Prawne podstawy przedsiebiorczosci. Testy.pdf

(2180 KB) Pobierz
456087970 UNPDF
456087970.011.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym mo¿na
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Twój E-Biznes .
Prawne
podstawy
przedsiębiorczości
Testy
456087970.012.png
456087970.013.png 456087970.014.png 456087970.001.png 456087970.002.png 456087970.003.png 456087970.004.png 456087970.005.png 456087970.006.png 456087970.007.png 456087970.008.png 456087970.009.png

Prawne
podstawy
przedsiębiorczości
Testy
redakcja
Piotr Horosz
Piotr Horosz
Jarosław R. Antoniuk
Warszawa 2010
3
456087970.010.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin