wielanek tango andurowskie.pdf

(16 KB) Pobierz
Encore: F:\wielanek.enc
TANGO ANDRUSOWSKIE
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
C Æ¿ ¿ ¿ ¿ I
ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê Æ¿ ¿ ¿ ¿ I
G Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I î¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê ê^¾ ¾ ¾ ¾ C Å E 7
kkkk
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿ E 7 Æ¿ ¿ ¿ ¿
ê ê ê ê ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê Æ¿ ¿ ¿ ¿ I
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾ i "ê¾ ¾ ¾ ¾
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿
¿ ¿ ¿ ¿ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿ Am
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾ Am ê¾ ¾ ¾ ¾
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ
ê¾ ¾ ¾ Dm î¾ ¾ ¾ ¾
Å Æ¿ ¿ ¿ ¿ -
Am
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I H 7 ¾ ¾ ¾ ¾
ê "ê ê ê î¿ ¿ ¿ ¿ E 7 "ê¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ¾ ¾ ¾ ¾
â ê ê
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿ E 7 î¿ ¿ ¿ ¿
Å
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I "ê¾ ¾ ¾ ¾
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I Æ¿ ¿ ¿ ¿
¿ ¿ ¿ ¿ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿
¿ ¿ ¿ ¿ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿ Am
î¾ ¾ ¾ ¾
Å
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ
ê¾ ¾ ¾ Dm î ¾ ¾ ¾ ¾
Å
Æ¿ ¿ ¿ ¿ Am ê¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ i Ø H 7 ê ¾ ¾ ¾ ¾ i ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ê Æ¿ ¿ ¿ ¿ E 7 Å
î¾ ¾ ¾ ¾ ¾ G 7
kkkk
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê ê ê Æ¿ ¿ ¿ ¿ -
G 7 Æ¿ ¿ ¿ ¿ I
î¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ Æ ê ¾ ¾ ¾ ¾ - ê¾ ¾ ¾ ¾ i
ê¾ ¾ ¾ ¾ C
î¾ ¾ ¾ ¾ Æ¿ ¿ ¿ ¿
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê ê ê Æ¿ ¿ ¿ ¿ -
G 7 Æ¿ ¿ ¿ ¿ I
î¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê ê^¾ ¾ ¾ ¾ C
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Å E 7
kkkk
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê ê ê ê
Dm ê ê ê ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê Ø E 7 Æ ¿ ¿ ¿ ¿
"ê¾ ¾ ¾ ¾ i ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê¾ ¾ ¾ Am
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
î^¾ ¾ ¾ ¾ G 7
ê¾ ¾ ¾ ¾
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê ê ê Æ ¿ ¿ ¿ ¿ -
G 7 Æ¿ ¿ ¿ ¿ I
î¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ Æ ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê^¾ ¾ ¾ ¾ C
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Å G 7
kkkk
% Æ¿ ¿ ¿ ¿ I C Ø Ø Æ¿ ¿ ¿ ¿ I
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
G 7
ê¾ ¾ ¾ ¾ C
Ø G 7
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê
ê
ê Æ¿ ¿ ¿ ¿ -
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I
î¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ
Æ Æ
ê¾ ¾ ¾ ¾ - ê¾ ¾ ¾ ¾ i
ê¾ ¾ ¾ ¾ i
ê ê ê Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿
Æ Æ "Æ
% Æ¿ ¿ ¿ ¿ I C Ø Ø Æ¿ ¿ ¿ ¿ I
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
G 7
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿ C Å E 7
ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê
ê
ê Æ¿ ¿ ¿ ¿ -
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I
î¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
kkkk
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê ê ê ê
Dm ê ê ê ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê Ø E 7 "ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾ i "ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê
ê¾ ¾ ¾ Am
î^ ¾ ¾ ¾ ¾ G 7
ê¾ ¾ ¾ ¾
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê ê ê Æ¿ ¿ ¿ ¿ -
G 7 Æ¿ ¿ ¿ ¿ I
î¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ Æ ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê^ ¾ ¾ ¾ ¾ C
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Å â
Ê
¾ ¾ ¾ ¾
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿
% 3 3 ê¾ ¾ ¾ ¾ -
ê
ê
â ¾ ¾ ¾ ¾¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
â ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
% ê¾ ¾ ¾ ¾ Am ê¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
% Æ¿ ¿ ¿ ¿ I
% Æ¿ ¿ ¿ ¿ Am ê¾ ¾ ¾ ¾
% Æ¿ ¿ ¿ ¿ Am ê¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
% Æ¿ ¿ ¿ ¿ I C Ø Ø Æ¿ ¿ ¿ ¿ I ê¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
% Æ¿ ¿ ¿ ¿ I C Ø Ø Æ¿ ¿ ¿ ¿ I ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
% ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Am ê ê ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
% Æ¿ ¿ ¿ ¿ I C Ø Ø Æ ¿ ¿ ¿ ¿ I ê¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
% ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Am ê ê ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
% Æ¿ ¿ ¿ ¿ I C Ø Ø Æ¿ ¿ ¿ ¿ I ê¾ ¾ ¾ ¾
8839721.001.png 8839721.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin