Zawod - telemarketer.pdf

(549 KB) Pobierz
20956401 UNPDF
20956401.001.png
© Copyright for Polish edition by Magdalena Myczko & ZloteMysli.pl
Data: 05.03.2008
Tytuł: Zawód — telemarketer
Autor: Magdalena Myczko
Korekta: Anna Popis-Witkowska
Skład: Anna Popis-Witkowska
Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli .
Dystrybucja w Internecie, za zgodą Autora
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
SPIS TREŚCI
WSTĘP . ..............................................................................................4
POTĘGA SPRZEDAŻY PRZEZ TELEFON . ..........................................9
CO MOŻESZ OSIĄGNĄĆ, ZAJMUJĄC
TELEMARKETINGIEM
..............................................16
Efektywnie zarządzaj swoim czasem . ................................................................18
Ćwiczenie . ......................................................................................................19
ZARABIAJ JAKO TELEMARKETER . ................................................22
JAKA JEST TWOJA POSTAWA? . .....................................................25
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI . ......................................................29
BONUS . ............................................................................................45
Strategia 1: Ubieraj
informacji
. ......................................................45
Strategia 2: Planuj liczbę rozmów . ....................................................................45
Strategia 3: Zarządzanie swoim czasem . ..........................................................46
Strategia 4: Zbuduj
profesjonalista
.............................................47
Strategia 5: Postaw przed sobą lustro . ..............................................................47
Strategia 6: Udoskonalaj scenariusz rozmowy . ................................................47
Strategia 7: Nagroda . .........................................................................................48
Strategia 8: Nie bierz wszystkiego do serca . .....................................................48
Strategia 9: Naucz
klientów
...............................................48
Strategia 10: Finalizowanie transakcji . .............................................................49
Strategia 11: Nigdy nie zapominaj o klientach, . ...............................................49
Strategia 12: Wyznacz
swoich
klientów
.......................................49
Strategia 13: Pisz czytelne notatki . ...................................................................50
Strategia 14: Żywa przeszkoda . .........................................................................50
Strategia 15: Poczta głosowa . ............................................................................50
Strategia 16: Internet i Ty . .................................................................................51
ZAKOŃCZENIE . ...............................................................................52
JESZCZE JEDEN BONUS . ................................................................54
czas
poświęcony
na
rozmowy
...13
Identyfikacja klientów . ......................................................................................14
Bądź przekonujący w
SIĘ
przekazywaniu
się
jak
listę
potencjalnych
się
słuchać
ZAWÓD — TELEMARKETER — Magdalena Myczko
Wstęp
str. 4
Wstęp
Piszę tę publikację w autobusie, jadąc na kolejne szkolenie dotyczące
poznania produktu, aby mieć świadomość i wiedzę, co będę sprzeda-
wała przez telefon. Swoją przygodę z telemarketingiem rozpoczęłam
w sierpniu 2006 roku, nie mając żadnego pojęcia o tym zajęciu. Fir-
ma nie zapewniała nam, telemarketerom, szkoleń. Rzuciła nas na
głębokie wody. Tak po prostu. I albo się utrzymasz, albo utoniesz.
Nie umiesz pływać — utoniesz. Umiesz pływać — dopłyniesz do celu.
Ale jest jeszcze jedno rozwiązanie. Co zrobić, jeśli nie umiesz pływać,
a jednak chcesz dopłynąć do celu?
Wsiadasz do łodzi i wiosłujesz :) Dokładnie tak zrobiłam. Moją łodzią
ratunkową okazał się Dariusz Skraskowski i jego książka „Hipnotycz-
ny telemarketing”. Zainwestowałam w wiedzę zawartą w owej publi-
kacji i po miesiącu zauważyłam i poczułam finansowo rezultat
sprzedaży zwiększonej o równe 73%. Niesamowita skuteczność w tak
krótkim czasie. Jako bonus otrzymałam kurs mailowy „Hipnotyczny
Telemarketing”, a także 5 mailowych podpowiedzi, jak jeszcze bar-
dziej udoskonalić się w tej branży.
Opłacało się. Naprawdę się opłacało.
O czym będzie ta publikacja? Jeżeli jesteś telemarketerem, to będzie
właśnie o Tobie, o tym, jak wspaniałą przyszłość kreuje dla Ciebie
ten zawód. Jeżeli jeszcze nie jesteś telemarketerem, jednak myślisz
o tym zajęciu, to odkryję przed Tobą potęgę tego zawodu, jak
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Magdalena Myczko
20956401.002.png
ZAWÓD — TELEMARKETER — Magdalena Myczko
Wstęp
str. 5
również wskażę Ci niezbędne umiejętności potrzebne do zajmowania
się telemarketingiem.
Dlaczego tak bardzo chwalę sobie ten zawód, mimo że mam wykszta-
łcenie ekonomiczne? W telemarketing zaangażowała mnie i wprowa-
dziła w tajniki tego zawodu moja koleżanka z pracy, Iwona. Pokazała
mi, jak to fajnie jest siedzieć w domu przed komputerem, ze słu-
chawkami na uszach, mikrofonem przy ustach, i gadać. Bo telemar-
keter zarabia na gadaniu :) Skutecznym gadaniu.
Telemarketing pozwoli Ci na większą swobodę w komunikacji zawo-
dowej, jak też prywatnej. Będziesz potrafić porozmawiać z każdym,
kogo spotkasz, z każdym, do kogo zadzwonisz, z każdym, kto za-
dzwoni do Ciebie. W nawyk wejdzie Ci zadawanie odpowiednich py-
tań, aby za darmo uzyskać informacje, za które najczęściej się płaci.
I to jest fajne. Dlatego też zdecydowałam się otworzyć własną firmę,
której główną działalnością jest telemarketing.
Obecnie współpracuję z firmą Contexo ze Szczecina. Nadmieniam, że
mieszkam na Podkarpaciu i pomimo że województwo zachod-
niopomorskie jest na drugim końcu Polski — to właśnie telemarke-
ting połączył nas i sprawił, że możemy działać, będąc w każdym miej-
scu na kuli ziemskiej. Mam również świetny kontakt z Firmą Usłu-
gowo-Handlową „PRIM”, także z zachodniopomorskiego, dokładniej
z Darłowa. I to też jest fajne. Właściciel firmy — i jednocześnie mój
przyjaciel — przekonał mnie do inwestowania, zabezpieczenia siebie
i mojej rodziny na całe życie. Więcej o tym możesz przeczytać tutaj:
Drogi przyszły i obecny telemarketerze, teraz pragnę wprowadzić Cię
w świat, który możliwe, że stanie się również Twoją pasją. Pasją roz-
mów, kontaktów z ludźmi, bo przecież komunikacja, która umożliwia
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Magdalena Myczko
20956401.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin