Co zrobić, gdy dziecko gorączkuje.pdf

(124 KB) Pobierz
http://tyitwojdom.wp.pl/drukuj.html?wid=7451407
Ty i Twój dom
Strona 1 z 2
Wiadomość wydrukowana ze stron: tyitwojdom.wp.pl
Co zrobić, gdy dziecko gorączkuje?
2005-06-22 (10:59)
WP
Gorączka jest objawem chorobowym często występującym u dzieci.
Zazwyczaj niepokoi bardzo rodziców, którzy często zupełnie tracą głowę i
nie wiedzą, jak pomóc rozpalonemu maluszkowi. U ponad 30% dzieci
trafiających do lekarza pierwszego kontaktu, gorączka jest głównym
objawem choroby. W większości przypadków jest ona objawem łagodnych
zakażeń wirusowych lub bakteryjnych, których prawidłowe rozpoznanie
nie wymaga wykonywania badań dodatkowych, a leczenie można
prowadzić ambulatoryjne.
Gorączka - co to takiego?
Najogólniej mówiąc jest to stan podwyższonej temperatury ciała powyżej
38 o C. Wyróżnić możemy także stan podgorączkowy. Występuje on
wówczas, gdy temperatura ciała jest wyższa niż 36,6 o C, ale niższa niż
38 o C. Z medycznego punktu widzenia gorączka jest zaburzeniem
termoregulacji polegającym na przestawieniu termostatu w przednim
podwzgórzu na wyższy poziom, co objawia się wzrostem temperatury
ciała, a czasem innymi objawami wynikłymi z mechanizmów
regulacyjnych np. dreszczami, a w momencie spadku temperatury ciała,
obfitym poceniem.
U niemowląt i małych dzieci gorączka może wywołać tak zwane drgawki gorączkowe, a w jej przebiegu możemy
zaobserwować 3 fazy:
z fazę narastania gorączki (w tym okresie najczęściej pojawiają się dreszcze);
z fazę szczytu (utrzymuje się przez kilka dni);
z okres obniżania się gorączki (temperatura obniża się stopniowo).
Ostra gorączka
Szybko rozwijająca się gorączka jest najczęstszym powodem wizyt u pediatry. Takie ostre stany występują średnio cztery
do sześciu razy w ciągu pierwszych lat życia dziecka. Dzieci poniżej 3 miesiąca życia rzadziej gorączkują niż w wieku od
3 do 36 miesięcy. Wśród dzieci tej grupy wiekowej odnotowuje się częstsze występowanie gorączki od listopada do
marca. Zbiega się to z występowaniem w środowisku ostrych zakażeń wywołanych przez patogeny wirusowe układu
oddechowego lub pokarmowego.
Dlaczego gorączka atakuje dzieci?
Większa predyspozycja niemowląt do wzrostu temperatury wynika z niedojrzałości układu termoregulacji. Dzieci są
również bardziej podatne na uraz cieplny wynikający z wysokiej temperatury środowiska. Częstsze występowanie infekcji
wirusowych i bakteryjnych, a co za tym idzie także podwyższenie temperatury ciała, u małych dzieci związane jest z
niedojrzałością układu immunologicznego.
Najważniejsze przyczyny gorączki u dzieci:
z infekcje wirusowe i bakteryjne;
z choroby tkanki łącznej;
z nowotwory (białaczka, mięsak limfatyczny, guzy ośrodkowe układu nerwowego;
z odwodnienie;
z przegrzanie;
z krwawienie śródczaszkowe.
Jak wygrać z gorączką?
Sposób postępowania z gorączkującym dzieckiem zależy od jego wieku. Niemowlęta powinny być przyjmowane do
szpitala w celu przeprowadzenia dokładnych badań i starannej informacji pod kątem potencjalnych powikłań takich, jak
chociażby bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zakażenie układu moczowego, zapalenie płuc.
W czasie wizyty lekarskiej, w celu ustalenia typu choroby dziecka, lekarz wykonuje morfologię krwi, badania moczu,
posiewy krwi, moczu i kału, badania radiologiczne klatki piersiowej. Wykonanie wymienionych badań pozwala zazwyczaj
ustalić przyczynę gorączki.
O wiele trudniej jest ustalić przyczynę występowania stanów podgorączkowych. Mogą one pojawić się po okresie
gorączki, ale mogą też być związane z istnieniem utajonych ognisk zapalnych (m.in. przewlekłe zapalenie migdałków,
zapalenie zatok przynosowych, zmiany zapalne zębów), z zakażeniem układu moczowego, chorobami układowymi tkanki
http://tyitwojdom.wp.pl/drukuj.html?wid=7451407
2005-11-19
1258493.003.png 1258493.004.png 1258493.005.png 1258493.006.png 1258493.001.png
Ty i Twój dom
Strona 2 z 2
łącznej, toksoplazmą, gruźlicą, nadczynnością tarczycy, zaburzeniami wegetatywnymi.
Gorączki nie można lekceważyć
Gorączka jest wynikiem prawidłowo działających mechanizmów odpornościowych i zależy od prawidłowego stanu
odżywiania oraz równowagi metabolicznej organizmu. Dlatego organizmy wyczerpane, wyniszczone, z upośledzonymi
mechanizmami odpornościowymi, nie są w stanie reagować gorączką na atakujące je wirusy.
Chociaż gorączka jest oznaką prawidłowo działających mechanizmów odpornościowych i cennym sygnałem, że
rozpoczyna się proces chorobowy, sama nie wywiera korzystnego wpływu, ani na metabolizm ustroju, ani na układ
odpornościowy. Sprzyja dodatkowo procesom rozpadu białek strukturalnych i czynnościowych ustroju, co w rezultacie
pośrednio upośledza odporność hormonalną i komórkową, wzmaga zużycie tlenu i tym samym sprzyja niedotlenieniu
tkanek. Dlatego też z jednej strony gorączkę powinniśmy traktować jako coś pozytywnego, ale z drugiej strony musimy
jak najskuteczniej dążyć do obniżenia zbyt wysokiej temperatury ciała.
Podstawowym lekiem przeciwgorączkowym pozostaje paracetamol, pozostałe leki stanowią jedynie uzupełnienie i
wzmocnienie terapii.
(WP)
Copyright © 2005 Unilever Polska S.A.
Nota prawna Unilever Polska S.A.
Copyright © 1995-2005 Wirtualna Polska
http://tyitwojdom.wp.pl/drukuj.html?wid=7451407
2005-11-19
1258493.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin