budowa konia - polsko-angielsko-holenderski.pdf

(397 KB) Pobierz
142947245 UNPDF
Budowa konia
1. Uszy- Ears- Oren
2. Oko- Eye- Oog
3. Nozdrza- Nostril- Neusgat
4. Pysk- Mouth- Mond
5. Wargi- Muzzle- Neusvleugels
6. Ganasze- Jaw- Kaak
7. Gardło- Throat- Keel
8. Szyja- Neck- Hals
9. Łopatka- Shoulder- Schoulder
10. Klatka piersiowa- Chest- Boeg
(Voorborst)
11. Łokieć- Elbow- Elleboog
12. Przedramię- Forearm- Onderarm
13. Kolano (Nadgarstek)- Knee- Voorknie
14. Nadpęcie- Cannon- Pijpbeen
15. Staw pęcinowy- Fetlock joint- Kogel
16. Kopyto- Hoof- Hoef
17. Koronka- Coronet- Kroonrand
18. Pęcina- Pastern- Kootbeen
19. Żebra- Ribs- Ribben (Borstkas)
20. Kłoda- Barrel- Romp
21. Brzuch- Belly- Buik
22. Słabizna- Flank
23. Szczotki pęcinowe- Feathers- Vetlokken
24. Staw skokowy- Hock- Spronggewricht
25. Podudzie- Gaskin- Schenkel
26. Staw kolanowy- Stifle- Knie
27. Pośladki- Buttocks- Broek
28. Nasada ogona- Dock- Staartinplant
29. Staw biodrowy- Hip
30. Zad- Croup- Kruis
31. Lędźwie- Loin- Lendenen
32. Grzbiet- Back- Rug
33. Kłąb- Withers- Schoft
34. Grzebień szyjny- Crest- Kap (Kam)
35. Potylica- Poll- Nek
142947245.002.png
DOKUMENTY
polski
angielski
holenderski
Księga Stadna
Studbook
Stamboek
Księga Źrebiąt
Foal Book
Veulenboek
Księga Wałachów
Gelding Book
Ruinenboek
Księga Klaczy
Mare Book
Merrieboek
Księga Dodatkowa
B-Book
Bijboek
Płeć
gender
geslacht
numer rejestracyjny
registration number
registratinummer
numer „życiowy”
life number
levensnummer
tatuaż (na języku)
tongue code
tongcode
palenie
brand
brandmerk
numer czipa
chip number
chipnummer
data urodzenia
birth date
geboortedatum
wzrost
height/ size
schofthoogte
współczynnik spokr.
inbreeding coefficient
inteeltcoefficient
imię zarejestrowane
registered name
gregistreerde naam
maść
color
kleur
kary
black
zwart
odmiany
markings
aftekening
kilka białych włosów
a few white hairs
e.w.h.
brak/ żadnych
none
geen
palenie
brand
brandmerk
wysokość w kłębie
height at withers
schofthoogte
premia
premium
premie
nie oceniany
not shown
niet gekeurd
nie premiowany
without premium
niet geprimeerd
nie zarejestrowany
not registered
niet opgenomen
hodowca
breeder
fokker
właściciel
owner
eignaar
142947245.003.png
OGÓLNE, HODOWLA
koń
horse
paard
roczniak
yearling
enter
dwulatek
two year old
twenter
ogier
stallion
hengst
klacz
mare
merrie
wałach
gelding
ruin
źrebię
foal
veulen
ogierek
colt
hengstveulen
klaczka
filly
merrieveulen
ojciec
sire/father
vader
ogier kryjący
breeding stallion
dekhengst
krycia
covers
dekingen
ilość kryć
number of breedings
aantal dekkingen
uznany na potomstwie
approved on offspring
goedgekeurd op
afstammelingen
klacz matka
dam/mother
moeder
linia żeńska
mother(mare)line
stam
źrebna
pregnant/in-foal
drachtige
zarejestrowany
registered
opgenomen
potomstwo
offspring
nakomelingen
stadnina
stable
stal
TRENING
nie ujeżdżony
green/not broken
onbeleerd
osiodłać
back-up
terug
ujeżdżenie
dressage
dresseuur
powożenie
driving
mennen
koń wierzchowy
riding horse
rijpaard
koń zaprzęgowy
driving horse
menpaard
koń pokazowy (zaprz.)
showdriving horse
tuigpaard
trening
training
uitbeelding
142947245.004.png
chęć do pracy
willingness to work
werklust
praca kończyn
legwork
beenwerk
muskulatura
musculation
bespiering
ruch/impuls
movement/impuls
bewegingsuitdrukking
impuls
impulsion
impuls
słaby (ruch)
weak
duwend/slap
mocny (ruch)
powerful
dragend/krachtig
kryjący
roomy
ruim
regularny
regular
veel tact
nieregularny
irregular
weining tact
wysoko unoszone
highly lifted
verheven
chęć do pracy
willingness to work
werklust
maniery stajenne
stall manners
stalgedrag
stęp
walk
stap
kłus
trot
draf
galop
canter
galop
siodło
saddle
zadel
INNE
ilość
number
aantal
dane
data
gegevens
pokrój
conformation
gemiddelde
nieżyjący
deceased
gestorven
rok
year
jaar
charakter
character
karakter
typ rasowy
racial type
rastype
ocena/selekcja
inspection/judging
keuring
ocena eksterieru
exterior linear score
fokwaarden exterieur
lineair
ocena sportowa
sport value
fokwaarden sportaanleg
ocena prezencji
appreciative value
fokwaarden waarderend
wyniki oceny
inspection results
keurinsgresultaten
wynik oceny na
potomstwie
inspection results
keuringsresultaten
nakomelingen
142947245.005.png
współwłaściciel
co-owner
mede-eignaar
bez pozwolenia
not permitted
niet-toegestaan
badanie (naukowe)
research
onderzoek
rejestr
register
register
rejestracja
registration
opnames
zarejestrowany
registered
opgenomen
rejestracja w Księdze
Stadnej
registration in studbook
opname stamboek
zarejestrowani synowie
stb
registered studbook
sons
opname stamboek
zonen
procent
percentage
percentage
odmiany dopuszczalne
permitted markings
aftekening toegestaan
odmiany niedopuszcz.
not-permitted markings
aftek. niet-toegestaan
wyniki
results
resultaten
suma
total
totaal
kary płowiejący
faded black
vaalzwart
kary jednolity
jet- black
gitzwart
długość
length
lengte
słaby
week
weak/zwak
mały
small
smal/klein
duży
big
groot
prosty
straight
recht
krótki
short
kort
długi
long
lang
wąski
narrow
nauw
szeroki
wide
wijd
wysoki
tall
groot
ciężki
heavy
zwaar
dobry
fine
fijn
ordynarna
plain
onedel
szlachetna
noble
edel
nieregularny
irregular
onregelmatig
dużo
much
veel
142947245.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin