GORENJE WA 984 - instrukcja obsługi.pdf

(826 KB) Pobierz
Pralka
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państw o obdarzyliście kupując naszą pralkę.
Życzymy Państwu wiele zadow o lenia z jej użytkowania.
Pralka przeznaczona jest do użytkowania w
g ospodarstwie domowym.
Spełnia wymagania nowoczesnych metod prania
b ielizny, jest ekonomiczna w zużyciu wody,
e nergii elektrycznej i środków piorących.
Pr z ed pierwszym użyciem ............................ 52
Z alecenia dotyczące bezpieczeństwa prania oraz
p rania przyjaznego dla środowiska
W a żne ostrzeżenia......................................... 52
Us u nięcie zabezpieczeń transportowych..... 54
Us t awienie i przyłączenie ............................. 55
Przyłączenie do dopływu wody
Odprowadzanie wody
Przyłączenie do sieci elektrycznej
Dr z wiczki pralki............................................ 56
Kierunek otwierania drzwiczek
Pr z ygotowanie bielizny ................................. 57
Rodzaj tkaniny
Trwałość kolorów
Stopień zabrudzenia
Wkładanie bielizny
Śr o dki piorące i ich dozowanie ................... 58
Dozowanie środków piorących
Środki zmiękczające i krochmale
Płynne środki piorące
Pr a nie.............................................................. 60
Przygotowanie pralki do prania
L ampka kontrolna
Przełącznik - włączanie /wyłączanie pralki
Pokrętło do wyboru programów
Pokrętło do wyboru temperatury
Przełącznik -pompa stop
Przełącznik - wyłączona wirówka
Przełącznik-wyższy poziom wody
Przełącznik-delikatne tarcie
Przełącznik - Program krótki
Przełącznik - obniżenie obrotów wirówki
Przełącznik - program połowiczny
Po skończonym praniu
Ta b ela prania................................................. 63
Cz y szczenie i konserwacja ........................... 64
Obudowa pralki
Wnętrze bębna
Dozownik
Siateczka w rurze doprowadzającej
Gumowa uszczelka drzwiczek
F iltr
Us u wanie zakłóceń........................................ 65
51
Instrukcja obsługi
962821323.1239.png 962821323.1350.png 962821323.1460.png 962821323.1571.png 962821323.001.png 962821323.112.png 962821323.222.png 962821323.333.png 962821323.444.png 962821323.555.png 962821323.666.png 962821323.768.png 962821323.779.png 962821323.790.png 962821323.801.png 962821323.812.png 962821323.823.png 962821323.834.png 962821323.845.png 962821323.856.png 962821323.867.png 962821323.878.png 962821323.888.png 962821323.899.png 962821323.910.png 962821323.921.png 962821323.932.png 962821323.943.png 962821323.954.png 962821323.965.png 962821323.976.png 962821323.987.png 962821323.998.png 962821323.1009.png 962821323.1020.png 962821323.1031.png 962821323.1042.png 962821323.1053.png 962821323.1064.png 962821323.1075.png 962821323.1086.png 962821323.1097.png 962821323.1108.png 962821323.1119.png 962821323.1130.png 962821323.1141.png 962821323.1151.png 962821323.1162.png 962821323.1173.png 962821323.1184.png 962821323.1195.png 962821323.1206.png 962821323.1217.png 962821323.1228.png 962821323.1240.png 962821323.1251.png 962821323.1262.png 962821323.1273.png 962821323.1284.png 962821323.1295.png 962821323.1306.png 962821323.1317.png 962821323.1328.png 962821323.1339.png 962821323.1351.png 962821323.1362.png 962821323.1373.png 962821323.1383.png 962821323.1394.png 962821323.1405.png 962821323.1416.png 962821323.1427.png 962821323.1438.png 962821323.1449.png 962821323.1461.png 962821323.1472.png 962821323.1483.png 962821323.1494.png 962821323.1505.png 962821323.1516.png 962821323.1527.png 962821323.1538.png 962821323.1549.png 962821323.1560.png 962821323.1572.png 962821323.1583.png 962821323.1594.png 962821323.1605.png 962821323.1616.png 962821323.1627.png 962821323.1638.png 962821323.1649.png 962821323.1660.png 962821323.1671.png 962821323.002.png 962821323.013.png 962821323.024.png 962821323.035.png 962821323.046.png 962821323.057.png 962821323.068.png 962821323.079.png 962821323.090.png 962821323.101.png 962821323.113.png 962821323.124.png 962821323.135.png 962821323.146.png 962821323.157.png 962821323.167.png 962821323.178.png 962821323.189.png 962821323.200.png 962821323.211.png 962821323.223.png 962821323.234.png 962821323.245.png 962821323.256.png 962821323.267.png 962821323.278.png 962821323.289.png 962821323.300.png 962821323.311.png 962821323.322.png 962821323.334.png 962821323.345.png 962821323.356.png 962821323.367.png 962821323.378.png 962821323.389.png 962821323.400.png 962821323.411.png 962821323.422.png 962821323.433.png 962821323.445.png 962821323.456.png 962821323.467.png 962821323.478.png 962821323.489.png 962821323.500.png 962821323.511.png 962821323.522.png 962821323.533.png 962821323.544.png 962821323.556.png 962821323.567.png 962821323.578.png 962821323.589.png 962821323.600.png 962821323.611.png 962821323.622.png 962821323.633.png 962821323.644.png 962821323.655.png 962821323.667.png 962821323.678.png 962821323.689.png 962821323.700.png 962821323.711.png 962821323.722.png 962821323.733.png 962821323.744.png 962821323.755.png 962821323.766.png 962821323.769.png 962821323.770.png 962821323.771.png 962821323.772.png 962821323.773.png 962821323.774.png 962821323.775.png 962821323.776.png 962821323.777.png 962821323.778.png 962821323.780.png 962821323.781.png 962821323.782.png 962821323.783.png 962821323.784.png 962821323.785.png 962821323.786.png 962821323.787.png 962821323.788.png 962821323.789.png 962821323.791.png 962821323.792.png 962821323.793.png 962821323.794.png 962821323.795.png 962821323.796.png 962821323.797.png 962821323.798.png 962821323.799.png 962821323.800.png 962821323.802.png 962821323.803.png 962821323.804.png 962821323.805.png 962821323.806.png 962821323.807.png 962821323.808.png 962821323.809.png 962821323.810.png 962821323.811.png 962821323.813.png 962821323.814.png 962821323.815.png 962821323.816.png 962821323.817.png 962821323.818.png 962821323.819.png 962821323.820.png 962821323.821.png 962821323.822.png 962821323.824.png 962821323.825.png 962821323.826.png 962821323.827.png 962821323.828.png 962821323.829.png 962821323.830.png 962821323.831.png 962821323.832.png 962821323.833.png 962821323.835.png 962821323.836.png 962821323.837.png 962821323.838.png 962821323.839.png 962821323.840.png 962821323.841.png 962821323.842.png 962821323.843.png 962821323.844.png 962821323.846.png 962821323.847.png 962821323.848.png 962821323.849.png 962821323.850.png 962821323.851.png 962821323.852.png 962821323.853.png 962821323.854.png 962821323.855.png 962821323.857.png 962821323.858.png 962821323.859.png 962821323.860.png 962821323.861.png 962821323.862.png 962821323.863.png 962821323.864.png 962821323.865.png 962821323.866.png 962821323.868.png 962821323.869.png 962821323.870.png 962821323.871.png 962821323.872.png 962821323.873.png 962821323.874.png 962821323.875.png 962821323.876.png 962821323.877.png 962821323.879.png 962821323.880.png 962821323.881.png 962821323.882.png 962821323.883.png 962821323.884.png 962821323.885.png 962821323.886.png
 
Przed pierwszym uży c iem
programu prania. Piorąc maksymalną ilość
bielizny można zaoszczędzić do 50 % energii
elektrycznej w porównaniu z dwoma praniami,
podczas których pralka wypełniona jest tylko
do połowy.
Jeśli bielizna nie jest bardzo brudna należy
opuścić pranie wstępne. W ten sposób można
zaoszczędzić proszek, czas, wodę jak również
od 5 do 15 % energii elektrycznej.
Bieliznę, która dotychczas była prana w 95 ° C
przy użycie proszków do prania oraz środków
do wywabiania plam można wyprać, osiągając
taki sam efekt prania w temperaturze 60 ° C.
W ten sposób można zaoszczędzić do 50 %
energii elektrycznej.
Ilość i jakość środków do prania należy
dostosować do stopnia zabrudzenia bielizny
jak również do miękkości wody.
W przypadku gdy woda jest bardzo twarda
należy zastosować środki zmiękczające wodę.
W ten sposób można zaoszczędzić środki
piorące jak również zapobiec gromadzeniu się
kotłowca we wnętrzu pralki a zwłaszcza na
grzałce pralki co powoduje większe zużycie
energii elektrycznej w czasie grzania wody.
I nstrukcja obsługi przeznaczona jest dla
u żytkownika pralki. Tylko uważne zapoznanie
s ię z całą treścią instrukcji umożliwi Państwu
p oznanie pralki oraz jej prawidłowe i
b ezpieczne użytkowanie.
I nstrukcja obsługi zawiera opisy różnych modeli
p ralek automatycznych, które różnią się między
s obą. Należy zatem uwzględnić tylko opisy
p okręteł i przełączników, które posiada Państwa
p ralka.
Kiedy nie będziecie już Państwo używać aparatu i
nie będzie co z nim zrobić, zadbajcie Państwo o
to, by nie był ciężarem dla otoczenia. Oddajcie
go upoważnionym "zbieraczom" zużytych
aparatów gospodarstwa domowego.
Z a lecenia dotyczące bezpieczeństwa
pr a nia oraz prania przyjaznego dla
śr o dowiska
Prawidłowe używanie urządzenia oraz
u względnianie naszych zaleceń zapewnia
o szczędne zużycie energii elektrycznej oraz
g warantuje, że pranie staje się przyjazne dla
ś rodowiska.
Najbardziej oszczędne pranie jest wówczas,
gdy pralkę napełni się taką ilością bielizny jaka
podana jest w tabeli programów dla każdego
Ważne ostrzeżenia
unikniemy
ewentualnych
wypadków
i
Przed pierwszym użyciem pralki należy
o bowiązkowo usunąć z niej zabezpieczenia
t ransportowe, w przeciwnym wypadku, przy
włączeniu zablokowanej pralki mogą powstać
p oważne uszkodzenia. Gwarancja w przypadku
t ego typu uszkodzeń nie jest ważna.
Przed włączeniem pralki należy sprawdzić czy
zostały
zabezpieczymy pralkę przed uszkodzeniem.
Podczas podłączania urządzenia do instalacji
wodnej, należy użyć nowego węża gumowego
doprowadzającego wodę; stary wąż
doprowadzający nie powinien być ponownie
wykorzystany.
Urządzenie nie jest przewidziane do
zabudowy w niszy pod kuchennym blatem
roboczym, ponieważ ze względów
bezpieczeństwa nie pozwala się na jego
użytkowanie bez górnej pokrywy.
Niedozwolone jest również usunięcie
pokryw na tylnej ściance i dnie urządzenia.
Urządzenie powinno być ustawione w takim
miejscu, aby zapewniona była normalna
wentylacja.
Koniec rury odprowadzającej wodę nie może
dosięgać poziomu wody wypływającej
(niebezpieczeństwo, że pralka ponownie
wessie wodę).
usunięte
zabezpieczenia
transportowe.
Pralki nie należy stawiać w pomieszczeniu,
gdzie temperatura może spaść poniżej 0°C, w
przeciwnym wypadku może
dojść
do
uszkodzenia
części
pralki
z
powodu
zamarznięcia (np. pęknięcia rury).
Pralka powinna stać równo i stabilnie na
twardym podłożu. (Pralka ustawiona na
nierównym
podłożu
będzie
podczas
wyżymania wibrować).
Należy zastosować się do instrukcji
prawidłowego ustawienia i przyłączenia pralki
do sieci wodnej i elektrycznej. W ten sposób
52
Instrukcja obsługi
962821323.887.png 962821323.889.png 962821323.890.png 962821323.891.png 962821323.892.png 962821323.893.png 962821323.894.png 962821323.895.png 962821323.896.png 962821323.897.png 962821323.898.png 962821323.900.png 962821323.901.png 962821323.902.png 962821323.903.png 962821323.904.png 962821323.905.png 962821323.906.png 962821323.907.png 962821323.908.png 962821323.909.png 962821323.911.png 962821323.912.png 962821323.913.png 962821323.914.png 962821323.915.png 962821323.916.png 962821323.917.png 962821323.918.png 962821323.919.png 962821323.920.png 962821323.922.png 962821323.923.png 962821323.924.png 962821323.925.png 962821323.926.png 962821323.927.png 962821323.928.png 962821323.929.png 962821323.930.png 962821323.931.png 962821323.933.png 962821323.934.png 962821323.935.png 962821323.936.png 962821323.937.png 962821323.938.png 962821323.939.png 962821323.940.png 962821323.941.png 962821323.942.png 962821323.944.png 962821323.945.png 962821323.946.png 962821323.947.png 962821323.948.png 962821323.949.png 962821323.950.png 962821323.951.png 962821323.952.png 962821323.953.png 962821323.955.png 962821323.956.png 962821323.957.png 962821323.958.png 962821323.959.png 962821323.960.png 962821323.961.png 962821323.962.png 962821323.963.png 962821323.964.png 962821323.966.png 962821323.967.png 962821323.968.png 962821323.969.png 962821323.970.png 962821323.971.png 962821323.972.png 962821323.973.png 962821323.974.png 962821323.975.png 962821323.977.png 962821323.978.png 962821323.979.png 962821323.980.png 962821323.981.png 962821323.982.png 962821323.983.png 962821323.984.png 962821323.985.png 962821323.986.png 962821323.988.png 962821323.989.png 962821323.990.png 962821323.991.png 962821323.992.png 962821323.993.png 962821323.994.png 962821323.995.png 962821323.996.png 962821323.997.png 962821323.999.png 962821323.1000.png 962821323.1001.png 962821323.1002.png 962821323.1003.png 962821323.1004.png 962821323.1005.png 962821323.1006.png 962821323.1007.png 962821323.1008.png 962821323.1010.png 962821323.1011.png 962821323.1012.png 962821323.1013.png 962821323.1014.png 962821323.1015.png 962821323.1016.png 962821323.1017.png 962821323.1018.png 962821323.1019.png 962821323.1021.png 962821323.1022.png 962821323.1023.png 962821323.1024.png 962821323.1025.png 962821323.1026.png 962821323.1027.png 962821323.1028.png 962821323.1029.png 962821323.1030.png 962821323.1032.png 962821323.1033.png 962821323.1034.png 962821323.1035.png 962821323.1036.png 962821323.1037.png 962821323.1038.png 962821323.1039.png 962821323.1040.png 962821323.1041.png 962821323.1043.png 962821323.1044.png 962821323.1045.png 962821323.1046.png 962821323.1047.png 962821323.1048.png 962821323.1049.png 962821323.1050.png 962821323.1051.png 962821323.1052.png 962821323.1054.png 962821323.1055.png 962821323.1056.png 962821323.1057.png 962821323.1058.png 962821323.1059.png 962821323.1060.png 962821323.1061.png 962821323.1062.png 962821323.1063.png 962821323.1065.png 962821323.1066.png 962821323.1067.png 962821323.1068.png 962821323.1069.png 962821323.1070.png 962821323.1071.png 962821323.1072.png 962821323.1073.png 962821323.1074.png 962821323.1076.png 962821323.1077.png 962821323.1078.png 962821323.1079.png 962821323.1080.png 962821323.1081.png 962821323.1082.png 962821323.1083.png 962821323.1084.png 962821323.1085.png 962821323.1087.png 962821323.1088.png 962821323.1089.png 962821323.1090.png 962821323.1091.png 962821323.1092.png 962821323.1093.png 962821323.1094.png 962821323.1095.png 962821323.1096.png 962821323.1098.png 962821323.1099.png 962821323.1100.png 962821323.1101.png 962821323.1102.png 962821323.1103.png 962821323.1104.png 962821323.1105.png 962821323.1106.png 962821323.1107.png 962821323.1109.png 962821323.1110.png 962821323.1111.png 962821323.1112.png 962821323.1113.png 962821323.1114.png 962821323.1115.png 962821323.1116.png 962821323.1117.png 962821323.1118.png 962821323.1120.png 962821323.1121.png 962821323.1122.png 962821323.1123.png 962821323.1124.png 962821323.1125.png 962821323.1126.png 962821323.1127.png 962821323.1128.png 962821323.1129.png 962821323.1131.png 962821323.1132.png 962821323.1133.png 962821323.1134.png 962821323.1135.png 962821323.1136.png 962821323.1137.png 962821323.1138.png 962821323.1139.png 962821323.1140.png 962821323.1142.png 962821323.1143.png 962821323.1144.png 962821323.1145.png 962821323.1146.png 962821323.1147.png
 
Podczas działania pralki drzwiczek nie da się
otworzyć. Można je otworzyć mniej więcej po
upływie
b ębnie znajdują się tylko większe sztuki bielizny),
UKS zmniejsza liczbę obrotów wirówki do tego
s topnia, że umożliwia takie wirowanie centryfugi,
k tóre nie może spowodować uszkodzenia pralki.
dwóch
minut
od
momentu
zakończenia programu prania.
Szybka w drzwiczkach podczas pracy pralki
ulega nagrzaniu.
Zwróćmy
Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
d omowych. Należy oddać go do właściwego
p unktu skupu surowców wtórnych
z ajmującego się łomowanym sprzętem
e lektrycznym i elektronicznym. Właściwa
u tylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
n iekorzystnego wpływu złomowanych
p roduktów na środowisko naturalne oraz
z drowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
d otyczące możliwości recyklingu niniejszego
u rządzenia, należy skontaktować się z
l okalnym urzędem miasta, służbami
o czyszczania miasta lub sklepem, w którym
p rodukt został zakupiony .
uwagę
na
dzieci,
istnieje
niebezpieczeństwo oparzeniaą.
Należy używać tylko środków przeznaczonych
do prania bielizny w pralce.Nie odpowiadamy
za ewentualne uszkodzenia i przebarwienia
uszczelek oraz części plastykowych pralki na
skutek nieprawidłowego użycia środków do
wybielania i farbowania bielizny.
Środki do usuwania kamienia kotłowego
zawierają zwykle kwasy, dlatego należy
używać wyłącznie tych środków, do których
dodany został środek zabezpieczający przed
korozją, a także stosować się ściśle do
zaleceń producenta. Zabieg usuwania
kamienia kotłowego należy zakończyć
kilkakrotnym płukaniem, by zagwarantować
usunięcie wszystkich pozostałości kwasów
mogących zniszczyć części składowe pralki.
Do prania nie wolno stosować środków
czyszczących zawierających rozpuszczalniki,
gdyż może dojść do uszkodzenia określonych
części pralki i powstania trujących gazów.
Istnieje też niebezpieczeństwo zapalenia się i
eksplozji.
Po skończeniu prania należy zakręcić kran.
Pralkę przed następnym transportem należy
obowiązkowo zablokować. Wystarczy, jeśli
wstawimy tylko górny drążek. Będzie to łatwiej
zrobić, jeśli zdejmiemy górną pokrywę.
Przedtem
obowiązkowo
należy
pralkę
wyłączyć z sieci elektrycznej.
Typový štítek se základními údaji o stroji je
umístěn nad otvorem pro ukládání prádla pod
rámem dvířek.
Hałas silnika
Hałas silnika nowej pralki może różnić się od
h ałasu pralki, którą państwo posiadaliście
u przednio.
Stało się to na wskutek zastosowania nowych
r ozwiązań przy napędzie silnika, posiadającym
e lektroniczną regulację, która umożliwia:
delikatne pranie bielizny o łagodnym rozruchu;
bardziej równomierne rozłożenie bielizny w
bębnie podczas wirowania;
zredukowanie
trzęsień
pralki
podczas
odwirowania.
UKS (system kontroli wyważenia układu)
Pralka posiada system „kontroli wyważenia
u kładu” – UKS, który zapewnia łagodne
r ozpoczęcie wirowania, nawet przy mniejszych
l ub nieprawidłowych wsadach bielizny.
Pralka za pomocą UKS rozpoznaje
n ierównomierne rozprowadzenie bielizny i
p rzed ponownym wirowaniem, automatycznie
włącza powtórne rozprowadzanie bielizny w
b ębnie. Gdy nawet po kilkakrotnym
r ozprowadzaniu bielizny rezultat jest ujemny ( w
53
Instrukcja obsługi
962821323.1148.png 962821323.1149.png 962821323.1150.png 962821323.1152.png 962821323.1153.png 962821323.1154.png 962821323.1155.png 962821323.1156.png 962821323.1157.png 962821323.1158.png 962821323.1159.png 962821323.1160.png 962821323.1161.png 962821323.1163.png 962821323.1164.png 962821323.1165.png 962821323.1166.png 962821323.1167.png 962821323.1168.png 962821323.1169.png 962821323.1170.png 962821323.1171.png 962821323.1172.png 962821323.1174.png 962821323.1175.png 962821323.1176.png 962821323.1177.png 962821323.1178.png 962821323.1179.png 962821323.1180.png 962821323.1181.png 962821323.1182.png 962821323.1183.png 962821323.1185.png 962821323.1186.png 962821323.1187.png 962821323.1188.png 962821323.1189.png 962821323.1190.png 962821323.1191.png 962821323.1192.png 962821323.1193.png 962821323.1194.png 962821323.1196.png 962821323.1197.png 962821323.1198.png 962821323.1199.png 962821323.1200.png 962821323.1201.png 962821323.1202.png 962821323.1203.png 962821323.1204.png 962821323.1205.png 962821323.1207.png 962821323.1208.png 962821323.1209.png 962821323.1210.png 962821323.1211.png 962821323.1212.png 962821323.1213.png 962821323.1214.png 962821323.1215.png 962821323.1216.png 962821323.1218.png 962821323.1219.png 962821323.1220.png 962821323.1221.png 962821323.1222.png 962821323.1223.png 962821323.1224.png 962821323.1225.png 962821323.1226.png 962821323.1227.png 962821323.1229.png 962821323.1230.png 962821323.1231.png 962821323.1232.png 962821323.1233.png 962821323.1234.png 962821323.1235.png 962821323.1236.png 962821323.1237.png 962821323.1238.png 962821323.1241.png 962821323.1242.png 962821323.1243.png 962821323.1244.png 962821323.1245.png 962821323.1246.png 962821323.1247.png 962821323.1248.png 962821323.1249.png 962821323.1250.png 962821323.1252.png 962821323.1253.png 962821323.1254.png 962821323.1255.png 962821323.1256.png 962821323.1257.png 962821323.1258.png 962821323.1259.png 962821323.1260.png 962821323.1261.png 962821323.1263.png 962821323.1264.png 962821323.1265.png 962821323.1266.png 962821323.1267.png 962821323.1268.png 962821323.1269.png 962821323.1270.png 962821323.1271.png 962821323.1272.png 962821323.1274.png 962821323.1275.png 962821323.1276.png 962821323.1277.png 962821323.1278.png 962821323.1279.png 962821323.1280.png 962821323.1281.png 962821323.1282.png 962821323.1283.png 962821323.1285.png 962821323.1286.png 962821323.1287.png 962821323.1288.png 962821323.1289.png 962821323.1290.png 962821323.1291.png 962821323.1292.png 962821323.1293.png 962821323.1294.png 962821323.1296.png 962821323.1297.png 962821323.1298.png 962821323.1299.png 962821323.1300.png 962821323.1301.png 962821323.1302.png 962821323.1303.png 962821323.1304.png 962821323.1305.png 962821323.1307.png 962821323.1308.png 962821323.1309.png 962821323.1310.png 962821323.1311.png 962821323.1312.png 962821323.1313.png 962821323.1314.png 962821323.1315.png 962821323.1316.png 962821323.1318.png 962821323.1319.png 962821323.1320.png 962821323.1321.png 962821323.1322.png 962821323.1323.png 962821323.1324.png 962821323.1325.png 962821323.1326.png 962821323.1327.png 962821323.1329.png 962821323.1330.png 962821323.1331.png 962821323.1332.png 962821323.1333.png 962821323.1334.png 962821323.1335.png 962821323.1336.png 962821323.1337.png 962821323.1338.png 962821323.1340.png 962821323.1341.png 962821323.1342.png 962821323.1343.png 962821323.1344.png 962821323.1345.png 962821323.1346.png 962821323.1347.png 962821323.1348.png 962821323.1349.png 962821323.1352.png 962821323.1353.png 962821323.1354.png 962821323.1355.png 962821323.1356.png 962821323.1357.png 962821323.1358.png 962821323.1359.png 962821323.1360.png 962821323.1361.png 962821323.1363.png 962821323.1364.png 962821323.1365.png 962821323.1366.png 962821323.1367.png 962821323.1368.png 962821323.1369.png 962821323.1370.png 962821323.1371.png 962821323.1372.png 962821323.1374.png 962821323.1375.png 962821323.1376.png 962821323.1377.png 962821323.1378.png
 
Usunięcie zabezpieczeń tr a nsportowych
Mechanizm piorący pralki zablokowany jest przy
p omocy dwóch metalowych drążków
z abezpieczających pralkę w czasie transportu
( rysunek 1).
Odkręcamy śruby na tylnej ścianie pralki
(rysunek 2).
Zdejmujemy kątowniki, obracamy o 180° i przy
ich pomocy wyciągamy drążki (rysunek 3).
Części, które wypadną mogą pozostać na dnie
pralki, ponieważ nie zakłócają one działania
pralki (4 rurki gumowe i 4 papierowe tulejki).
Otwór zatykamy przy pomocy załączonych
zatyczek (rysunek 4).
2
1
3
4
Z abezpieczenie transportowe należy zachować
n a wypadek, gdyby zaszła jeszcze w przyszłości
p otrzeba transportu pralki.
54
Instrukcja obsługi
962821323.1379.png 962821323.1380.png 962821323.1381.png 962821323.1382.png 962821323.1384.png 962821323.1385.png 962821323.1386.png 962821323.1387.png 962821323.1388.png 962821323.1389.png 962821323.1390.png 962821323.1391.png 962821323.1392.png 962821323.1393.png 962821323.1395.png 962821323.1396.png 962821323.1397.png 962821323.1398.png 962821323.1399.png 962821323.1400.png 962821323.1401.png 962821323.1402.png 962821323.1403.png 962821323.1404.png 962821323.1406.png 962821323.1407.png 962821323.1408.png 962821323.1409.png 962821323.1410.png 962821323.1411.png 962821323.1412.png 962821323.1413.png 962821323.1414.png 962821323.1415.png 962821323.1417.png 962821323.1418.png 962821323.1419.png 962821323.1420.png 962821323.1421.png 962821323.1422.png 962821323.1423.png 962821323.1424.png 962821323.1425.png 962821323.1426.png 962821323.1428.png 962821323.1429.png 962821323.1430.png 962821323.1431.png 962821323.1432.png 962821323.1433.png 962821323.1434.png 962821323.1435.png 962821323.1436.png 962821323.1437.png 962821323.1439.png 962821323.1440.png 962821323.1441.png 962821323.1442.png 962821323.1443.png 962821323.1444.png 962821323.1445.png 962821323.1446.png 962821323.1447.png 962821323.1448.png 962821323.1450.png 962821323.1451.png 962821323.1452.png 962821323.1453.png 962821323.1454.png 962821323.1455.png 962821323.1456.png 962821323.1457.png 962821323.1458.png 962821323.1459.png 962821323.1462.png 962821323.1463.png 962821323.1464.png 962821323.1465.png 962821323.1466.png 962821323.1467.png 962821323.1468.png 962821323.1469.png 962821323.1470.png 962821323.1471.png 962821323.1473.png 962821323.1474.png 962821323.1475.png 962821323.1476.png 962821323.1477.png 962821323.1478.png 962821323.1479.png 962821323.1480.png 962821323.1481.png 962821323.1482.png 962821323.1484.png 962821323.1485.png 962821323.1486.png 962821323.1487.png 962821323.1488.png 962821323.1489.png 962821323.1490.png 962821323.1491.png 962821323.1492.png 962821323.1493.png 962821323.1495.png 962821323.1496.png 962821323.1497.png 962821323.1498.png 962821323.1499.png 962821323.1500.png 962821323.1501.png 962821323.1502.png 962821323.1503.png 962821323.1504.png 962821323.1506.png 962821323.1507.png 962821323.1508.png 962821323.1509.png 962821323.1510.png 962821323.1511.png 962821323.1512.png 962821323.1513.png 962821323.1514.png 962821323.1515.png 962821323.1517.png 962821323.1518.png 962821323.1519.png 962821323.1520.png 962821323.1521.png 962821323.1522.png 962821323.1523.png 962821323.1524.png 962821323.1525.png 962821323.1526.png 962821323.1528.png 962821323.1529.png 962821323.1530.png 962821323.1531.png 962821323.1532.png 962821323.1533.png 962821323.1534.png 962821323.1535.png 962821323.1536.png 962821323.1537.png 962821323.1539.png 962821323.1540.png 962821323.1541.png 962821323.1542.png 962821323.1543.png 962821323.1544.png 962821323.1545.png 962821323.1546.png 962821323.1547.png 962821323.1548.png 962821323.1550.png 962821323.1551.png 962821323.1552.png 962821323.1553.png 962821323.1554.png 962821323.1555.png 962821323.1556.png 962821323.1557.png 962821323.1558.png 962821323.1559.png 962821323.1561.png 962821323.1562.png 962821323.1563.png 962821323.1564.png 962821323.1565.png 962821323.1566.png 962821323.1567.png 962821323.1568.png 962821323.1569.png 962821323.1570.png 962821323.1573.png 962821323.1574.png 962821323.1575.png 962821323.1576.png 962821323.1577.png 962821323.1578.png 962821323.1579.png 962821323.1580.png 962821323.1581.png 962821323.1582.png 962821323.1584.png 962821323.1585.png 962821323.1586.png 962821323.1587.png 962821323.1588.png 962821323.1589.png 962821323.1590.png 962821323.1591.png 962821323.1592.png 962821323.1593.png 962821323.1595.png 962821323.1596.png 962821323.1597.png 962821323.1598.png 962821323.1599.png 962821323.1600.png 962821323.1601.png 962821323.1602.png 962821323.1603.png 962821323.1604.png 962821323.1606.png 962821323.1607.png 962821323.1608.png 962821323.1609.png 962821323.1610.png 962821323.1611.png 962821323.1612.png 962821323.1613.png 962821323.1614.png 962821323.1615.png 962821323.1617.png 962821323.1618.png 962821323.1619.png 962821323.1620.png 962821323.1621.png 962821323.1622.png 962821323.1623.png 962821323.1624.png 962821323.1625.png 962821323.1626.png 962821323.1628.png 962821323.1629.png 962821323.1630.png 962821323.1631.png 962821323.1632.png 962821323.1633.png 962821323.1634.png 962821323.1635.png 962821323.1636.png 962821323.1637.png 962821323.1639.png 962821323.1640.png 962821323.1641.png 962821323.1642.png 962821323.1643.png 962821323.1644.png 962821323.1645.png 962821323.1646.png 962821323.1647.png 962821323.1648.png 962821323.1650.png 962821323.1651.png 962821323.1652.png 962821323.1653.png 962821323.1654.png 962821323.1655.png 962821323.1656.png 962821323.1657.png 962821323.1658.png 962821323.1659.png 962821323.1661.png 962821323.1662.png 962821323.1663.png 962821323.1664.png 962821323.1665.png 962821323.1666.png 962821323.1667.png 962821323.1668.png 962821323.1669.png 962821323.1670.png 962821323.1672.png 962821323.1673.png 962821323.1674.png 962821323.1675.png 962821323.1676.png 962821323.1677.png 962821323.1678.png 962821323.1679.png 962821323.1680.png 962821323.1681.png 962821323.003.png 962821323.004.png 962821323.005.png 962821323.006.png 962821323.007.png 962821323.008.png 962821323.009.png 962821323.010.png 962821323.011.png 962821323.012.png 962821323.014.png 962821323.015.png 962821323.016.png 962821323.017.png 962821323.018.png 962821323.019.png 962821323.020.png 962821323.021.png 962821323.022.png 962821323.023.png 962821323.025.png 962821323.026.png 962821323.027.png 962821323.028.png 962821323.029.png 962821323.030.png 962821323.031.png 962821323.032.png 962821323.033.png 962821323.034.png 962821323.036.png 962821323.037.png 962821323.038.png 962821323.039.png 962821323.040.png 962821323.041.png 962821323.042.png 962821323.043.png 962821323.044.png 962821323.045.png 962821323.047.png 962821323.048.png 962821323.049.png 962821323.050.png 962821323.051.png 962821323.052.png 962821323.053.png 962821323.054.png 962821323.055.png 962821323.056.png 962821323.058.png 962821323.059.png 962821323.060.png 962821323.061.png 962821323.062.png 962821323.063.png 962821323.064.png 962821323.065.png 962821323.066.png 962821323.067.png 962821323.069.png 962821323.070.png 962821323.071.png 962821323.072.png 962821323.073.png 962821323.074.png 962821323.075.png 962821323.076.png 962821323.077.png 962821323.078.png 962821323.080.png 962821323.081.png 962821323.082.png 962821323.083.png 962821323.084.png 962821323.085.png 962821323.086.png 962821323.087.png 962821323.088.png 962821323.089.png 962821323.091.png 962821323.092.png 962821323.093.png 962821323.094.png 962821323.095.png 962821323.096.png 962821323.097.png 962821323.098.png 962821323.099.png 962821323.100.png 962821323.102.png 962821323.103.png 962821323.104.png 962821323.105.png 962821323.106.png 962821323.107.png 962821323.108.png 962821323.109.png 962821323.110.png 962821323.111.png 962821323.114.png 962821323.115.png 962821323.116.png 962821323.117.png 962821323.118.png 962821323.119.png 962821323.120.png 962821323.121.png 962821323.122.png 962821323.123.png 962821323.125.png 962821323.126.png 962821323.127.png 962821323.128.png 962821323.129.png 962821323.130.png 962821323.131.png 962821323.132.png 962821323.133.png 962821323.134.png 962821323.136.png 962821323.137.png 962821323.138.png 962821323.139.png 962821323.140.png 962821323.141.png 962821323.142.png 962821323.143.png 962821323.144.png 962821323.145.png 962821323.147.png 962821323.148.png 962821323.149.png 962821323.150.png 962821323.151.png 962821323.152.png 962821323.153.png 962821323.154.png 962821323.155.png 962821323.156.png 962821323.158.png 962821323.159.png 962821323.160.png 962821323.161.png 962821323.162.png 962821323.163.png 962821323.164.png
 
Ustawienie i przyłączenie
J eśli podłoga, na której ustawiliśmy pralkę jest
n ierówna, należy pralkę wyrównać przy pomocy
r egulowanych nóżek.
Odkręcamy nakrętki nóżek. Kręcąc nóżkami
wyrównujemy pralkę (rysunek 5).
Nakrętki
O d prowadzanie wody
Koniec rury odprowadzającej można umocować
w umywalce lub wannie, względnie wprowadzić ją
b ezpośrednio do ścieku o średnicy co najmniej
4 cm (rysunek 7).
Ścienny syfon odpływowy powinien być
wbudowany w taki sposób, by można go było
c zyścić.
J eśli woda wypływa do umywalki należy
p rzekonać się, czy spływa wystarczająco szybko,
ż eby nie spowodować zalania pomieszczenia lub
p onownego wessania wody do pralki. Linką, którą
n ależy przeciągnąć przez otwór w plastykowym
k olanku, mocujemy rurę, żeby nie ześlizgnęła się
n a podłogę (rysunek 8).
przykręcamy
z
powrotem
(rysunek 5.1).
5.1
5
Największa dozwolona wysokość pralki wynosi
8 50 mm.
7
8
WAŻNE!
Podłoga, na której stoi pralka powinna być sucha,
w
przeciwnym
wypadku
pralka
podczas
wyżymania może się przesuwać.
P r zyłączenie do dop ł ywu wody
Kolankowe przyłącze rury doprowadzającej
p rzykręcone jest na końcówkę na tylnej stronie
( pralki. Do nakrętki na drugim końcu rury
d oprowadzającej należy wstawić gumową
u szczelkę z siateczką (filtrem), po czym rurę
p rzykręcić do zaworu czerpalnego.Siateczka (filtr)
z atrzymuje twarde drobiny w wodzie (np. piasek),
z apobiegając ich przedostatniu się do pralki, a
t ym samym jej uszkodzeniu.Żeby pralka
p racowała bez zakłóceń ciśnienie wody w
i nstalacji wodnej powinno wynosić od 0,5 - 8,0
b arów. Jeśli ciśnienie jest wyższe, należy
z amontować wentyl redukujący. Minimalne
c iśnienie wody można ustalić mierząc ilość wody,
j aka wypływa z całkowicie odkręconego kranu w
c zasie 15 sekund. Powinno wypłynąć 3 litrów
wody.
Do konca rury doprowadzajćącej wstawiamy
z arłączoną uszczelke s filtrem i filtrem i rurę
p rzykręcamy do zaworu czerpalnego (rysunek 6).
Koniec rury odprowadzającej powinien się
z najdować najwyżej 100 cm i co najmniej 60 cm
o d podłogi. Jeśli rura znajduje się wyżej, pralka
n ie wypompowuje całej wody.
Pr z yłączenie do sieci elektrycznej
Pralkę przyłączamy do sieci elektrycznej przy
p omocy przewodu przyłączeniowego. Gniazdko w
ś cianie powinno mieć kontakt uziemiający
( wtyczka ochronna). Przyłączenie na stałe
p owinien przeprowadzić fachowiec.
Z alecane napięcie znamionowe oraz
c zęstotliwość, jak również pozostałe dane
u mieszczone zostały na tablicy znamionowej
p ralki.
Uziemienie instalacji elektrycznej i przyłączenie
p ralki powinny być wykonane zgodnie z
o bowiązującymi standardami i przepisami.
6
WAŻNE!
J esli kabel przyłaczeniowy jest uszkodzony
p owinien go wymienić producent lub pracownik
s erwisu
albo
upowazniony
fachowiec,
w
p rzeciwnym wypadku grozi niebezpieczenstwo.
Aparat nalezy ustawić w takiej pozycji, by
wtyczka znajdowała się w zasięgu ręki.
WAŻNE !
Najwyższa dozwolona temperatura ciepłej wody
wynosi 60°C.
55
Instrukcja obsługi
962821323.165.png 962821323.166.png 962821323.168.png 962821323.169.png 962821323.170.png 962821323.171.png 962821323.172.png 962821323.173.png 962821323.174.png 962821323.175.png 962821323.176.png 962821323.177.png 962821323.179.png 962821323.180.png 962821323.181.png 962821323.182.png 962821323.183.png 962821323.184.png 962821323.185.png 962821323.186.png 962821323.187.png 962821323.188.png 962821323.190.png 962821323.191.png 962821323.192.png 962821323.193.png 962821323.194.png 962821323.195.png 962821323.196.png 962821323.197.png 962821323.198.png 962821323.199.png 962821323.201.png 962821323.202.png 962821323.203.png 962821323.204.png 962821323.205.png 962821323.206.png 962821323.207.png 962821323.208.png 962821323.209.png 962821323.210.png 962821323.212.png 962821323.213.png 962821323.214.png 962821323.215.png 962821323.216.png 962821323.217.png 962821323.218.png 962821323.219.png 962821323.220.png 962821323.221.png 962821323.224.png 962821323.225.png 962821323.226.png 962821323.227.png 962821323.228.png 962821323.229.png 962821323.230.png 962821323.231.png 962821323.232.png 962821323.233.png 962821323.235.png 962821323.236.png 962821323.237.png 962821323.238.png 962821323.239.png 962821323.240.png 962821323.241.png 962821323.242.png 962821323.243.png 962821323.244.png 962821323.246.png 962821323.247.png 962821323.248.png 962821323.249.png 962821323.250.png 962821323.251.png 962821323.252.png 962821323.253.png 962821323.254.png 962821323.255.png 962821323.257.png 962821323.258.png 962821323.259.png 962821323.260.png 962821323.261.png 962821323.262.png 962821323.263.png 962821323.264.png 962821323.265.png 962821323.266.png 962821323.268.png 962821323.269.png 962821323.270.png 962821323.271.png 962821323.272.png 962821323.273.png 962821323.274.png 962821323.275.png 962821323.276.png 962821323.277.png 962821323.279.png 962821323.280.png 962821323.281.png 962821323.282.png 962821323.283.png 962821323.284.png 962821323.285.png 962821323.286.png 962821323.287.png 962821323.288.png 962821323.290.png 962821323.291.png 962821323.292.png 962821323.293.png 962821323.294.png 962821323.295.png 962821323.296.png 962821323.297.png 962821323.298.png 962821323.299.png 962821323.301.png 962821323.302.png 962821323.303.png 962821323.304.png 962821323.305.png 962821323.306.png 962821323.307.png 962821323.308.png 962821323.309.png 962821323.310.png 962821323.312.png 962821323.313.png 962821323.314.png 962821323.315.png 962821323.316.png 962821323.317.png 962821323.318.png 962821323.319.png 962821323.320.png 962821323.321.png 962821323.323.png 962821323.324.png 962821323.325.png 962821323.326.png 962821323.327.png 962821323.328.png 962821323.329.png 962821323.330.png 962821323.331.png 962821323.332.png 962821323.335.png 962821323.336.png 962821323.337.png 962821323.338.png 962821323.339.png 962821323.340.png 962821323.341.png 962821323.342.png 962821323.343.png 962821323.344.png 962821323.346.png 962821323.347.png 962821323.348.png 962821323.349.png 962821323.350.png 962821323.351.png 962821323.352.png 962821323.353.png 962821323.354.png 962821323.355.png 962821323.357.png 962821323.358.png 962821323.359.png 962821323.360.png 962821323.361.png 962821323.362.png 962821323.363.png 962821323.364.png 962821323.365.png 962821323.366.png 962821323.368.png 962821323.369.png 962821323.370.png 962821323.371.png 962821323.372.png 962821323.373.png 962821323.374.png 962821323.375.png 962821323.376.png 962821323.377.png 962821323.379.png 962821323.380.png 962821323.381.png 962821323.382.png 962821323.383.png 962821323.384.png 962821323.385.png 962821323.386.png 962821323.387.png 962821323.388.png 962821323.390.png 962821323.391.png 962821323.392.png 962821323.393.png 962821323.394.png 962821323.395.png 962821323.396.png 962821323.397.png 962821323.398.png 962821323.399.png 962821323.401.png 962821323.402.png 962821323.403.png 962821323.404.png 962821323.405.png 962821323.406.png 962821323.407.png 962821323.408.png 962821323.409.png 962821323.410.png 962821323.412.png 962821323.413.png 962821323.414.png 962821323.415.png 962821323.416.png 962821323.417.png 962821323.418.png 962821323.419.png 962821323.420.png 962821323.421.png 962821323.423.png 962821323.424.png 962821323.425.png 962821323.426.png 962821323.427.png 962821323.428.png 962821323.429.png 962821323.430.png 962821323.431.png 962821323.432.png 962821323.434.png 962821323.435.png 962821323.436.png 962821323.437.png 962821323.438.png 962821323.439.png 962821323.440.png 962821323.441.png 962821323.442.png 962821323.443.png 962821323.446.png 962821323.447.png 962821323.448.png 962821323.449.png 962821323.450.png 962821323.451.png 962821323.452.png 962821323.453.png 962821323.454.png 962821323.455.png 962821323.457.png 962821323.458.png 962821323.459.png 962821323.460.png 962821323.461.png 962821323.462.png 962821323.463.png 962821323.464.png 962821323.465.png 962821323.466.png 962821323.468.png 962821323.469.png 962821323.470.png 962821323.471.png 962821323.472.png 962821323.473.png 962821323.474.png 962821323.475.png 962821323.476.png 962821323.477.png 962821323.479.png 962821323.480.png 962821323.481.png 962821323.482.png 962821323.483.png 962821323.484.png 962821323.485.png 962821323.486.png 962821323.487.png 962821323.488.png 962821323.490.png 962821323.491.png 962821323.492.png 962821323.493.png 962821323.494.png 962821323.495.png 962821323.496.png 962821323.497.png 962821323.498.png 962821323.499.png 962821323.501.png 962821323.502.png 962821323.503.png 962821323.504.png 962821323.505.png 962821323.506.png 962821323.507.png 962821323.508.png 962821323.509.png 962821323.510.png 962821323.512.png 962821323.513.png 962821323.514.png 962821323.515.png 962821323.516.png 962821323.517.png 962821323.518.png 962821323.519.png 962821323.520.png 962821323.521.png 962821323.523.png 962821323.524.png 962821323.525.png 962821323.526.png 962821323.527.png 962821323.528.png 962821323.529.png 962821323.530.png 962821323.531.png 962821323.532.png 962821323.534.png 962821323.535.png 962821323.536.png 962821323.537.png 962821323.538.png 962821323.539.png 962821323.540.png 962821323.541.png 962821323.542.png 962821323.543.png 962821323.545.png 962821323.546.png 962821323.547.png 962821323.548.png 962821323.549.png 962821323.550.png 962821323.551.png 962821323.552.png 962821323.553.png 962821323.554.png 962821323.557.png 962821323.558.png 962821323.559.png 962821323.560.png 962821323.561.png 962821323.562.png 962821323.563.png 962821323.564.png 962821323.565.png 962821323.566.png 962821323.568.png 962821323.569.png 962821323.570.png 962821323.571.png 962821323.572.png 962821323.573.png 962821323.574.png 962821323.575.png 962821323.576.png 962821323.577.png 962821323.579.png 962821323.580.png 962821323.581.png 962821323.582.png 962821323.583.png 962821323.584.png 962821323.585.png 962821323.586.png 962821323.587.png 962821323.588.png 962821323.590.png 962821323.591.png 962821323.592.png 962821323.593.png 962821323.594.png 962821323.595.png 962821323.596.png 962821323.597.png 962821323.598.png 962821323.599.png 962821323.601.png 962821323.602.png 962821323.603.png 962821323.604.png 962821323.605.png 962821323.606.png 962821323.607.png 962821323.608.png 962821323.609.png 962821323.610.png 962821323.612.png 962821323.613.png 962821323.614.png 962821323.615.png 962821323.616.png 962821323.617.png 962821323.618.png 962821323.619.png 962821323.620.png 962821323.621.png 962821323.623.png 962821323.624.png 962821323.625.png 962821323.626.png 962821323.627.png 962821323.628.png 962821323.629.png 962821323.630.png 962821323.631.png 962821323.632.png 962821323.634.png 962821323.635.png 962821323.636.png 962821323.637.png 962821323.638.png 962821323.639.png 962821323.640.png 962821323.641.png 962821323.642.png 962821323.643.png 962821323.645.png 962821323.646.png 962821323.647.png 962821323.648.png 962821323.649.png 962821323.650.png 962821323.651.png 962821323.652.png 962821323.653.png 962821323.654.png 962821323.656.png 962821323.657.png 962821323.658.png 962821323.659.png 962821323.660.png 962821323.661.png 962821323.662.png 962821323.663.png 962821323.664.png 962821323.665.png 962821323.668.png 962821323.669.png 962821323.670.png 962821323.671.png 962821323.672.png 962821323.673.png 962821323.674.png 962821323.675.png 962821323.676.png 962821323.677.png 962821323.679.png 962821323.680.png 962821323.681.png 962821323.682.png 962821323.683.png 962821323.684.png 962821323.685.png 962821323.686.png 962821323.687.png 962821323.688.png 962821323.690.png 962821323.691.png 962821323.692.png 962821323.693.png 962821323.694.png 962821323.695.png 962821323.696.png 962821323.697.png 962821323.698.png 962821323.699.png 962821323.701.png 962821323.702.png 962821323.703.png 962821323.704.png 962821323.705.png 962821323.706.png 962821323.707.png 962821323.708.png 962821323.709.png 962821323.710.png 962821323.712.png 962821323.713.png 962821323.714.png 962821323.715.png 962821323.716.png 962821323.717.png 962821323.718.png 962821323.719.png 962821323.720.png 962821323.721.png 962821323.723.png 962821323.724.png 962821323.725.png 962821323.726.png 962821323.727.png 962821323.728.png 962821323.729.png 962821323.730.png 962821323.731.png 962821323.732.png 962821323.734.png 962821323.735.png 962821323.736.png 962821323.737.png 962821323.738.png 962821323.739.png 962821323.740.png 962821323.741.png 962821323.742.png 962821323.743.png 962821323.745.png 962821323.746.png 962821323.747.png 962821323.748.png 962821323.749.png 962821323.750.png 962821323.751.png 962821323.752.png 962821323.753.png 962821323.754.png 962821323.756.png 962821323.757.png 962821323.758.png 962821323.759.png 962821323.760.png 962821323.761.png 962821323.762.png 962821323.763.png 962821323.764.png 962821323.765.png 962821323.767.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin