prezentacja_psychoanaliza.pdf

(1752 KB) Pobierz
Microsoft PowerPoint - prezentacja_psychoanaliza
Wszystko co
chcieliby
cie
wiedzie ć o
o
wiedzie
Psychoanalizie,
ale bali
zapyta ć
Wszystko co
chcieliby ś cie
Psychoanalizie,
ale bali ś cie si
cie si ę
zapyta
243718245.005.png 243718245.006.png
Na począ tek
tek
http://www.youtube.com/watch?v=usQzIJ5Pnnk
Na pocz
243718245.007.png
Czym jest Psychoanaliza?
(teoria) i metoda
psychoterapii
bi
(praktyka)
zainicjowane przez
zainicjowane przez
Sigmunda Freuda pod
Sigmunda Freuda pod
koniec XIX wieku. Teoria
koniec XIX wieku. Teoria
zaburze
psychicznych, ich
diagnozy i leczenia. Teoria
diagnozy i leczenia. Teoria
funkcjonowania psychiki
funkcjonowania psychiki
ludzkiej, filozoficzno
ludzkiej, filozoficzno-
socjologiczna koncepcja
socjologiczna koncepcja
cz
cz ł ł owieka i kultury.
Kierunek psychologii g
łę bi
Kierunek psychologii g łę
(teoria) i metoda
psychoterapii (praktyka)
zaburze ń psychicznych, ich
owieka i kultury.
243718245.008.png
Cechy Psychoanalizy…
ycia
psychicznego jednostki
ksza cz ęść
ęść ż ycia
jest nie ś wiadoma;
wiadoma;
Dzieci ń stwo kszta
stwo kszta ł ł tuje
ść cz
cz ł ł owieka;
owieka;
tuje
Cz ł ł owiek zmaga si
owiek zmaga si ę z
z
dzy
pragnieniami, obawami i
pragnieniami, obawami i
wyznawanymi warto
wyznawanymi warto ś ciami
ciami
Cechy Psychoanalizy
- Wi
Wi ę ksza cz
psychicznego jednostki
jest nie
- Dzieci
osobowo ść
osobowo
- Cz
konfliktami pomi ę dzy
konfliktami pomi
243718245.001.png 243718245.002.png
Stadia rozwoju
psychoseksualnego
psychoseksualnego
- Faza falliczna
Faza falliczna– do
do
Faza oralna– do 18 m
do 18 m- c
c
ż ycia;
- Faza latencji
Faza latencji– 7- 8 lat;
8 lat;
Faza analna– do 3 lat;
do 3 lat;
- Faza genitalna
od
okresu dojrzewania;
Stadia rozwoju
5lat;
- Faza oralna
ycia;
- Faza analna
Faza genitalna– od
okresu dojrzewania;
243718245.003.png 243718245.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin