Raduj się, ziemio (Blycharz).pdf

(165 KB) Pobierz
(Finale 2006 - [Raduj si\352 ziemio])
Raduj si ħ ziemio
t.: za Mioduszewskim
m.: Q
1.
2.
Ra
Co
-
duj
Bo
si ħ
ga
zie
z lu
-
-
mio!
dem,
Z nie
lud
ba
z Bo
Król
giem
przy
po
-
-
cho dzi,
-
-
-
-
-
-
go dzi;
-
6
Sy nów A da ma z czar tow skiej nie wo
- -
-
-
-
-
li
wyr wie, wyz
-
wo
-
-
-
li!
2. Raduj si ħ ziemio, Ļ piewaj z aniołami,
wychwalaj Boga, ciesz si ħ z niebianami;
ju Ň nie podnó Ň kiem jeste Ļ Najwy Ň szego,
lecz tronem Jego.
3. Raduj si ħ ziemio, oto Ļ wiatło wschodzi,
które ka Ň dego, co na Ļ wiat przychodzi,
blaskiem o Ļ wieca, a wnet znikn Ģ wsz ħ dy
ciemno Ļę i bł ħ dy.
4. Raduj si ħ ziemio, masz Króla u siebie;
Pana, co włada na ziemi i w niebie;
Królestwo Jego ko ı ca mie ę nie b ħ dzie,
gdy tron posi ħ dzie.
5. Raduj si ħ ziemio, witaj swego Pana
i ludy wszystkie zegnijcie kolana,
bo wam przynosi przez swe narodzenie
wieczne zbawienie!
-
-
-
702806320.026.png 702806320.027.png 702806320.028.png 702806320.029.png 702806320.001.png 702806320.002.png 702806320.003.png 702806320.004.png 702806320.005.png 702806320.006.png 702806320.007.png 702806320.008.png 702806320.009.png 702806320.010.png 702806320.011.png 702806320.012.png 702806320.013.png 702806320.014.png 702806320.015.png 702806320.016.png 702806320.017.png 702806320.018.png 702806320.019.png 702806320.020.png 702806320.021.png 702806320.022.png 702806320.023.png 702806320.024.png 702806320.025.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin