motylem jestem.PDF

(89 KB) Pobierz
5082509 UNPDF
MOTYLEM JESTEM
pios. z filmu ,,Romans
czterdziestolatka"
piewa
POPCHA - CHA
)=tsz
s':A.Ty|czyski
muz.:A.Korzyski
wokaliza
'5
l. uoc.
2.wokal
-4
p--ol
tza
L-_)
Un^
tt--;
D
-t----.f/
JJ
+4
"4
20
Wsze|kie prawa autorskiezastrzeone.
ZA|KS - oadziernik'96
o copyrightby Ujstuaio Bis, Pock
=a,ffiF
IrenaJarocka
5082509.001.png
A
u'ohaliza:D I hm I D I hm I D I G I D I G I Asus4 | A ll
Dhm
Motylem jestem, na, na, na, na, motylem jestem
Ghm
Pofrun,gdzie niebyam jeszcze,
G A IAI
Zatrzymaj,bo nie wrcwicej!
DhmD
Motylem jestem, na,na, na, na, motylem iestem
Ghm
Dziemin
4sus4
ju, a pragn jeszcze
G
Sictu i tam,moty|em
A
jestemI
IA
DDTGGTD
Jak moty|e, jak motyle, wzIecmy jeszcze choc na chwilw gr
D A G G7 D IDI
A pod niebo,tam, gdzie czeka nas socablask!
D7G
Wz|emyraz pod niebo jeszcze, niespotkamysi juz wicejnigdy'
DA c G7 D IDIAN.C.lN.C.ll
Kolorowesny rozwieje wiatr, zalrze czasl
trF#
nokaliza:Na, na, na, ...
DlhmlDlGlhmlGlAlAll
Motylem jestem, na,na, na, na, motylem Jestem,
Ghm
Dzie mint juz, a pragn jeszcze
G
A
lAll
Si
tu i tam, motylem jestem!
D D7,,.
Jakmotyle, jak motyle
D lDlAN.C.
zatrze czasl
Motylem
lA
jestem!
lDll
=Etr.ffiF
to sam
Wsze|kie
prawa autorskie
zA|Ks _ padziernik'96
o Copyrightby 33stuaioBis, Pock
zastrzeone.
2l
ffi
5082509.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin