie
Sy
w żłób
na
ka
u
ko
sy
le
pia
becz
ła,
ce,
;
/
º
º
*
º
º
ä
º
º
º
º
ä
º
] ]
º
Tenor
Bas
º
º
*
º
º
ä
º
5
] ]
A
º
º
*
º
º
º
¹
ä
º
S
A
"
º
h
º
*
º
ä
º
º
º
º
º
h
º
º
¹
drżą
śpie
ce
wa
go
Ma
z zi mna
sia
tu
sian
Świę
kiem
tej
o
Dzie
tu
ci
la
necz
ła.
ce.
º
º
º
T
B
;
] ]
º
º
*
º
ä
º
h
º
º
º
º
º
º
¹
º
¹
9
] ]
j
ä
º
º
º
*
º
¹
ä
º
ä
º
S
A
"
º
º
ä
º
º
º
*
º
º
h
º
¹
Tu
Lu
li,
li,
tu
lu
li
li
mo
ma
je
ły
u
mój
bo
Sy
żą
na
tko,
czku,
º
º
;
] ]
*
º
º
h
º
º
º
h
º
º
º
º
*
º
º
º
¹
*
T
B
ä
º
º
¹
13
] ]
ä
º
ä
º
º
º
º
º
¹
*
S
A
"
º
ä
º
ä
º
º
º
ä
*
º
º
º
h
º
ä
ä
ä
¹
tu
lu
li,
li,
tu
lu
li
li
mo
mój
º
je
Ty
º
Ty
je
º
dzie
dy
cią
na
tko.
czku.
º
;
] ]
º
ä
º
ä
º
º
º
º
ä
*
ä
¹
*
*
ä
T
B
º
ä
*
¹
W.B. Rzeszów 2009 r.
º
ä
º
º
*
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
*
º
º
*
º
º
º
º
º
ä
º
ä
º
ä
º
259956787.021.png 259956787.022.png 259956787.023.png 259956787.024.png 259956787.001.png 259956787.002.png 259956787.003.png 259956787.004.png 259956787.005.png 259956787.006.png 259956787.007.png 259956787.008.png 259956787.009.png 259956787.010.png 259956787.011.png 259956787.012.png 259956787.013.png 259956787.014.png 259956787.015.png 259956787.016.png 259956787.017.png 259956787.018.png 259956787.019.png 259956787.020.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin