Vademecum lakiernika czesc1 Poradnik Serwisowy.pdf

(27695 KB) Pobierz
133174865 UNPDF
Vademecum lakiernika
Część 1
inż. Łukasz Szarama
133174865.102.png 133174865.108.png 133174865.114.png 133174865.120.png 133174865.008.png 133174865.019.png 133174865.031.png 133174865.042.png 133174865.053.png 133174865.066.png 133174865.077.png 133174865.083.png 133174865.084.png 133174865.085.png 133174865.086.png 133174865.087.png 133174865.088.png 133174865.089.png 133174865.090.png 133174865.091.png 133174865.092.png 133174865.093.png 133174865.094.png 133174865.095.png 133174865.096.png
SPIS TREŚCI
Wstęp ................................................................................................................................... 5
1. Warto wiedzieć ..................................................................................................................... 7
1.1. Technologia lakierowania fabrycznego ................................................................... 7
1.2. Rodzaje powłok lakierniczych ............................................................................... 12
1.3. Dobór koloru ........................................................................................................... 14
1.4. Wady lakiernicze ..................................................................................................... 17
1.4.1. Złuszczanie się materiałów poliestrowych........................................................ 18
1.4.2. Przebarwienia (plamy) w lakierach dwuwarstwowych .................................... 18
1.4.3. Odznaczanie się krawędzi pod lakierem ........................................................... 18
1.4.4. Efekt „pomarańczowej skórki”............................................................................ 19
1.4.5. Podnoszenie się powłoki..................................................................................... 19
1.4.6. Zacieki.................................................................................................................. 19
1.4.7. Pęcherzyki............................................................................................................20
1.4.8. Niepełne krycie lakieru bazowego lub tworzenie się pasm.............................. 20
1.4.9. Różnice odcieni między elementami ................................................................. 21
1.4.10. Tworzenie się chmurek na lakierach metalicznych ........................................ 21
1.4.11. Rybie oczka (kraterki)........................................................................................ 21
1.4.12. Wtrącenia w lakierze......................................................................................... 22
1.4.13. Ślady po wykonanym polerowaniu ................................................................. 22
1.4.14. Ślady po szlifowaniu......................................................................................... 22
1.4.15. Pęcherzyki wodne ............................................................................................. 23
1.4.16. Brak przyczepności (złuszczanie się lakieru) .................................................. 23
1.4.17. Utrata połysku (matowienie) ............................................................................ 23
1.4.18. Pękanie lakieru .................................................................................................. 24
1.4.19. Brak przyczepności do tworzyw sztucznych .................................................. 24
1.4.20. Żółknięcie lakieru bezbarwnego ...................................................................... 24
1.4.21. Brak przyczepności lakieru bezbarwnego ....................................................... 25
1.4.22. Tworzenie się kraterków w formie nakłucia (igiełkowanie) ........................... 25
1.4.23. Plamy wodne ..................................................................................................... 25
1.4.24. Kredowanie........................................................................................................ 26
1.4.25. Plamy i wżery spowodowane czynnikami zewnętrznymi.............................. 26
1.4.26. Rysy po myjni .................................................................................................... 26
2. BHP w lakiernictwie ........................................................................................................... 29
3. Organizacja lakierni ........................................................................................................... 36
3.1. Modernizacja lakierni w oparciu o LZO ............................................................... 36
3.1.1. Kabiny lakiernicze............................................................................................... 37
3.1.2. Pistolety natryskowe ........................................................................................... 40
3.1.3. Lakiery nawierzchniowe..................................................................................... 41
3.1.4. Inne materiały lakiernicze .................................................................................. 41
3.1.5. Instalacje sprężonego powietrza......................................................................... 41
3.1.6. Aplikacja produktów wodorozcieńczalnych ..................................................... 42
3.1.7. Promienniki podczerwieni ................................................................................. 43
3.1.8. Oznaczenie produktów ....................................................................................... 43
3.1.9. Inne aspekty modernizacji pod kątem LZO....................................................... 44
3.2. Podstawowe zasady przy projektowaniu lakierni ................................................ 44
3.3. Ochrona środowiska w warsztacie lakierniczym ................................................. 47
3.3.1. Standardy emisyjne dla kotłowni warsztatowych ..................................... 48
3.3.2. Wykonanie bilansu LZO .............................................................................. 48
3.3.3. Praca w kabinie lakierniczej ........................................................................ 48
4
133174865.097.png 133174865.098.png 133174865.099.png 133174865.100.png 133174865.101.png 133174865.103.png 133174865.104.png 133174865.105.png 133174865.106.png 133174865.107.png 133174865.109.png 133174865.110.png 133174865.111.png 133174865.112.png 133174865.113.png 133174865.115.png 133174865.116.png 133174865.117.png 133174865.118.png 133174865.119.png 133174865.121.png 133174865.122.png 133174865.123.png 133174865.124.png 133174865.125.png
WSTĘ Ostatnie lata to czas nieustannych zmian w dziedzinie napraw lakierni-
czych. Zmieniająca się technologia produkcji samochodów oraz używanych do
tego celu materiałów, częste zaostrzanie norm dotyczących ochrony środowiska
naturalnego i rozwijający się rynek dostawców części zamiennych, sprzętu oraz
materiałów lakierniczych to tylko niektóre powody, dla których ta gałąź branży
motoryzacyjnej ciągle się rozwija.
Zawód lakiernika to – wbrew pozorom – nie tylko zwykła praca. Dzisiaj to
coś znacznie więcej. Dobry lakiernik to osoba posiadająca nie tylko bardzo du-
ży zakres wiedzy teoretycznej lub znająca obsługę komputera, to profesjonali-
sta umiejący tak zastosować poznane metody napraw, aby przy użyciu posiada-
nych narzędzi i materiałów sprostać wymaganej jakości usług. Jednak, by stać
się artystą w zmieniającej się ciągle rzeczywistości, potrzebna jest fachowa wiedza.
Trzymasz w swych rękach pierwszą część „Vademecum lakiernika”. To ono
ma Ci pomóc w rozwianiu wątpliwości, wybraniu właściwej metody i pogłę-
bieniu własnej wiedzy, która jest Twoim największym sprzymierzeńcem w co-
dziennej pracy. Choć metod i sposobów naprawy jest wiele, postarałem się
przedstawić optymalny sposób ich przeprowadzania. Również pośród sprzę-
tu warsztatowego starałem się wybrać ten, na którego warto zwrócić uwagę.
Gdy będziemy dokonywali zakupów lub rozwiązywali problemy, mam nadzie-
ję, że „Vademecum lakiernika” będzie przydatne. Cechuje je bowiem jeszcze
jedna, niestety rzadko spotykana w naszej branży, dodatkowa cecha, a miano-
wicie obiektywizm. Ze względu na bogactwo treści, „Vademecum…” zostało po-
dzielone na dwie części. W pierwszej z nich omówię m.in. technologie lakiero-
wania fabrycznego, rodzaje powłok lakierniczych, właściwe dobieranie kolo-
ru, wady lakieru czy organizację pracy w lakierni. W drugiej części, która ukaże
się za miesiąc, przedstawię m.in. zagadnienia związane z pracami lakierniczy-
mi, przegląd kabin i pistoletów lakierniczych, kompresorów i materiałów po-
lerskich.
5
133174865.001.png 133174865.002.png 133174865.003.png 133174865.004.png 133174865.005.png 133174865.006.png 133174865.007.png 133174865.009.png 133174865.010.png 133174865.011.png 133174865.012.png 133174865.013.png 133174865.014.png 133174865.015.png 133174865.016.png 133174865.017.png 133174865.018.png 133174865.020.png 133174865.021.png 133174865.022.png 133174865.023.png 133174865.024.png 133174865.025.png 133174865.026.png 133174865.027.png
6
133174865.028.png 133174865.029.png 133174865.030.png 133174865.032.png 133174865.033.png 133174865.034.png 133174865.035.png 133174865.036.png 133174865.037.png 133174865.038.png 133174865.039.png 133174865.040.png 133174865.041.png 133174865.043.png 133174865.044.png 133174865.045.png 133174865.046.png 133174865.047.png 133174865.048.png 133174865.049.png 133174865.050.png 133174865.051.png 133174865.052.png 133174865.054.png 133174865.055.png
1. WARTO WIEDZIEĆ
1.1. Technologia lakierowania
fabrycznego
bardziej praco– i czasochłonna. Lakiery asfaltowe,
a później olejne były nanoszone pędzlem. Taka
technologia produkcji była zbyt wolna na potrze-
by szybko rozwijającego się przemysłu motoryza-
cyjnego. Gdy w 1912 roku Henry Ford wprowa-
dził taśmę produkcyjną, montowany na niej mo-
del T musiał być malowany w kolorze czarnym,
Gdy pomyślimy o rozwoju motoryzacji, do gło-
wy przychodzi nam ewolucja kształtu nadwozi,
jednostek napędowych, bezpieczeństwa w pojeź-
dzie czy jego funkcjonalności. Mało osób w pierw-
szej chwili pomyśli, że to także ogromny postęp
w dziedzinie lakierowania. A to przecież lakier
i fakt, jak go odbieramy, ma ważny wpływ na od-
czucie piękna otaczającej nas rzeczywistości.
Pierwsze automobile były produkowane w du-
żej mierze z elementów drewnianych, a więc i la-
kiery, którymi były pokryte bazowały na odpo-
wiednich komponentach: lnianych, tungowych
czy żywicach drzewnych. Oczywiście technika
samego lakierowania także była inna – o wiele
W latach 20. ubiegłego wieku przełomem okazały się
szybkoschnące lakiery nitrocelulozowe, oferowane w kilku
kolorach. Ponieważ lakiery schły szybko, nie można było
używać pędzli (Fot. Opel)
Gdy w 1912 roku Henry Ford wprowadził taśmę produkcyjną,
montowany na niej model T musiał być malowany w kolorze
czarnym, gdyż ten wysychał najszybciej (Fot. Ford)
gdyż ten wysychał najszybciej. Przełomem okaza-
ły się szybkoschnące lakiery nitrocelulozowe, któ-
re wprowadzono około 1920 roku. Rozszerzono
też gamę kolorów o odcienie czerwonego, niebie-
skiego i zielonego. Ponieważ lakiery schły szyb-
ko, nie można było używać pędzli. Wynaleziono
więc pistolet natryskowy. W latach 30. XX wieku
opracowano lakier syntetyczny na bazie żywic al-
kidowych i nitrocelulozy. W tym czasie wprowa-
dzono suszenie w piecu, co jeszcze bardziej przy-
spieszyło proces schnięcia. Powstały też pierwsze
odcienie koloru metalicznego, jednak za szczyto-
we osiągnięcie uznawano wówczas wprowadze-
7
133174865.056.png 133174865.057.png 133174865.058.png 133174865.059.png 133174865.060.png 133174865.061.png 133174865.062.png 133174865.063.png 133174865.064.png 133174865.065.png 133174865.067.png 133174865.068.png 133174865.069.png 133174865.070.png 133174865.071.png 133174865.072.png 133174865.073.png 133174865.074.png 133174865.075.png 133174865.076.png 133174865.078.png 133174865.079.png 133174865.080.png 133174865.081.png 133174865.082.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin