Awolakiteswara - Sutra Serca.pdf

(69 KB) Pobierz
AWOLAKITEŒWARA
Awolakiteśwara
Sutra Serca
Tak słyszałem: pewnego razu Błogosławiony przebywał w królewskim obszarze Góry
Szczytu Sępa, razem z wielkim zgromadzeniem mnichów i Bodhisattwów. W tym
czasie Błogosławiony wszedł w samadhi, które bada dharmy, zwane "Całkowitą
Iluminacją" i w tym samym czasie szlachetny Bodhisattwa-Mahasattwa
Awalokiteśwara, wglądając w głęboką praktykę trancendentnej wiedzy, ujrzał pięć
skandh i ich naturalną pustkę.
Wówczas Siariputra zainspirowany przez Buddę powiedział do Awalokiteśwary: "Jak
powinni uczyć się ci szlachetni, którzy pragną podążać głęboką praktyką
trancendentnej wiedzy?" Awalokiteśwara odpowiedział: "Siariputro, ktokolwiek
pragnie podążać głęboką praktyką transcendentnej wiedzy powinien czynić to w ten
sposób, widząc pięć skandh i ich naturalną pustkę. Forma jest pustką, pustka jest
formą; pustka nie jest czymś innym niż forma, forma nie jest czymś innym niż pustka;
tak samo uczucia, postrzeganie, pojęcia i świadomość. W ten sposób wszystkie
dharmy są pustką i nie posiadają żadnych właściwości. One są nienarodzone i trwają
nieprzerwanie, nie są ani nieczyste ani czyste, ani nie zmniejszają się ani nie
zwiększają. Zatem, skoro jest pustka to nie ma formy, uczucia, postrzegania, pojęć,
świadomości; nie ma oka, ucha, nosa, języka, ciała, umysłu; nie ma widoku, dźwięku,
zapachu, smaku, odczucia, tworów umysłu; nie ma właściwości widzenia,
właściwości słyszenia, właściwości wąchania, właściwości smakowania, właściwości
odczuwania, właściwości myślenia, właściwości świadomości umysłu; nie ma nidan
1, od niewiedzy do starości i śmierci, ani nie ma ich kresu; nie ma cierpienia,
przyczyny cierpienia, kresu cierpienia ani ścieżki; nie ma mądrości, osiągania ani nie-
osiągania. Zatem, ponieważ nie ma osiągania, Bodhisattwowie trwają dzięki
transcendentnej wiedzy i ponieważ nie ma zaciemnień umysłu, nie znają lęku,
przekraczają fałszywość i wychodzą poza ograniczenia smutku. Wszyscy Buddowie,
którzy trwają w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, dzięki transcendentnej
wiedzy w pełni i czysto przebudzili się do niezrównanego, prawdziwego, pełnego
oświecenia. Dlatego mantra transcendentnej wiedzy, mantra głębokiego wglądu,
niedościgniona mantra, niezrównana mantra, mantra, która uspokaja wszelkie
cierpienie, powinna być znana jako prawda, gdyż nie ma w niej niczego
zwodniczego. W transcendentnej wiedzy ta mantra jest wygłaszana:
Om gate gate paragate parasamgate bodhi swaha
O Siariputro, właśnie tak Bodhisattwa-Mahasattwa powinien poznawać głęboką
transcendentną wiedzę".
Wówczas Błogosławiony wyszedł z tego samadhi i pochwalił Bodhisattwę-
Mahasattwę Awalokiteśwarę, mówiąc: "Dobrze, dobrze, O synu szlachetnej rodziny!
Głęboka transcendentna wiedza powinna być wychwalana właśnie tak, jak tego
nauczałeś a Tathagatowie będą się radować".
Gdy Błogosławiony powiedział to, Siariputra i Awalokiteśwara, całe zgromadzenie i
świat bogów, ludzi, asurów i gandharwów z sercami wypełnionymi radością
wychwalali słowa Błogosławionego.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin