neuropsych-pytania.pdf

(32 KB) Pobierz
63825429 UNPDF
1. Akalkulia jest odpowiedzialna za :
• mowę
• liczenie #
• pisanie
• czytanie
2. Aleksja jest odpowiedzialna za
• czytanie
3. Agrafia jest odpowiedzialna za :
• pisanie
4.Amuzja sensoryczna to zaburzenie rozpoznawania : melodii
5. Prozopagnozja jest to zaburzenie rozpoznawania : twarzy
6. Agnozja zegarowa ? zaburzone ujmowanie relacji przestrzennych
7. Agnozja wzrokowa przedmiotowa ? uszkodzony płat potyliczny
8. Agnozja jednoczesna ? uszkodzony płat potyliczny
9. Anozognozja to …
10. Neologizmy afatyczne ? przy czym występują
11. Aleksytymia to …
12. Perseweracje ? przy czym występują
13. Agramatyzmy afatyczne ? przy czym występują
14. Posługiwanie się głównie rzeczownikami ? przy jakim zaburzeniu
15. Zęspół otępienny
16. Zespół skroniowy ? zaleganie afektu
17. Zespół nadoczodołowy ? rozhamowanie
18. Afazja akustyczno – gnostyczna ? umiejscowienie
19. Agnozja słuchowa przedmiotowa
20. Afazja dynamiczna
21. Agnozja jednoczesna ? który płat
22. Afazja amnestyczna
23. Apraksje pozyręki
24. Aferentna / eferentna ? 4-5 pytań
Zgłoś jeśli naruszono regulamin